Dodávateľ

Ing. Juraj Šustek, s.r.o.

Makov
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Juraj Šustek, s.r.o.

IČO: 50254162

Adresa: Makov 144, Makov

Registračné číslo: 2019/5-PO-E1321

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 10. Máj 2019

Záznam platný do: 10. Máj 2022

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 44 659,68 EUR 7 7
2017 29 275,00 EUR 4 4
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 44 659,68 EUR 7 7
2017 29 275,00 EUR 4 4

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 145,00 EUR
Centrum sociálnych služieb - Jesienka 1 4 703,00 EUR
Štatistický úrad Slovenskej republiky 2 1 396,50 EUR
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 6 720,00 EUR
Sociálna poisťovňa, ústredie 1 24 000,00 EUR
Ekonomická univerzita v Bratislave 1 2 700,00 EUR
Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 1 29 162,68 EUR
Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 1 2 107,50 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Príprava elektrokotolní na vykurovaciu sezónu, nastavenie a vyčistenie kotlov Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666,66 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Oprava vykurovania v ŠI. Stredná odborná škola stavebná – Építészeti Szakközépiskola, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky 45 000,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
príprava kotolní na vykurovaciu sezónu Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 666,67 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Vykonanie odbornej opakovanej úradnej skúšky tlakových zariadení a nádob. Ekonomická univerzita v Bratislave 2 700,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a servis tepelnoenergetických zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 800,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Bojler na TÚV Centrum sociálnych služieb - Jesienka 5 234,75 EUR 2016 Tovary Nie 1
Odborné prehliadky a skúšky plynových zariadení a odborné prehliadky tlakových nádob stabilných (TNS) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 5 000,00 EUR 2016 Služby Nie 1
Odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky tlakových nádob a zabezpečenie výkonu úradnej skúšky tlakových nádob Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 100,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a pravidelný prevádzkový servis a opravy tepelnoenergetických zariadení - Oblasť III (Trenčiansky a Žilinský kraj) Sociálna poisťovňa, ústredie 33 027,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynových zariadení a servis tepelnoenergetických zariadení Štatistický úrad Slovenskej republiky 800,00 EUR 2017 Služby Nie 1
Stacionárny biely zásobník na teplú vodu - objem 300 l Stredná zdravotnícka škola, Veľkomoravská 14, Trenčín 2 535,00 EUR 2017 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 14 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Juraj Šustek
Adresa:
Makov 144 Makov 02356
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Juraj Šustek
Adresa:
Makov 144 Makov 02356
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
14. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
B&B, advokátska kancelária s.r.o.
Adresa:
Rázusova 1 Košice - mestská časť Juh 04001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 14.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×