CPV kód

45212222-8

Stavebné práce na telocvičniach

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Malacky 1 646 254 EUR
Mesto Prešov 2 466 524 EUR
Obec Lazany 1 346 445 EUR
Mesto Trnava 1 116 483 EUR
Mesto Nitra 2 1 167 798 EUR
Mesto Prievidza 1 52 105 EUR
Mesto Rajec 2 291 150 EUR
Trenčiansky samosprávny kraj 2 2 808 624 EUR
Obec Dvory nad Žitavou 1 519 191 EUR
Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 1 210 198 EUR
Mesto Fiľakovo 1 59 880 EUR
Mesto Čadca 1 78 904 EUR
Mesto Kráľovský Chlmec 1 1 125 398 EUR
Mesto Námestovo 1 164 616 EUR
Obec Oravská Lesná 1 638 323 EUR
Mesto Svit 1 76 097 EUR
Mesto Banská Bystrica 2 103 021 EUR
Obec Bošany 1 71 745 EUR
Obec Bohdanovce 1 276 217 EUR
Obec Kamenná Poruba 1 349 583 EUR
Základná škola Čierny Balog 1 71 825 EUR
Evanjelické gymnázium 1 212 897 EUR
Obec Golianovo 1 104 261 EUR
Obchodná akadémia 1 63 897 EUR
Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 2 392 262 EUR
Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 1 149 296 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 275 501 EUR
Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1 250 135 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
CONSTRUO spol. s r.o. 2 335 381 EUR
EUROVIA SK, a.s. 1 346 445 EUR
Unistav Teplička, s. r. o. 1 146 850 EUR
Ing. Miroslav Mularčík - MOVYROB 1 185 416 EUR
GIT, s.r.o. 1 52 105 EUR
AVA-stav, s.r.o. 1 519 191 EUR
CHEMOSTAV, a.s. 1 76 097 EUR
SPORT SERVICE, s.r.o. 1 853 263 EUR
SOAR, spol. s r.o. 1 210 198 EUR
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. 1 164 616 EUR
OB-BELSTAV,s.r.o. 1 116 483 EUR
ELEE Consult, s. r. o. 1 196 131 EUR
DHAP, s.r.o. 1 104 261 EUR
KORATEX a.s. 2 111 726 EUR
IBV s.r.o. 2 717 227 EUR
Grostav, s.r.o. 1 250 135 EUR
EKO stavin s.r.o. 1 71 745 EUR
Spektrum družstvo 1 281 108 EUR
EUROFRAME, a.s. 1 149 296 EUR
GFCH spol. s r.o. 1 144 300 EUR
Metrostav Slovakia a. s. 1 1 955 361 EUR
B - komplet, s.r.o. 1 55 192 EUR
SIROŇ plus s.r.o. 1 71 825 EUR
ZILLION, a.s. 1 196 131 EUR
INTERBAU s. r. o. 1 276 217 EUR
SOAR sk, a.s. 1 646 254 EUR
INOVA, s.r.o. 1 409 864 EUR
HUPRO TRADE SE 1 757 934 EUR
I.S.O.N. spol. s r.o. 1 212 897 EUR
GERUST a.s. Košice 1 1 125 398 EUR
KRÁLIK SK, s.r.o. 1 349 583 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
ZŠ S.Chalupku - rekonštrukcia strechy a strešných zvodov na telocvični Mesto Prievidza 85 000 85000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského Námestovo Mesto Námestovo 190 852 190852.0 EUR 2014 Práce Nie 1
ŠPORTOVÁ HALA- zvýšenie energetickej úspornosti budovy / stavebné úpravy / Obec Bošany 130 000 130000.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rozšírenie veľkej telocvične ISKRA arény , Svit Mesto Svit 76 544 76544.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ sVJM L. Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 38 400 38400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Havarijný stav – výmena podlahovej krytiny v telocvični v ZŠ Spojovej 14, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 66 639 66639.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Základná škola – telocvičňa – rekonštrukcia strechy Základná škola Čierny Balog 72 000 72000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
SO 03 Rekonštrukcia - „Telocvičňa“ a vykurovanie Obec Golianovo 81 521 81521.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Obchodná akadémia, Dudova 4 – Oprava telocvične Obchodná akadémia 59 682 59682.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Havarijný stav - výmena podlahovej krytiny v telocvični ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 66 572 66572.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Stavebné práce - rekonštrukcia sociálnych zariadení a šatní telocvične, rekonštrukcia a zateplenie strechy a fasády telocvične, rekonštrukcia interiéru telocvične a výmena kanalizačného potrubia v suteréne kuchyne. Obchodná akadémia, Račianska 107, 831 02 Bratislava 196 131 196131.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične v nebytovej časti Slobodáreň Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. 210 198 210198.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca - rekonštrukcia strechy telocvične Mesto Čadca 80 000 80000.