Dodávateľ

CLEANING spol. s r.o.

Banská Bystrica
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: CLEANING spol. s r.o.

IČO: 31571441

Adresa: Partizánska cesta 33, Banská Bystrica

Registračné číslo: 2019/1-PO-E9755

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Január 2019

Záznam platný do: 29. Január 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 77 467,50 EUR 12 12
2017 103 924,58 EUR 17 17
2018 4 166,66 EUR 1 1
2019 10 833,33 EUR 2 2
2020 82 200,33 EUR 2 2
2021 103 900,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 77 467,50 EUR 12 12
2017 103 924,58 EUR 17 17
2018 4 166,66 EUR 1 1
2019 10 833,33 EUR 2 2
2020 82 200,33 EUR 2 2
2021 103 900,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 3 47 916,67 47916.67 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4 750,00 4750.00 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 3 7 130,00 7130.00 EUR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 3 103 900,00 103900.00 EUR
Slovenské národné divadlo 2 10 249,99 10249.99 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 2 20 833,33 20833.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 4 672,33 4672.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 2 5 900,00 5900.00 EUR
Športové gymnázium 1 7 333,33 7333.33 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 82 034,91 82034.91 EUR
Domov sociálnych služieb 2 4 829,17 4829.17 EUR
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 1 43 333,33 43333.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 2 11 333,34 11333.34 EUR
Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 2 4 706,00 4706.00 EUR
Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 3 083,33 3083.33 EUR
Centrum sociálnych služieb - DEMY 1 2 083,33 2083.33 EUR
TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 1 3 833,33 3833.33 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 2 6 333,34 6333.34 EUR
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 1 4 666,67 4666.67 EUR
Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 1 3 570,00 3570.00 EUR
Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 1 0,00 0.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
"Automatická práčka" - 2 ks Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 5 544,00 5544.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
"Sušička prádla" Centrum sociálnych služieb - Bôrik (skratka CSS - Bôrik) 3 432,00 3432.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Primus FX105 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 9 744,00 9744.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mangeľ - korytový žehlič TROJLÍSTOK - centrum sociálnych služieb 5 500,00 5500.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka Primus FX180 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 6 600,00 6600.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Dodávka a inštalácia priemyselnej práčky Centrum sociálnych služieb STUDIENKA 5 000,00 5000.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Hygienická barierová práčka Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená 60 384,00 60384.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny korytový žehlič PRIMUS I25-120 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb 2 700,00 2700.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Sušička Centrum sociálnych služieb - LIPOVEC 3 780,00 3780.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bubnový sušič s mikroprocesorovým ovládaním PRIMUS T16 E Domov sociálnych služieb 3 560,00 3560.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Profesionálny korytový žehlič Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 4 800,00 4800.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektropotreby a príslušenstvo vrátane dopravy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 545,00 1545.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektropotreby a príslušenstvo vrátane dopravy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 545,00 1545.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nákup práčiek Nitriansky samosprávny kraj 43 300,00 43300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Bubnový sušič Nitriansky samosprávny kraj 10 200,00 10200.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 25 000,00 25000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oprava práčovníckeho zariadenia Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 2 500,00 2500.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Pračka 18 kg PRIMUS FX180 alebo ekvivalent a Sušička prádla - DOMUS DTP 18E alebo ekvivalent Nitriansky samosprávny kraj 22 800,00 22800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Vozík na zber špinavej bielizne Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica 1 148,00 1148.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 220,00 2220.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálny korytový žehlič PRIMUS I25-120 alebo ekvivalent Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 800,00 2800.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna automatická práčka Domov sociálnych služieb Hrabiny 2 400,00 2400.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselná práčka Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 6 240,00 6240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálna vysoko úsporná práčka Ústav na výkon trestu odňatia slobody a ústav na výkon väzby 5 000,00 5000.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priemyselná práčka PRIMUS RX180 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 5 160,00 5160.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Priemyselný bubnový sušič PRIMUS T16 E alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Sušany 3 500,00 3500.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná priemyselná práčka PRIMUS RX180 alebo ekvivalent Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb 5 760,00 5760.0 EUR 2017 Tovary Áno 1
Technologické zariadenie práčovne - práčka priemyselná Ústav na výkon trestu odňatia slobody 4 944,00 4944.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Pračka so sušičkou na mincovník - 2 ks Športové gymnázium 11 136,00 11136.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Profesionálne pracie prostriedky Slovenské národné divadlo 5 000,00 5000.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Pracie a čistiace prostriedky Slovenské národné divadlo 7 300,00 7300.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka Centrum sociálnych služieb - Jesienka 7 488,00 7488.0 EUR 2019 Tovary Nie 1
Profesionálny korytový žehlič (mangeľ) Centrum sociálnych služieb - DEMY 3 744,00 3744.0 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselné práčovnícke zariadenie Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých Sučany 96 596,90 96596.9 EUR 2020 Tovary Nie 1
Priemyselná vysokootáčková práčka (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 14 980,00 14980.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Veľkokapacitná hygienická barierová práčka PRIMUS MB180 (alebo ekvivalent) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 92 820,00 92820.0 EUR 2021 Tovary Nie 1
Profesionálna práčka Primus FX180 resp. ekvivalent, a profesionálna sušička Primus T16 E resp. ekvivalent Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice 11 233,33 11233.33 EUR 2021 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 69 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Matej Futák
Adresa:
Rudlovská cesta 30 Banská Bystrica 97401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Marek Uhrín
Adresa:
Topolová 24 Sliač 96231
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×