Dodávateľ

OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: OBCHOD S PALIVOM, s.r.o.

IČO: 36018457

Adresa: Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5529

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 27. Jún 2017

Záznam platný do: 27. Jún 2020

Posledná zmena: 29. Jún 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 429 301,28 EUR 33 33
2017 295 797,80 EUR 25 25
2018 210 818,79 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 199 641,28 EUR 32 32
2017 525 457,80 EUR 26 26
2018 70 710,79 EUR 5 5
2019 140 108,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 369 768,00 369768.00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 1 812,50 1812.50 EUR
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 1 16 854,89 16854.89 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 4 6 467,99 6467.99 EUR
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 1 6 500,00 6500.00 EUR
Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 1 5 649,98 5649.98 EUR
Obec Kecerovce 1 5 581,56 5581.56 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 418,60 418.60 EUR
Centrum výcviku Lešť 1 37 460,82 37460.82 EUR
Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 5 120 712,97 120712.97 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 4 740,32 4740.32 EUR
Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 1 26 974,99 26974.99 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 4 9 930,82 9930.82 EUR
Obec Braväcovo 2 3 830,00 3830.00 EUR
Obec Heľpa 1 18 333,33 18333.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 2 36 604,08 36604.08 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 1 5 350,00 5350.00 EUR
Obec Malcov 3 6 521,65 6521.65 EUR
Obec Makov 1 6 500,00 6500.00 EUR
Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 1 21 200,00 21200.00 EUR
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 1 4 956,93 4956.93 EUR
Obec Liptovská Štiavnica 2 2 065,00 2065.00 EUR
Technické služby Brezno 2 18 993,89 18993.89 EUR
Základná škola s materskou školou Babín 1 357,50 357.50 EUR
Základná škola s materskou školou Bzovík 136 1 0,00 0.00 EUR
Mestský podnik služieb s.r.o. 1 2 897,99 2897.99 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 4 6 360,00 6360.00 EUR
Základná škola Kecerovce 79 2 6 639,98 6639.98 EUR
Základná škola s materskou školou Horná Ves 1 8 749,99 8749.99 EUR
Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 2 15 815,81 15815.81 EUR
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 1 12 066,66 12066.66 EUR
ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 2 12 333,32 12333.32 EUR
Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 1 3 687,49 3687.49 EUR
Základná škola Beňuš 2 5 248,33 5248.33 EUR
Obec Horná lehota 1 9 166,67 9166.67 EUR
Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428 1 40 000,00 40000.00 EUR
Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364 1 38 999,99 38999.99 EUR
Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 1 23 165,83 23165.83 EUR
Základná škola Malcov 1 13 199,99 13199.99 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
dodávka pevných palív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 229 660,00 229660.0 EUR 2016 Tovary Neuvedené 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 2 200,00 2200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierne uhlie - kocka Obec Malcov 3 000,00 3000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piesok Základná škola s materskou školou Babín 450,00 450.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Nákup pevných palív Centrum výcviku Lešť 61 000,00 61000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné palivá Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s. 16 840,00 16840.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie štrku Technické služby Brezno 11 875,00 11875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné uhoľné palivá, čierne uhlie, hnedé uhlie Obec Kecerovce 6 950,00 6950.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kamenivo (makadam) Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 503,33 503.33 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka pevného paliva - koks Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 227,00 2227.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Piesok Mestská časť Bratislava - Karlova Ves 6 000,00 6000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie (Svetec)Bilina- kocka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 26 093,00 26093.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 700,00 1700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Uhlie čierne ekohrášok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 150,00 2150.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Obec Liptovská Štiavnica 1 470,00 1470.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Pevné uhoľné palivá, hnedé uhlie Základná škola Kecerovce 79 1 875,00 1875.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierne uhlie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 240,00 1240.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Orech 2 Základná škola s materskou školou Horná Ves 14 700,00 14700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tuhé palivá určené na vykurovanie Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 15 900,00 15900.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Čierne uhlie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 570,00 2570.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Obec Braväcovo 2 400,00 2400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál - drvené kamenivo frakcie 2/4 mm TECHNICKÉ SLUŽBY Stará Turá - mestská príspevková organizácia 5 400,00 5400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 14 500,00 14500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000,00 8000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie koksu na vykurovanie Základná škola s materskou školou, Kozárovce 927 4 600,00 4600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Chemický posypový materiál - priemyselná posypová soľ Technické služby mesta Prievidza s.r.o., skrátene TSMPD s r.o. 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Mestský podnik služieb s.r.o. 3 500,00 3500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie - kocka Obec Makov 9 300,00 9300.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykurovacie pevné palivá - KOKS 2016 Základná škola Beňuš 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Obec Horná lehota 15 000,00 15000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Brikety hnedouhoľné štvrtinové Obec Heľpa 32 400,00 32400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vykurovacie pevné palivá - KOKS 2016 Základná škola Beňuš 4 000,00 4000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 4 500,00 4500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 200,00 1200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyseľná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Technické služby Brezno 7 800,00 7800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlie čierne ekohrášok LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 150,00 2150.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné uhoľné palivá, hnedé uhlie Základná škola Kecerovce 79 6 720,00 6720.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie - kocka Obec Malcov 2 986,00 2986.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné palivo - koks Obec Malcov 2 430,00 2430.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Obec Liptovská Štiavnica 1 470,00 1470.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie - kocka A Základná škola s materskou školou s vyučovacím jazykom maďarským - Alapiskola és Óvoda, Salka 428 50 400,00 50400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierne uhlie - EKO Hrášok Základná škola s materskou školou, Čaka č. 364 56 375,00 56375.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 22 110,00 22110.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NR) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 40 870,00 40870.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 700,00 2700.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188 37 440,00 37440.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Obec Braväcovo 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Inertný posypový materiál Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) 16 900,00 16900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná posypová soľ s protispekacou prísadou - voľne ložená Bardejovský podnik služieb BAPOS, mestský podnik 21 200,00 21200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čierne uhlie Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 933,00 2933.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pevné uhoľné palivá, hnedé uhlie Bílina Základná škola Malcov 18 000,00 18000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie (Svetec)Bilina- kocka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby, Leopoldov 28 908,00 28908.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
uhlie, brikety Základná škola s materskou školou Bzovík 136 48 000,00 48000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest Mesto Bánovce nad Bebravou 1 900,00 1900.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Soľ na posyp ciest ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto 8 000,00 8000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Uhlie čierne - EKOHRÁŠOK voľne ložený LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 525,00 1525.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
KOKS - Pevné palivo Spojená škola Chminianske Jakubovany 21 33 000,00 33000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (LV 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 33 500,00 33500.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená (NZ 2018) Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 10 050,00 10050.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Priemyselná soľ na posyp ciest s protispekacou prísadou - voľne ložená Regionálna správa a údržba ciest Nitra a.s. 26 800,00 26800.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tuhé palivo určené na vykurovanie - Čierne uhlie Zariadenie pre seniorov Harmónia, Prešov - Cemjata 5 750,00 5750.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Hnedé uhlie Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 600,00 2600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
dodávka pevných palív Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 140 108,00 140108.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
+4216113086


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 99 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Michal Duraj
Adresa:
Jána Bottu 117 Šumiac 976 71
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
5. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Slávka Kováčiková
Adresa:
Ovocinárska 10 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
20. Júl 2017
Záznam do:
5. Február 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Slávka Kováčiková
Adresa:
Ovocinárska 10 Čierny Balog 97652
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
20. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ŠKODA LEGAL s.r.o.
Adresa:
Dolná 6 Banská Bystrica 974 01

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 5.02.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 20.07.2017 do: 5.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×