Priame rokovacie konanie

Servisná zmluva na prevádzku katastrálneho portálu


Detaily priameho rokovacieho konania

Obstarávateľ:
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR
Vyhlásené:
26. Apríl 2016
Vestník:
78/2016
Predpoklad uzatvorenia v:
30. Máj 2016
Typ:
Služby
Odhadovaná suma:
87 798,00
Mena:
EUR

Oslovený dodávateľ

Názov:
NESS Slovensko, a.s.
IČO:
00603783

Odôvodnenie:

Druh postupu:

§ 81 písm. b) tovar, stavebné práce alebo služby môže poskytnúť len určitý hospodársky subjekt, ak 1. predmetom zákazky je vytvorenie alebo nadobudnutie jedinečného umeleckého diela alebo umeleckého výkonu, 2. z technických dôvodov neexistuje hospodárska súťaž a za predpokladu, že neexistuje ani žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania alebo 3. ide o výhradné práva a za predpokladu, že neexistuje žiadna primeraná alternatíva alebo náhrada a chýbajúca hospodárska súťaž nie je výsledkom umelého zúženia parametrov verejného obstarávania

Vysvetlenie:

Spoločnosť NESS Slovensko a.s. je nositeľom výhradných majetkových práv podľa § 19 zákona č. 185/2015 Z. Z. (Autorský zákon) k autorskému dielu Portál katastra nehnuteľností vytvorenému spoločnosťou NESS Czech, s.r.o. na základe zmluvy so zákazníkom zo dňa 17.10.2006. Na základe Dohody o úprave práv k autorským dielam katastrálny portál a Portál kataster nehnuteľností software zo dňa 10.10.2007 uzatvorenej medzi spoločnosťami NESS Czech, s.r.o. a NESS Slovensko, a.s. udelila spoločnosť NESS Czech, s.r.o. spoločnosti NESS Slovensko, a.s. výhradnú licenciu ku všetkým spôsobom použitia autorského diela, ako aj súhlas na vykonávanie zmien v autorskom diele a na jeho ďalší rozvoj. V dôsledku uvedeného je spoločnosť NESS Slovensko, a.s. výhradným nositeľom autorských majetkových práv k Portálu katastra nehnuteľností a jediným subjektom oprávneným robiť akékoľvek úpravy a zásahy do uvedeného autorského diela.

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×