Dodávateľ

BTI s. r. o.

Bytča
Index úspešnosti
2.8

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: BTI s. r. o.

IČO: 47619503

Adresa: Lúčna 1011/4, Bytča

Registračné číslo: 2017/2-PO-E3590

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Február 2017

Záznam platný do: 3. Február 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 108 435,82 EUR 5 5
2018 219 166,67 EUR 1 1
2019 104 824,33 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2017 108 435,82 EUR 5 5
2018 219 166,67 EUR 1 1
2019 104 824,33 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Obec Kotešová 1 5 241,67 EUR
Mesto Považská Bystrica 1 48 991,00 EUR
Mesto Žilina 1 24 404,17 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 3 789,98 EUR
Mesto Bánovce nad Bebravou 1 55 833,33 EUR
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 1 219 166,67 EUR
Obec Benice 1 75 000,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Svetla stropné, nástenné, panelové Obec Kotešová 10 060,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Dodávka a montáž kontajnerovej materskej školy Obec Benice 103 374,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový(oceľový) stĺp s podstavcom. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 2 290,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Výroba a inštalácia mobiliáru Mesto Žilina 34 998,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kovový(oceľový) stĺp s podstavcom. Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 500,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Intenzifikácia ČOV Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie 280 000,00 EUR 2018 Stavebné práce Nie 1
BIO Rezací a miešací voz na biologické odpady Mesto Bánovce nad Bebravou 99 340,00 EUR 2019 Tovary Áno 1
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 288 574,00 EUR 2019 Práce Nie 1
+421948088306


Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 7 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Tomáš Bohuš
Adresa:
Lúčna 1011/4 Bytča 01401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
22. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Róbert Fatura, advokát, s.r.o.
Adresa:
Centrum 23 Považská Bystrica 01701

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 15.10.2019 do:

StiahniZáznam platný od: 22.11.2017 do: 15.10.2019

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×