Dodávateľ

CANBERRA - PACKARD, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CANBERRA - PACKARD, s.r.o.

IČO: 31576303

Adresa: Vojtecha Tvrdého 790/13, Žilina

Registračné číslo: 2017/6-PO-C6860

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 22. Jún 2017

Záznam platný do: 22. Jún 2020

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 2 598 981,00 EUR 1 1
2015 48 456,00 EUR 1 1
2016 108 100,00 EUR 4 4
2017 367 520,00 EUR 1 1
2018 719 144,00 EUR 4 4
2019 757 200,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 2 647 437,00 EUR 2 2
2016 108 100,00 EUR 4 4
2017 367 520,00 EUR 1 1
2018 719 144,00 EUR 4 4
2019 757 200,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 1 60 325,00 EUR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 3 858 300,00 EUR
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 1 48 456,00 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 640,00 EUR
Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 3 3 601 190,00 EUR
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 1 7 000,00 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 1 0,00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 23 490,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Spektrometer a radiačné dozimetre. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 40 700,00 EUR 2015 Tovary Nie 1
Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek MV SR prístroje III. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 77 830,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Celoročná nápravná údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 2 598 981,00 EUR 2014 Služby Nie 1
Dodávka meracích prístrojov Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 130 000,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Inovácia elektronických dozimetrov Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 367 520,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava a údržba prístrojov a zariadení radiačnej kontroly Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. 1 387 366,00 EUR 2018 Služby Nie 1
Röntgenterapeutický prístroj (RTG th) Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 213 600,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Merač dávkového príkonu, prenosný Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny 7 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Súprava na experimentálne meranie expozičných príkonov a aktivity fotónových žiaričov Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 23 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Gama-spektrometer Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 768,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Upgrade zariadenia pre rádioterapiu Gulmay Astrakl 300 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - fakultná nemocnica 60 325,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Elektronické osobné radiačné detektory s dozimetrom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 757 200,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

cpsk@cpce.net
J.Ciba@cpce.net

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 54 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Marcela Adam
Adresa:
Grüner Weg 2 Schwadorf bei Wien 2432
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marcela Adam
Adresa:
Grüner Weg 2 Schwadorf bei Wien 2432
Krajina:
Rakúska republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
31. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
HRONČEK & PARTNERS s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001
Meno:
Advokátska kancelária JUDr. Róbert Hronček, s.r.o.
Adresa:
Národná 10 Žilina 01001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 13.12.2017 do:

StiahniZáznam platný od: 31.05.2017 do: 13.12.2017

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×