Dodávateľ

MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

Považská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.

IČO: 36265144

Adresa: Hliny 1412, Považská Bystrica

Registračné číslo: 2020/3-PO-E3953

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 3. Marec 2020

Záznam platný do: 3. Marec 2023

Posledná zmena: 5. Marec 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 999 999,00 EUR 1 1
2016 33 476 749,00 EUR 7 7
2017 1 052 385,00 EUR 3 9
2018 482 776,00 EUR 7 7
2019 424 940,00 EUR 6 6
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 999 999,00 EUR 1 1
2016 33 476 749,00 EUR 7 7
2017 1 052 385,00 EUR 3 9
2018 482 776,00 EUR 7 7
2019 424 940,00 EUR 6 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Mesto Považská Bystrica 1 27 968 156,00 EUR
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 2 124 238,00 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 78 829,00 EUR
Obec Mojtín 1 86 467,00 EUR
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. 1 4 994 124,00 EUR
Obec Horná Mariková 1 97 147,00 EUR
Obec Lysá pod Makytou 7 706 699,00 EUR
Obec Prečín 1 169 096,00 EUR
Obec Dolná Mariková 1 94 170,00 EUR
TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o. 1 999 999,00 EUR
Mesto Nová Dubnica 2 383 934,00 EUR
Obec Papradno 1 148 760,00 EUR
Obec Udiča 1 335 731,00 EUR
Obec Jasenica 1 152 169,00 EUR
Obec Brvnište 1 97 330,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Úprava zelene_PB MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA s.r.o. 49 941,00 EUR 2016 Práce Nie 1
Technické služby pre obec Prečín Obec Prečín 100 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Uzavretie a rekultivácia skládky odpadov Stupava - Žabáreň, skládka odpadov TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s. r. o. 1 000 000,00 EUR 2014 Práce Nie 1
Zber, preprava a zhodnotenie/zneškodňovanie odpadu pre obec Jasenica Obec Jasenica 76 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické služby v meste Považská Bystrica Mesto Považská Bystrica 25 500 000,00 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Technické služby pre obec Mojtín Obec Mojtín 86 467,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Technické služby v Púchovskej doline Obec Lysá pod Makytou 706 702,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 7
Technické služby v obci Udiča Obec Udiča 323 693,00 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 164 654,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Brvnište Obec Brvnište 97 330,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Dolná Mariková Obec Dolná Mariková 100 009,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Technické služby v obci Horná Mariková Obec Horná Mariková 97 147,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 99 530,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v 5 m3 kontajnery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v 5 m3 kontajnery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 500,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Odvoz komunálneho odpadu v 5 m3 kontajnery Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 9 900,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber, odvoz a likvidácia komunálneho odpadu Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Uskladnenie odpadu zo zametania komunikácií Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 10 000,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zneškodňovanie odpadov skládkovaním Mesto Nová Dubnica 219 280,00 EUR 2019 Služby Nie 1
Zber a likvidácia odpadov Obec Papradno 178 512,60 EUR 2019 Služby Nie 1
Prevzatie, preprava a zhodnotenie alebo zneškodnenie nebezpečného odpadu zo zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 29 446,00 EUR 2019 Služby Nie 1
+421424321006


megawaste@megawaste.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 28 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Róbert Bušfy
Adresa:
Dedovec 1869 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Staník
Adresa:
Teheľňa 2279/7 Skalica 90901
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Róbert Bušfy
Adresa:
Dedovec 1869 Považská Bystrica 01701
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
ADVOKÁTI s.r.o.
Adresa:
Vajanského nábrežie 5 Bratislava - mestská časť Staré Mesto 81102

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 18.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×