Osoba

Ing. Petr Kellner


Osobné údaje konečných užívateľov výhod sú spracúvane na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR.

Detaily osoby

Meno:
Ing. Petr Kellner
Adresa:
Březovská 509 Vrané nad Vltavou 25246
Krajina:
Česká republika
Dátum Narodenia:
19. Máj 1964
Verejná osoba:
Nie

Sumár

Firmy v RPVS:
10
Aktívne na UVOstat.sk:
7
Obstarávaní:
78
Zmlúv:
80
V celkovej hodnote:
202,975,130 EUR

Názov IČO Má profil dodávateľa na UVOstat.sk
O2 Czech Republic a.s. 60193336 Áno
Pars nova a.s. 25860038 Áno
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. 62623753 Áno
O2 Business Services, a.s. 50087487 Áno
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Áno
LOKEL s.r.o. 01731530 Nie
ŠKODA ELECTRIC a.s. 47718579 Áno
ŠKODA VAGONKA a.s. 25870637 Áno
Názov IČO Nachádza sa na UVOstat.sk
O2 Czech Republic a.s. 60193336 Áno
O2 Business Services, a.s. 50087487 Áno
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 04084063 Nie
O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 Áno
Obstarávateľ Názov Suma Mena Dátum
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup podvozkov pre EPJ 671 871,200 EUR 23. December 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 1,098 EUR 31. Marec 2014
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. Nákup trolejbusov 2,064,000 EUR 19. Máj 2015
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove. 13,070,000 EUR 18. Október 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 3,400,000 EUR 21. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 527,459 EUR 24. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Nákup elektrických jednotiek 159,999,500 EUR 5. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 147,329 EUR 31. Marec 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 247,586 EUR 9. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 49,888 EUR 3. September 2018
Banskobystrický samosprávny kraj Mobilné dátové a telefónne služby. 540,000 EUR 18. Marec 2019
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Trolejbusy s pomocným pohonom 1,196,000 EUR 8. Apríl 2019
Exportno-importná banka Slovenskej republiky Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora, notifikácia alarmu 7,333 EUR 18. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 58,582 EUR 30. Jún 2019
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky Telekomunikačné služby 4,997 EUR 4. Apríl 2017
Mesto Nové Zámky Virtuálna sieť pre poskytovanie hlasových služieb vrátane dodávky mobilných telefónov. 25,417 EUR 12. Apríl 2017
Fakultná nemocnica Trnava Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 1,998 EUR 9. December 2016
Mesto Prešov Mobilné hlasové a dátové telekomunikačné služby a mobilné telefóny 19,224 EUR 12. Január 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Služby mobilného operátora 11,999 EUR 22. Február 2017
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Služby mobilného operátora 113,941 EUR 27. Apríl 2018
Slovenská národná knižnica Služby mobilného operátora 7,920 EUR 16. Máj 2018
Dopravný úrad Mobilné telekomunikačné a dátové služby s mobilnými telekomunikačnými zariadeniami 29,035 EUR 15. Február 2016
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Nákup trolejbusov 8,354,850 EUR 18. Október 2016
Štatistický úrad Slovenskej republiky Poskytovanie a prevádzkovanie telekomunikačných a komunikačných služieb pre siete LAN/WAN ŠÚ SR 2,200,548 EUR 10. Jún 2016
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 789,414 EUR 3. Máj 2016
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 1,268 EUR 31. Marec 2014
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 5,393 EUR 31. Marec 2014
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Poskytovanie telekomunikačných služieb 17,185 EUR 9. November 2016
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Poskytovanie telekomunikačných služieb 17,420 EUR 9. November 2016
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát Mobilné telekomunikačné služby 254,921 EUR 31. August 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 468,442 EUR 16. Január 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 159,000 EUR 31. Máj 2018
Slovenská inšpekcia životného prostredia MOBILNÝ OPERÁTOR 58,434 EUR 10. Máj 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 77,245 EUR 29. Jún 2018
Mesto Nové Zámky Telekomunikačné služby - IP hlasové služby a mobilné hlasové služby vrátane dodávky mobilných telefónov. 20,416 EUR 15. Apríl 2019
Národná transfúzna služba SR Dátové služby - prepojenie pracovísk NTS SR prostredníctvom VPN, pripojenie do siete Internet, a lokálnych WiFi sietí pre verejnosť 68,688 EUR 3. December 2018
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 1,000,000 EUR 13. December 2018
