Dodávateľ

S-EPI, s. r. o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: S-EPI, s. r. o.

IČO: 36014991

Adresa: Martina Rázusa 23A/8336, Žilina

Registračné číslo: 2020/5-PO-F3017

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 12. Máj 2020

Záznam platný do: 12. Máj 2023

Posledná zmena: 3. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 18 898,00 EUR 1 1
2016 68 111,75 EUR 7 7
2017 102 231,55 EUR 6 6
2018 20 131,74 EUR 4 4
2019 25 594,00 EUR 2 2
2020 560,00 EUR 1 1
2021 24 705,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 18 898,00 EUR 1 1
2016 68 111,75 EUR 7 7
2017 102 231,55 EUR 6 6
2018 20 131,74 EUR 4 4
2019 25 594,00 EUR 2 2
2020 560,00 EUR 1 1
2021 24 705,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 18 898,00 18898.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 14 975,00 14975.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 927,50 1927.50 EUR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 5 59 088,50 59088.50 EUR
Slovenská národná knižnica 1 11 500,00 11500.00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 2 76 800,00 76800.00 EUR
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 2 23 601,15 23601.15 EUR
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 1 16 665,00 16665.00 EUR
Slovenská inovačná a energetická agentúra 3 26 973,00 26973.00 EUR
Pôdohospodárska platobná agentúra 1 2 800,00 2800.00 EUR
Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 1 7 003,89 7003.89 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Licencie k prístupom EPI Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 15 748,00 15748.0 EUR 2015 Služby Nie 1
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 8 653,20 8653.2 EUR 2016 Služby Nie 1
Právny informačný systém Sociálna poisťovňa, ústredie 23 400,00 23400.0 EUR 2016 Služby Nie 1
On-line prístup k právnym a ekonomickým predpisom Slovenská inovačná a energetická agentúra 4 985,00 4985.0 EUR 2016 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Slovenská národná knižnica 14 000,00 14000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
On-line prístup k elektronickým právnym informáciám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 7 000,00 7000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (EPI, ASPI alebo ekvivalent) Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 20 000,00 20000.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (EPI, ASPI alebo ekvivalent) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 600,00 3600.0 EUR 2016 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave 8 405,00 8405.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Právny informačný systém Sociálna poisťovňa, ústredie 69 120,00 69120.0 EUR 2017 Služby Nie 1
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám/2017 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 19 991,33 19991.33 EUR 2017 Služby Nie 1
On-line prístup k právnym a ekonomickým predpisom Slovenská inovačná a energetická agentúra 11 000,00 11000.0 EUR 2017 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 500,00 8500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (EPI, ASPI alebo ekvivalent) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 3 600,00 3600.0 EUR 2017 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 641,00 1641.0 EUR 2018 Služby Nie 1
On-line prístup k monitoringu zmien v obchodných spoločnostiach Pôdohospodárska platobná agentúra 3 360,00 3360.0 EUR 2018 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 8 375,09 8375.09 EUR 2018 Služby Nie 1
Online prístup do elektronického systému právnych informácií (EPI, ASPI alebo ekvivalent) Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 10 800,00 10800.0 EUR 2018 Služby Nie 1
On-line prístup k právnym a ekonomickým informáciám Slovenská inovačná a energetická agentúra 10 994,00 10994.0 EUR 2019 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 14 600,00 14600.0 EUR 2019 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 600,00 600.0 EUR 2020 Služby Nie 1
On-line prístup k ekonomickým a právnym informáciám Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky 29 652,00 29652.0 EUR 2021 Služby Nie 1
+421905510430


lofflerova@epi.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 389 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr. Juraj Málik
Adresa:
Hodkovičky, Stavbařů 290 Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
9. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Málik
Adresa:
Hodkovičky, Stavbařů 290 Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
18. Apríl 2017
Záznam do:
9. Máj 2018
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Mgr. Juraj Málik
Adresa:
Hodkovičky, Stavbařů 290 Praha 4 14000
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
18. Apríl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
GARANT PARTNER legal s. r. o.
Adresa:
Einsteinova Bratislava - mestská časť Petržalka 85101

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.05.2018 do:

StiahniZáznam platný od: 18.04.2017 do: 9.05.2018

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×