Dodávateľ

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KPMG Slovensko spol. s r.o.

IČO: 31348238

Adresa: Dvořákovo nábrežie 10, Bratislava

Registračné číslo: 2018/3-PO-E7457

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 2. Marec 2018

Záznam platný do: 2. Marec 2021

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2012 14 112,00 EUR 2 2
2013 20 001 525,00 EUR 13 13
2014 16 980 109,00 EUR 12 15
2015 6 620 830,00 EUR 5 23
2016 2 908 998,00 EUR 5 6
2017 4 754 227,00 EUR 5 11
2018 414 935,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 14 037 939,00 EUR 9 11
2015 10 142 392,00 EUR 13 31
2016 13 564 599,00 EUR 9 11
2017 12 928 804,00 EUR 9 16
2018 1 021 002,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 37 16 351 669,00 16351669.00 EUR
Mesto Žilina 1 40 400,00 40400.00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 4 8 327 802,00 8327802.00 EUR
Exportno-importná banka Slovenskej republiky 2 609 000,00 609000.00 EUR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky 7 2 859 809,00 2859809.00 EUR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 1 296 700,00 296700.00 EUR
Úrad vlády Slovenskej republiky 13 20 001 525,00 20001525.00 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 2 725 250,00 725250.00 EUR
Národný bezpečnostný úrad 3 1 083 150,00 1083150.00 EUR
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 1 399 431,00 1399431.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vytvorenie úvodnej dokumentácie potrebnej k realizácii VO na zhotoviteľa Areálu Žilinského športu. Mesto Žilina 50 000,00 50000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Poskytovanie služieb podpory centrálneho metainformačného systému verejnej správy a modifikácií funkcionalít systému. Ministerstvo financií Slovenskej republiky 120 000,00 120000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 5 229 978,00 5229978.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 8 727 448,00 8727448.0 EUR 2014 Služby Áno 3
Externalizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 195 114,00 195114.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 - 2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 4 032,00 4032.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Konzultačná podpora pri OPIS II etapa a projektová podpora Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 1 399 431,00 1399431.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 503 686,00 503686.0 EUR 2014 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 6 100 077,00 6100077.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Kvalita služieb v CR – analýza, štandardizácia, branding Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 106 800,00 106800.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 118 625,00 1118625.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 6 000 000,00 6000000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 179 872,00 179872.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 - 2013 Ministerstvo financií Slovenskej republiky 10 080,00 10080.0 EUR 2012 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov číslo zákazky v EVO: 49.02 Národný bezpečnostný úrad 919 000,00 919000.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 982 808,00 982808.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 006 830,00 1006830.0 EUR 2015 Služby Áno 7
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 768 968,00 768968.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 462 582,00 462582.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2014, za rok 2015 a za rok 2016 a predbežných čistých nákladov univerzálnej služby za rok 2015 a za rok 2016, správnosť ich výpočtu a posúdenie neprimeranej finančnej záť Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 402 900,00 402900.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie programov/projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 286 212,00 286212.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov Národný bezpečnostný úrad 164 150,00 164150.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Audítorské služby a poradenstvo pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov Národný bezpečnostný úrad 164 150,00 164150.0 EUR 2015 Služby Áno 1
Externelizácia výkonu a spolupráca pri výkone vládnych auditov Ministerstvo financií Slovenskej republiky 1 564 315,00 1564315.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Rámcová dohoda o dodávke poradenských služieb pre tvorbu a hodnotenie programov,projektov Úrad vlády Slovenskej republiky 867 984,00 867984.0 EUR 2013 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 17 459 613,00 17459613.0 EUR 2014 Služby Áno 2
Podpora riadenia projektu OPIS Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 296 700,00 296700.0 EUR 2014 Služby Áno 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 207 000,00 207000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 855 320,00 11855320.0 EUR 2015 Služby Áno 3
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 12 002 027,00 12002027.0 EUR 2015 Služby Áno 11
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 1 254 423,00 1254423.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 739 805,00 739805.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 420 348,00 420348.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 647 736,00 647736.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 2
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 1 351 387,00 1351387.0 EUR 2013 Služby Neuvedené 1
Overenie a kontrola podkladov na výpočet čistých nákladov univerzálnej služby Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 389 500,00 389500.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Finančno-ekonomické poradenstvo Exportno-importná banka Slovenskej republiky 109 000,00 109000.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 2 644 667,00 2644667.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 11 564 970,00 11564970.0 EUR 2017 Služby Áno 2
Poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie projektov/programov Úrad vlády Slovenskej republiky 3 810 778,00 3810778.0 EUR 2013 Služby Áno 1
Odborné poradenské služby Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 2 932 926,00 2932926.0 EUR 2017 Služby Áno 6
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 606 067,00 606067.0 EUR 2017 Služby Áno 1
Rámcová dohoda pre podporné činnosti projektov štrukturálnych fondov Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 414 935,00 414935.0 EUR 2018 Služby Áno 1
+421259984111

+42159984906


kpmg@kpmg.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 226 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Ľuboš Vančo
Adresa:
Vančurova 17 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Martin Kršjak
Adresa:
Orechová 45 Dunajská Lužná 90042
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Február 2018
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Sedmina
Adresa:
Jeséniova 8C Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Šumský
Adresa:
Tupého 23A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Ciran
Adresa:
Koprivnická 13 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Ďurajka
Adresa:
Nám. Hraničiarov 39 Bratislava - mestská časť Petržalka 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kenneth Patrick Ryan
Adresa:
Bronzová 20 Bratislava - mestská časť Rusovce 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Jean Jules Derydt
Adresa:
Keltská 805/102 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hermanus Theodorus Steyn van Eeden
Adresa:
Františkánske námestie 412/7 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Quentin Crossley
Adresa:
Pálfyho 1999/13 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ivana Mazániková
Adresa:
Lozorno 1063 Lozorno 90055
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. Február 2019
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Farkaš
Adresa:
Jura Hronca 25 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
1. August 2017
Záznam do:
2. Marec 2020
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Richard Farkaš
Adresa:
Jura Hronca 25 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Hermanus Theodorus Steyn van Eeden
Adresa:
Františkánske námestie 412/7 Bratislava 81101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marc Jean Jules Derydt
Adresa:
Keltská 805/102 Bratislava 85110
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
John Quentin Crossley
Adresa:
Pálfyho 1999/13 Chorvátsky Grob 90025
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Richard Michael Gilbert Cysarz
Adresa:
Klimczaka 10D M18 Warszawa 02797
Krajina:
Poľská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Branislav Ďurajka
Adresa:
Nám. Hraničiarov 3728/39 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Peter Borák
Adresa:
Úprkova 3686/18 Bratislava 81104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Tomáš Ciran
Adresa:
Koprivnická 13 Bratislava 84101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Kenneth Patrick Ryan
Adresa:
Bronzová 696/20 Bratislava 85101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Rudolf Sedmina
Adresa:
Jeséniova 12904/8C Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Stanislav Šumský
Adresa:
Tupého 12417/23A Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Ľuboš Vančo
Adresa:
Vančurova 13529/17 Bratislava 83101
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
1. August 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
TATRAAUDIT Bratislava s.r.o.
Adresa:
Pave Vukoviča 8 Bratislava - mestská časť Jarovce 85110

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 2.03.2020 do:

StiahniZáznam platný od: 1.02.2019 do: 2.03.2020

StiahniZáznam platný od: 1.02.2018 do: 1.02.2019

StiahniZáznam platný od: 1.08.2017 do: 1.02.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×