Dodávateľ

CONSTRUO spol. s r.o.

Lučenec
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: COSTRUO, spol. s r.o.

IČO: 31588794

Adresa: Parný mlyn 5142, Lučenec

Registračné číslo: 2020/1-PO-F1981

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 16. Január 2020

Záznam platný do: 16. Január 2023

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 251 842,00 EUR 3 3
2015 833 660,00 EUR 7 7
2016 859 667,00 EUR 7 7
2017 1 053 108,00 EUR 5 5
2018 1 454 204,00 EUR 4 4
2019 420 400,00 EUR 2 2
2020 1 931 380,00 EUR 2 2
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 251 842,00 EUR 3 3
2015 833 660,00 EUR 7 7
2016 859 667,00 EUR 7 7
2017 1 053 108,00 EUR 5 5
2018 1 454 204,00 EUR 4 4
2019 420 400,00 EUR 2 2
2020 1 931 380,00 EUR 2 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Obec Gemerská Ves 2 428 815,00 428815.00 EUR
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 1 78 384,00 78384.00 EUR
Obec Gemer 1 151 899,00 151899.00 EUR
Mesto Rožňava 1 156 609,00 156609.00 EUR
Základná škola M.R.Štefánika Lučenec 1 46 260,00 46260.00 EUR
Mesto Fiľakovo 4 802 357,00 802357.00 EUR
Mesto Detva 1 384 207,00 384207.00 EUR
Obec Očová 1 423 103,00 423103.00 EUR
Obec Lovinobaňa 1 81 985,00 81985.00 EUR
Obec Mikušovce 3 471 306,00 471306.00 EUR
Mesto Lučenec 2 839 083,00 839083.00 EUR
Obec Veľká nad Ipľom 2 224 109,00 224109.00 EUR
Obec Mučín 1 76 794,00 76794.00 EUR
Obec Ipeľské Predmostie 2 1 291 869,00 1291869.00 EUR
Obec Slovenské Kľačany 1 155 879,00 155879.00 EUR
Hotelová akadémia 1 127 198,00 127198.00 EUR
Obec Čebovce 1 429 530,00 429530.00 EUR
Obec Podrečany 1 81 391,00 81391.00 EUR
Obec Závada 1 77 991,00 77991.00 EUR
Obec Kráľ 1 199 991,00 199991.00 EUR
Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 1 275 501,00 275501.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia kultúrneho domu s využitím OZE v obci Gemerská Ves Obec Gemerská Ves 137 695,00 137695.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zateplenie materskej školy a zníženie energetickej náročnosti KD Gemer Obec Gemer 151 899,00 151899.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova bytového domu zameranú na zníženie energetickej náročnosti budov Mesto Rožňava 196 026,00 196026.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Revitalizácia horárne v Dolnej Bzovej LESY Slovenskej republiky, štátny podnik 112 715,00 112715.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Prístavba – rozšírenie jedálne Základná škola M.R.Štefánika Lučenec 48 261,00 48261.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Mikušovce. Obec Mikušovce 321 152,00 321152.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zmena Budovy Daňového úradu na ZUŠ Fiľakovo Mesto Fiľakovo 56 000,00 56000.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia strechy telocvične pri ZŠ sVJM L. Mocsáryho, Farská lúka 64/B, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 38 400,00 38400.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Oprava jestvujúcich miestnych chodníkov v obci Veľká nad Ipľom Obec Veľká nad Ipľom 199 508,00 199508.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Obnova bytového domu, 16 b.j., Komenského, vchod č. 24, Lučenec Mesto Lučenec 133 557,00 133557.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia budovy na ul. Novej 132/16 a vybudovanie komunitného centra v obci Mučín Obec Mučín 89 000,00 89000.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy na kultúrny dom – I. etapa Obec Veľká nad Ipľom 45 158,00 45158.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti spoločenského domu obce Slovenské Kľačany Obec Slovenské Kľačany 165 045,00 165045.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia Domu smútku a okolia, Mikušovce Obec Mikušovce 105 148,00 105148.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava fasády školy Hotelová akadémia 141 507,00 141507.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Multifunkčné ihrisko v obci Mikašovce Obec Mikušovce 81 747,00 81747.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia chodníka na ulici SNP - Lovinobaňa Obec Lovinobaňa 81 985,00 81985.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu v Detve, J. G. Tajovského 7, Detva Mesto Detva 384 207,00 384207.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrucia budovy obecného úradu Čebovce. Obec Čebovce 429 530,00 429530.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rozšírenie komunikácie pre potreby cintorína Obec Ipeľské Predmostie 79 989,00 79989.0 EUR 2017 Práce Áno 1
VYBUDOVANIE CHODNÍKA V OBCI PODREČANY Obec Podrečany 81 391,00 81391.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov Obchodná a Družstevná ulica v obci Závada Obec Závada 77 991,00 77991.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Obec Gemerská Ves 291 120,00 291120.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Prestavba domu služieb na bytový dom spolu s technickou vybavenosťou Obec Očová 423 103,00 423103.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Rekonštrukcia spoločenského domu pre komunitnú činnosť v obci Kráľ Obec Kráľ 199 991,00 199991.0 EUR 2018 Práce Áno 1
„Zvýšenie kapacity objektu Materskej školy – Óvoda, Štúrova 1, Fiľakovo Mesto Fiľakovo 539 990,00 539990.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Sprístupnenie a zveľadenie stredovekého hradu Mesto Fiľakovo 523 150,00 523150.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec Stredná priemyselná škola stavebná Oskara Winklera, Winkler Oszkár Építőipari Szakközépiskola 275 501,00 275501.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Novostavba obecných nájomných bytov Obec Ipeľské Predmostie 1 211 880,00 1211880.0 EUR 2020 Práce Nie 1
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbanisko II/39 – stavebné práce Mesto Lučenec 776 820,00 776820.0 EUR 2020 Práce Áno 1

costruo@stonline.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 390 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Jozef Princz
Adresa:
Hviezdoslavova 20 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Jozef Princz
Adresa:
Hviezdoslavova 20 Lučenec 98401
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
9. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Marián Jurina
Adresa:
Ul. Št. Moyzesa 53 Lučenec 98401

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 9.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia
Rekonštrukcia na budovách NKP 264 478,00 EUR Práce Dátum neuvedený Mesto Fiľakovo CONSTRUO spol. s r.o.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×