Dodávateľ

Mikrochem Energy, spol. s r.o.

Pezinok
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mikrochem Energy, spol. s r.o.

IČO: 46754644

Adresa: Za dráhou 33, Pezinok

Registračné číslo: 2017/4-PO-E4631

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Apríl 2017

Záznam platný do: 20. Apríl 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 13 105,01 EUR 23 23
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 13 105,01 EUR 23 23

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Laboratórne plasty Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 318,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny tovar Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 590,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Základné anorganické a organické chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 462,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Trubica z kremenného skla Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 930,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické látky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 785,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 79,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a spotrebný materiál Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 435,07 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kombinovaná germicídna lampa Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied 740,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny materiál Neurobiologický ústav SAV 167,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 104,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chemikálie, laboratórne pomôcky Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Zdravotnícky materiál 2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 200,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Roztoky a chemikálie Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 322,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórny, zdravotnícky materiál zo skla Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 1 625,60 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rôzny laboratórny materiál Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 929,20 EUR 2017 Tovary Nie 1
Rastliny, PE vrecká, skúmavky Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV 206,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Anorganické kyseliny a zlúčeniny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 180,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne miešadlá Ústav geotechniky Slovenskej akadémie vied 1 637,82 EUR 2017 Tovary Nie 1
Etanol Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 050,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vybavenie laboratória Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 860,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne potreby Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 392,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne pomôcky Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 780,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 23 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Konečný užívateľ výhod nenájdený

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×