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia ZŠ Tulipánová - Nitra, Novostavba telocvične. Mesto Nitra 406 460 406460.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rozšírenie telocvične a rekonštrukcia strechy Stredná odborná škola, Námestie sv. Martina 5, Holíč 149 296 149296.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Telocvičňa pri ZŠ a MŠ Obec Lazany 421 505 421505.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou Obec Oravská Lesná 638 323 638323.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Śportová hala Hlboká. Mesto Nitra 799 698 799698.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Výstavba telocvične - Evanjelické gymnázium Banská Bystrica Evanjelické gymnázium 212 897 212897.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ A. Kubinu 34 v Trnave Mesto Trnava 177 182 177182.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Telocvičňa v obci Dvory nad Žitavou Obec Dvory nad Žitavou 519 191 519191.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Telocvičňa pri ZŠ s MŠ Bohdanovce - dokončenie Obec Bohdanovce 276 217 276217.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične Mesto Rajec 240 723 240722.53 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti budovy telocvične Mesto Rajec 240 723 240722.53 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Prešov – ZŠ Šmeralova – veľká telocvičňa rep. Mesto Prešov 185 416 185416.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prešov – ZŠ M. Slovenskej – telocvičňa Mesto Prešov 281 108 281108.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Objekt pre telovýchovu a šport - dostavba - stavebné práce Mesto Kráľovský Chlmec 1 125 398 1125398.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Hokejová akadémia: Priestorové riešenie telocvične a priľahlých priestorov Strednej umeleckej školy v Trenčíne - stavebné práce Trenčiansky samosprávny kraj 1 955 361 1955361.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 275 501 275501.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Výstavba telocvične - ZŠ Dr. J. Dérera v Malackách Mesto Malacky 646 254 646254.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Rekonštrukcia telocvične Evanjelickej spojenej školy Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 257 872 257872.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Hornonitrianske centrum vzdelania – Rekonštrukcia telocvične Trenčiansky samosprávny kraj 853 263 853263.0 EUR 2020 Práce Nie 1
NOVOSTAVBA TELOCVIČNE KAMENNÁ PORUBA Obec Kamenná Poruba 349 583 349583.0 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Telocvičňa SPŠ Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky samosprávny kraj 829 886 829886.18 EUR 23. Február 2021 15. Marec 2021 Neuvedené 2021-02-23 00:00:00 UTC 2021-03-15 09:00:00 UTC
Stavebné úpravy strechy telocvične Gymnázium Pavla Országha Hviezdoslava Dolný Kubín 81 738 81738.43 EUR 30. Júl 2019 7. August 2019 Neuvedené 2019-07-30 00:00:00 UTC 2019-08-07 09:00:00 UTC
Rekonštrukcia objektu školskej telocvične v obci Hontianské Moravce Obec Hontianske Moravce 161 900 161900.0 EUR 2. Máj 2017 1. Jún 2017 Nie 2017-05-02 00:00:00 UTC 2017-06-01 10:00:00 UTC
Stavebné úpravy - rekonštrukcia podlahy v telocvični – Gymnázium V. Paulinyho Tótha, Martin Žilinský samosprávny kraj 115 644 115643.61 EUR 19. Január 2016 9. Február 2016 Nie 2016-01-19 00:00:00 UTC 2016-02-09 10:00:00 UTC
Obnova podlahy telocvične Základná škola Františka Rákócziho II. s vyučovacím jazykom maďarským - II. Rákóczi Ferenc Alapiskola, V. Palkovicha 3, Kolárovo 15 200 15200.0 EUR 28. November 2016 9. December 2016 Nie 2016-11-28 00:00:00 UTC 2016-12-09 15:30:00 UTC
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec II. etapa Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 99 599 99598.8 EUR 13. August 2020 24. August 2020 Neuvedené 2020-08-13 00:00:00 UTC 2020-08-24 00:00:00 UTC
Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ s VJM Lajosa Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 38 400 38400.0 EUR 27. Júl 2015 25. August 2015 Nie 2015-07-27 00:00:00 UTC 2015-08-25 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×