Dodávateľ

ARES, spol. s r.o.

Bratislava
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti
2.3

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: ARES, spol. s r.o.

IČO: 31363822

Adresa: Športová 5, Bratislava

Registračné číslo: 2018/8-PO-E8768

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. August 2018

Záznam platný do: 17. August 2021

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 420,00 EUR 1 1
2016 67 216,66 EUR 8 8
2017 18 616,36 EUR 4 4
2018 34 390,05 EUR 5 5
2020 33 505,66 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 45 420,00 EUR 1 1
2016 67 216,66 EUR 8 8
2017 18 616,36 EUR 4 4
2018 34 390,05 EUR 5 5
2020 33 505,66 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 2 56 783,64 56783.64 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 7 983,33 7983.33 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 5 35 974,87 35974.87 EUR
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 2 15 083,33 15083.33 EUR
Obec Bobrov 1 2 349,09 2349.09 EUR
Hlavné mesto SR Bratislava 1 21 083,33 21083.33 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 1 7 400,00 7400.00 EUR
Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 1 2 636,36 2636.36 EUR
Krajský súd v Bratislave 1 2 849,09 2849.09 EUR
Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 1 2 818,18 2818.18 EUR
"FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 1 318,18 1318.18 EUR
Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 1 9 636,00 9636.00 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 11 400,00 11400.00 EUR
Malokarpatská knižnica v Pezinku 1 0,00 0.00 EUR
Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 1 12 500,00 12500.00 EUR
Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 1 9 333,33 9333.33 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Materiálové vybavenie pre ZSS Nitriansky samosprávny kraj 45 420,00 45420.0 EUR 2014 Tovary Nie 1
Šikmá schodisková plošina Malokarpatská knižnica v Pezinku 12 200,00 12200.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Schodisková plošina so zákrutou s nosnosťou do 300kg Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 22 037,00 22037.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šikmá schodisková plošina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 730,00 6730.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Šikmá schodisková plošina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodanie a montáž stoličkového výťahu pre študentov VŠ so zníženou pohyblivosťou tela. Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 500,00 7500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž schodiskových plošín pre imobilných občanov v podchode Hlavné mesto SR Bratislava 30 487,80 30487.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Stropný zdvíhací systém Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 12 588,00 12588.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a montáž nájazdových rámp Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky 1 116,00 1116.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mobilný pásový schodolez Krajský súd v Bratislave 4 800,00 4800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Šikmá schodisková plošina Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 21 370,00 21370.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup pásového schodolezu Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho 7 200,00 7200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pásový schodolez Obec Bobrov 5 439,60 5439.6 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektrický zdvihák pre zdvíhanie a prepravovanie osôb "FÉNIX", Zariadenie sociálnych služieb Levice 1 520,00 1520.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásový schodolez Stredná odborná škola Dubnica nad Váhom 4 235,00 4235.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásový schodolez Nitriansky samosprávny kraj 15 000,00 15000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Šikmá schodisková plošina exterierová Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 13 203,00 13203.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pásový schodolez Stredná odborná škola polytechnická, Novozámocká 220, Nitra 10 600,00 10600.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby, neplánovaných opráv a odborných prehliadok schodiskových plošín Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 689,00 3689.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Šikmá schodisková plošina Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné 15 000,00 15000.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Zdvíhacia stolička Centrum sociálnych služieb - Jesienka 9 600,00 9600.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019 Stredná odborná škola, T. Vansovej 32 Prievidza 11 310,00 11310.0 EUR 2020 Tovary Nie 1http://www.ares.sk


+421243414664
+421248204528


ares@ares.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 94 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ján Drobný
Adresa:
Športová 5 Bratislava - mestská časť Nové Mesto 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Antonín Machala
Adresa:
Bánov 687 54
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ján Drobný
Adresa:
Športová 5 Bratislava 83104
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Martin Machala
Adresa:
Vladislava Perutky 1290 Uherské Hradiště 68601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Antonín Machala
Adresa:
Bánov 479 Uherské Hradiště 68601
Krajina:
Česká republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
4. Máj 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
Advokátska kancelária Mihalda, Valach, Kišac, s. r. o.
Adresa:
Gogoľova 18 Bratislava - mestská časť Petržalka 852 02

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 4.05.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×