Dodávateľ

CRYOSOFT spol. s r.o.

Košice
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CRYOSOFT spol. s r.o.

IČO: 36578797

Adresa: Považská 40/A, Košice - mestská časť Západ

Registračné číslo: 2019/8-PO-F1089

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 30. August 2019

Záznam platný do: 30. August 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 331 000,00 EUR 1 1
2016 18 278,51 EUR 13 13
2017 28 549,50 EUR 10 10
2018 13 336,67 EUR 6 6
2019 4 355,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 331 000,00 EUR 1 1
2016 18 278,51 EUR 13 13
2017 28 549,50 EUR 10 10
2018 13 336,67 EUR 6 6
2019 4 355,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 7 991,67 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 0,00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 1 926,00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 2 1 465,00 EUR
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 3 041,67 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 1 041,00 EUR
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 1 1 629,17 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 6 16 021,00 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 12 599,00 EUR
MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 1 331 000,00 EUR
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 9 18 805,17 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Aparatúra na výrobu sklom potiahnutých drôtov vrátane príslušenstva MEDIREX GROUP ACADEMY n.o. 331 000,00 EUR 2015 Tovary Áno 1
Kvapalný dusík Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 2 100,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 876,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík - naplnenie vlastnej dewarovej nádoby v mieste odberateľa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 069,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba KL 32 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 1 050,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík - naplnenie vlastnej dewarovej nádoby v mieste odberateľa Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 069,20 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne a technické plyny Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 9 500,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík vrátane nájmu zásobníka Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 686,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zásobník kvapalného dusíka s príslušenstvom Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave 2 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre tepelne spracovanie, prípravu a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 5 293,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Zdravotnícke potreby a materiál Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 250,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokočisté práškové kovy Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 460,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Vysokočisté korundové kelímky do mikrovlnného spekacieho zariadenia Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 950,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Medicinálne, technické a špeciálne plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (dusík ECD a syntetický vzduch bez uhľovodíkov)2017 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 2 900,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 12 852,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vysokočisté korundové kelímky do mikrovlnného spekacieho zariadenia Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 2 010,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Čisté práškové materiály Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 085,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Meranie únavových vlastností elektrotechnických plechov. Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 3 000,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Dewarová nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 220,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarová nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 2 440,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kanistre do Dewarových nádob Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 276,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Dewarova nádoba Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 10 548,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík 2018 Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 3 100,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 620,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Technické plyny na laboratórne využitie vrátane prenájmu fliaš (kvapalný dusík, kyslík, acetylén pre spektrometriu, dusík ECD, oxid uhličitý, propán-bután, ) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 810,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Chemikálie pre laboratória vrátane prenájmu fliaš ( hélium, syntetický vzduch bez uhľovodíkov) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 3 000,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórny spotrebný materiál pre tepelne spracovanie a analýzu vzoriek Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 604,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalné hélium, kvapalný dusík Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 5 400,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
3D-tlač Prusa i3 MK3 s obojstranným tiskovým ocelovým plátom s zrnitým práškovým PEI povrchom zostavená s príslušenstvom Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 1 500,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kvapalný dusík Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 520,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
Obehové chladiace čerpadlo pre vnútorný chladiaci okruh elektrónového mikroskopu JEOL JSM 7000F - „Thermo Scientific ThermoChill III LR, PD1“ Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied 4 712,00 EUR 2019 Tovary Nie 1
+421557295948


cryosoft@mail.t-com.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 64 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Mgr., PhD. Lucia Molokáčová
Adresa:
Baška 104 Košice 04016
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
MUDr. Richard Molokáč
Adresa:
Wuppertálska 3 Košice 04023
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×