Dodávateľ

Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o.

Levice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Geodetická kancelária URBAN - LAUKO, spol. s r.o.

IČO: 36796336

Adresa: Rozmarínová 6, Levice

Registračné číslo: 2019/10-PO-D1520

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 14. Október 2019

Záznam platný do: 14. Október 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 620,00 EUR 3 3
2015 147 355,00 EUR 11 27
2019 29 058 504,00 EUR 1 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 1 010,00 EUR 2 2
2015 117 967,00 EUR 2 6
2016 5 701,00 EUR 2 5
2017 13 953,00 EUR 3 9
2018 2 954,00 EUR 3 4
2019 29 066 894,00 EUR 3 6

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 27 147 355,00 147355.00 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2 29 058 504,00 29058504.00 EUR
Slovenský pozemkový fond 3 2 620,00 2620.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 153 088,00 153088.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 91 564,00 91564.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 18 423,00 18423.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 16 905,00 16905.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 2 703 537,00 2703537.0 EUR 2015 Služby Nie 5
Geodetické práce pre potreby RO SPF Slovenský pozemkový fond 73 864,00 73864.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 247 447,00 247447.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 4
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 33 710,00 33710.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 3
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 118 254,00 118254.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 205 339,00 205339.0 EUR 2015 Služby Nie 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 34 310,00 34310.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 63 764,00 63764.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 248 396,00 248396.0 EUR 2015 Služby Nie 3
Vypracovanie a vykonanie projektov pozemkových úprav v regiónoch Slovenskej republiky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 44 627 803,00 44627803.0 EUR 2019 Služby Áno 2
Vyhotovenie geometrických plánov LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 41 663,00 41663.0 EUR 2015 Služby Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 51 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Pavel Lauko
Adresa:
Narcisová ul. 2 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Urban
Adresa:
Ul. K. Marxa 7 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Pavel Lauko
Adresa:
Narcisová ul. 2 Levice 93401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
6. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Helena Rozborová, notár
Adresa:
Hlavná 1221 Vráble 95201

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 6.07.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×