Obstarávanie

Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Zvolen
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
36 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
10 069,44
Zaplatené:
27.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
32250000-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
komplet podľa článku II. Predmet zmluvy
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predpokladaný rozsah merných jednotiek počas 24 mesiacov plnenia zmluvy. Celková zmluvná cena bude určená ako sumár súčinov jednotlivých jednotkových cien a príslušných merných jednotiek. Do jednotkových cien je potrebné zahrnúť všetky výdavky dodávateľa spojené s plnením predmetu zmluvy.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Platba za Program 1, Jednotka: mesačný paušál, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 912; Technické vlastnosti: Platba za dotovaný mobilný telefón Samsung Galaxy J3 s Programom 1, Jednotka: mesačná splátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 912; Technické vlastnosti: Platba za Program 2, Jednotka: mesačný paušál, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 264; Technické vlastnosti: Platba za dotovaný mobilný telefón Samsung Galaxy J3 s Programom 2, Jednotka: mesačná splátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: Platba za Program 3, Jednotka: mesačný paušál, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 72; Technické vlastnosti: Platba za dotovaný mobilný telefón Samsung Galaxy J5 s Programom 3, Jednotka: mesačná splátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: Platba za Program 4, Jednotka: mesačný paušál, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 120; Technické vlastnosti: Platba za dotovaný mobilný telefón Samsung Galaxy A8 s Programom 4, Jednotka: mesačná splátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: Platba za dotovaný mobilný telefón Samsung Galaxy S9 s Programom 4, Jednotka: mesačná splátka, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 48; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do mobilnej siete Orange pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 36000; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do mobilnej siete Slovak Telekom pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 27360; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do mobilnej siete O2 Telefonica pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 16560; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do mobilnej siete SWAN pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1680; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do mobilnej siete FunFón pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4560; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu hovoru do pevnej siete SR pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5040; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu roamingových hovorov v krajinách EÚ pre Program 1, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 720; Technické vlastnosti: Cena za jednu minútu medzinárodného hovoru do krajín EÚ pre Program 1, Program 2 a Program 3, Jednotka: minúta, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 960; Technické vlastnosti: Cena odoslanej SMS do mobilných sietí v SR pre Program 1, Program 2 a Program 3, Jednotka: SMS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2880; Technické vlastnosti: Cena odoslanej MMS do mobilných sietí v SR pre Program 1, Program 2 a Program 3, Jednotka: MMS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 240; Technické vlastnosti: Cena odoslanej SMS v roamingu krajín EÚ, Jednotka: SMS, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 140

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O2 Slovakia, s.r.o. 3 12 083,33 20% EUR 2. August 2018 163823

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×