Obstarávanie

Kancelársky nábytok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
10 458,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 458,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie kancelárskeho nábytku, kancelárskych stoličiek a kresiel, pre vybavenie kancelárií a učení vrátane súvisiacich služieb (dovoz, vynesenie, vyloženie do jednotlivých miestností, montáž a inštalácia jednotlivých druhov nábytku, vybalenie a likvidácia obalov).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Interiéry Riljak, s.r.o. 1 10 458,00 0% EUR 31. December 2015 73186

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov DAVID interier desing, spol. s r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23629/content/9023/download","filename":"David RD.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23629/content/9024/download","filename":"David Priloha 2.PDF"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 28. December 2014 28. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23617/content/8925/download","filename":"SPnabytokportal.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Interiery Riljak 16. Január 2017 16. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/764409/content/499935/download","filename":"Faktúry Interiery Riljak.PDF"}]
Ponuky uchádzačov KLS spol. s r. o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23620/content/9013/download","filename":"KLS.PDF"}]
Ponuky uchádzačov DREMONT, spol. s r. o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23632/content/9111/download","filename":"Dremont.PDF"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Jún 2015 3. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23638/content/9433/download","filename":"Oznamanie -PROFIL.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Interiery Riljak 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628552/content/475431/download","filename":"DL k 31.12.2015 č-1.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Interiery Riljak 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639069/content/663095/download","filename":"DL k 16.3.2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov NABIMEX, s. r. o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23623/content/9103/download","filename":"Nabimex.PDF"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23644/content/9042/download","filename":"zápisnica z posúdenia splnenia podmienok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23644/content/9043/download","filename":"zápisnica z posúdenia splnenia podmienokI.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Interiery Riljak 31. Marec 2016 31. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/639066/content/663063/download","filename":"Fa k 16.3.2016.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 26. Január 2015 26. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23635/content/9328/download","filename":"Vysvetlenie 341.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23635/content/9329/download","filename":"Priloha_opravena.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy DL Interiery Riljak 30. August 2016 30. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/707728/content/462644/download","filename":"DL Interiéry.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Október 2015 6. Október 2015 []
Zápisnica Zápisnica 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23647/content/8952/download","filename":"zápisnica-vyhodnotenie ponuky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Interiéry Riljak, s. r. o. 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23656/content/9007/download","filename":"UPJŠ Košice - Kritériá - do Profilu.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Faktury Interiery Riljak 1. Marec 2016 1. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/628549/content/475422/download","filename":"Fa k 31.12.2015 č-1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23641/content/9592/download","filename":"zápisnica otváranie Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23641/content/9593/download","filename":"zápisnica otváranie Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ARTSPECT spol. s r.o. 7. Október 2015 7. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23626/content/8933/download","filename":"Artspect.PDF"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Október 2015 6. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/23650/content/9044/download","filename":"Správa VO.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×