Dodávateľ

Industrial Services Prešov, s.r.o.

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Industrial Services Prešov, s.r.o.

IČO: 36513288

Adresa: Vajanského 43, Prešov

Registračné číslo: 2019/9-PO-F1194

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. September 2019

Záznam platný do: 16. September 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 14 486,96 EUR 5 5
2020 66 546,40 EUR 8 8
2021 6 835,25 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2019 14 486,96 EUR 5 5
2020 66 546,40 EUR 8 8
2021 6 835,25 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 2 35 996,29 35996.29 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 60,00 60.00 EUR
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 1 6 835,25 6835.25 EUR
Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 3 121,00 3121.00 EUR
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 1 299,00 299.00 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 430,58 430.58 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 1 416,90 1416.90 EUR
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 2 37 631,99 37631.99 EUR
Slovenské národné divadlo 2 1 702,60 1702.60 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 1 375,00 375.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Ochranné pracovné pomôcky Slovenské národné divadlo 1 470,00 1470.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky - Ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 20 508,94 20508.94 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné pomôcky Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 417,00 1417.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky Ústav na výkon trestu odňatia slobody 450,00 450.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Pracovné rukavice a obuv Ústav na výkon trestu odňatia slobody 696,00 696.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Ochranné pracovné pomôcky Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 435,92 435.92 EUR 2020 Tovary Nie 1
Operačná obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 480,00 480.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné odevy a obuv Slovenské národné divadlo 830,00 830.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Ochranný štít na tvár Záchranná zdravotná služba Bratislava 2 500,00 2500.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Gumáky Záchranná zdravotná služba Bratislava 1 285,67 1285.67 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdravotnícka obuv Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove 56 960,00 56960.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Respirátor Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 72,00 72.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Osobné ochranné pracovné prostriedky – ochranné pomôcky Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 42 951,80 42951.8 EUR 2020 Tovary Nie 1
Protiplynový filter Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže (GR ZVJS) 17 442,00 17442.0 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 20 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing.Mgr. Róbert Novotný
Adresa:
Vydumanec 63 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
17. Jún 2019
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Janka Oravcová
Adresa:
Južná trieda 66 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 17.06.2019 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×