Dodávateľ

H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: H TEST SLOVAKIA, spol. s r.o.

IČO: 36049964

Adresa: Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2017/6-PO-E5463

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 20. Jún 2017

Záznam platný do: 20. Jún 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 680,00 EUR 1 1
2016 2 269,71 EUR 2 2
2017 2 505,76 EUR 2 2
2018 3 410,77 EUR 2 2
2019 10 738,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 6 680,00 EUR 1 1
2016 2 269,71 EUR 2 2
2017 2 505,76 EUR 2 2
2018 3 410,77 EUR 2 2
2019 10 738,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 482,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 10 964,12 EUR
Technická univerzita v Košiciach 1 2 944,12 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 6 680,00 EUR
Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 1 534,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Oprava vysokofrekvenčného generátora Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 5 600,00 EUR 2015 Služby Nie 1
Elektronické komponenty Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 736,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hroty Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV 1 841,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické komponenty, káble, konektory Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 505,76 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kalibrácia meracích prístrojov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 13 363,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Meracie prístroje – Digitálny stolný multimeter s grafickým displejom, Datalogger (dátový záznamník), sada termočlánkov typu J, GPIB káble Technická univerzita v Košiciach 3 600,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rozhranie USB/GPIB Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 480,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Útlmové členy a kabeláž Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 2 630,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osciloskop Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 000,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 277 712,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421905785550

+421905785550


marhoferova@htest.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 21 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Václav Haasz
Adresa:
Tibetská 2 Praha 6, Vokovice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Petr Navrátil
Adresa:
Jaselská 1 Praha 6, Dejvice 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. November 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Doc.Ing. Petr Kocourek
Adresa:
K Drsnici 12 Praha 6, Suchdol 16000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
30. November 2017
Záznam do:
21. November 2018
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Blanka Gondová, advokát
Adresa:
Skuteckého 30 Banská Bystrica 97401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.11.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 30.11.2017 do: 21.11.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×