Dodávateľ

Mgr. Petr Stavinoha

Brno - Žabovřesky
Index úspešnosti
3.4

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mgr. Petr Stavinoha

IČO: 75341093

Adresa: Bochořakova 2537/11, Brno

Registračné číslo: 2017/3-FO-E4335

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 28. Marec 2017

Záznam platný do: 28. Marec 2020

Posledná zmena: 7. Október 2017


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 7 077,67 EUR 5 5
2018 7 471,50 EUR 5 5
2019 4 750,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 7 077,67 EUR 5 5
2018 7 471,50 EUR 5 5
2019 4 750,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 582,50 582.50 EUR
Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 1 396,00 396.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave 1 4 750,00 4750.00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 400,00 400.00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 1 639,00 1639.00 EUR
Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 1 41,67 41.67 EUR
Saneca Pharmaceuticals a. s. 2 10 750,00 10750.00 EUR
VIPO a.s. 1 640,00 640.00 EUR
Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 1 100,00 100.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
HELAGO RCT basic - Magnetická miešačka s ohrevom alebo ekvivalent - 1 kus + príslušenstvo VIPO a.s. 710,00 710.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo a filtračný papier Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie Slovenskej akadémie vied 200,00 200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Erlenmayerové fľašky Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV 60,00 60.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne sklo Saneca Pharmaceuticals a. s. 7 300,00 7300.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
laboratórne potreby Vysokoškolský poľnohospodársky podnik SPU, s.r.o. (skratka VPP SPU, s.r.o.) 396,00 396.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Platinový téglik Saneca Pharmaceuticals a. s. 9 200,00 9200.0 EUR 2018 Tovary Áno 1
Minitrepačka IKA Vortex lab dancer a trepačka IKA Vortex Genius 3 alebo ekvivalent Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 708,00 708.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ohrevná doska Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 480,00 480.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne prístrojové vybavenie Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 699,00 1699.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 122,00 122.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chladená, vyhrievaná laboratórna centrifúga Univerzita Komenského v Bratislave 4 750,00 4750.0 EUR 2019 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 11 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Petr Stavinoha
Adresa:
Bochořákova 11 Brno - Žabovřevsky 61600
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
13. Marec 2017
Záznam do:
21. December 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Fridrich Paľko, s. r. o.
Adresa:
Grösslingova 4 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.03.2017 do: 21.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×