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 3,875 EUR 28. Máj 2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 8,447 EUR 13. December 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Oprava súpravy Push-Pull 004 727,000 EUR 22. August 2019
Úrad vládneho auditu Internetové pripojenie 3,250 EUR 26. Máj 2017
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Komplexné služby mobilného operátora 50,000 EUR 20. September 2017
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Mobilné zariadenia, hlasové a dátové služby mobilného operátora 13,279 EUR 4. Október 2017
MH Invest, s.r.o. Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 600 EUR 3. Jún 2016
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Nákup mobilných telefónov 9,567 EUR 12. December 2016
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Dátové pripojenie do siete Internet 6,480 EUR 24. Január 2017
Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. Opravy náhradných dielov železničných dráhových vozidiel - trakčné motory, pomocné motory, trakčné transformátory, tlmivky a ich časti 2,761 EUR 31. Marec 2014
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť Nízkopodlažné trolejbusy mestskej hromadnej dopravy (MHD) pre prevádzkovanie na trolejbusovej dráhe s menovitým napätím 600V js. 1,110,000 EUR 12. Január 2015
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Poskytovanie hlasových a dátových služieb pre mobilné siete a dodanie koncových telekomunikačných zariadení 36,826 EUR 16. Február 2017
Mesto Kežmarok Telekomunikačné služby 94,434 EUR 4. Máj 2017
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Nákup elektrobusov 1,149,200 EUR 3. November 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. SMS predaj cestovných lístkov 150,000 EUR 7. Jún 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 29,570 EUR 31. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 57,879 EUR 3. September 2018
Slovenský pozemkový fond Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb a dodávka mobilných telekomunikačných zariadení 72,417 EUR 19. Október 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy železničných koľajových vozidiel všetkých typov vo vlastníctve Železničnej spoločnosti Slovensko, a. s. 503,745 EUR 27. Marec 2019
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Poskytovanie mobilných telekomunikačných služieb 143,400 EUR 20. August 2019
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline Mobilné hlasové a dátové služby + mobilné telefóny 3,720 EUR 12. Máj 2017
Mestská časť Bratislava - Karlova Ves Mobilné hlasové a dátové služby 28,500 EUR 25. Júl 2017
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 4,160 EUR 1. December 2016
Petržalský domov seniorov Poskytovanie mobilných služieb a zariadení 2,550 EUR 7. December 2016
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves Mobilné hlasové a dátové služby, mobilné telefóny 17,500 EUR 22. Február 2017
Protimonopolný úrad SR Mobilné hlasové a dátové služby, mobilný internet 0 EUR 16. Apríl 2018
MH Invest, s.r.o. Mobilné hlasové a dátové služby 8,949 EUR 16. Júl 2018
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Nákup sieťových zariadení s 3 ročnou podporou a príslušenstva 85,000 EUR 18. Jún 2018
Bratislavský samosprávny kraj Telekomunikačné služby mobilného operátora 147,283 EUR 11. August 2015
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát Modernizácia Wi-Fi siete na Prešovskej univerzite v Prešove 131,660 EUR 4. Október 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 1,200,000 EUR 16. Október 2017
Záchranná služba Telekomunikačné služby 55,999 EUR 12. December 2017
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. POSKYTOVANIE MOBILNÝCH ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB 57,259 EUR 31. Marec 2019
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 266,400 EUR 8. November 2018
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Opravy dvojkolesí HKV 799,200 EUR 8. November 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 8,077 EUR 31. December 2018
Správa služieb diplomatickému zboru, a.s. Nákup a dodávka mobilných telefónov s príslušenstvom, mobilné a hlasové služby 20,350 EUR 26. Február 2019
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Služby mobilného operátora 984 EUR 13. December 2018
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát Služby mobilného operátora 5,792 EUR 30. Jún 2019
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin Služby mobilného operátora 10,200 EUR 21. November 2016
Petržalský domov seniorov Poskytovanie telefonických služieb 1,485 EUR 9. December 2016
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Zabezpečenie internetovej konektivity 47,520 EUR 17. Január 2017
Mesto Zvolen Mobilné telekomunikačné služby a mobilné telekomunikačné zariadenia 12,083 EUR 2. August 2018

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×