Obstarávateľ

Mesto Čadca

Čadca

Profil obstarávateľa na UVO
Index kvality

Úspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2014 62 880,00 EUR 1
2015 180 806,00 EUR 2
2016 80 000,00 EUR 1
2017 1 229 370,00 EUR 4
2018 7 946 747,00 EUR 6
2019 1 145 166,00 EUR 4

Neúspešné obstarávania

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní
2016 627 389,00 EUR 1
2018 1
2019 2

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ, krajina), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Hodnoty zmlúv podľa krajín

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Počty zmlúv podľa krajín

Dodávatelia pre obstarávateľa

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet zmlúv s dodávateľom Celková suma Mena
HOLLSTAV, s. r. o. 1 398 916,00 EUR
STRABAG s.r.o. 3 823 655,00 EUR
F K L a brat, spol. s r.o. 1 450 000,00 EUR
MiPe-Plast, s.r.o. 1 238 900,00 EUR
ADACOM progatec, s.r.o. 2 152 450,00 EUR
Newport Group, a.s. 1 37 025,00 EUR
KOBIT - SK, s.r.o. 1 0,00 EUR
IBV s.r.o. 1 78 904,00 EUR
HOKO-VH s.r.o. 1 69 902,00 EUR
OJRO Plus, s.r.o. 1 123 203,00 EUR
MB SERVIS, s.r.o. 1 93 416,67 EUR
LIGNEUS, s.r.o. 2 812 918,00 EUR
SOAR sk, a.s. 1 313 246,00 EUR
CESTY SK s.r.o. 1 389 565,00 EUR
CADevelop, s.r.o. 1 6 150 714,00 EUR

Zoznam obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné Detaily
Vzdelávacie aktivity pre projekt s názvom Vzdelávanie seniorov v meste Čadca". 54 325,00 37 025,00 68.15% EUR 2015 Služby Áno 1 Áno
Sedadlá do kina 62 880,00 57 770,24 91.87% EUR 2014 Tovary Nie 1 Áno
Odstránenie havarijného stavu striech na ZŠ, M.R. Štefánika 2007, Čadca 126 481,00 123 203,00 97.4% EUR 2015 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci 627 389,00 EUR 2016 Práce Áno 0 Nie
Základná škola s materskou školou, Podzávoz 2739, Čadca - rekonštrukcia strechy telocvične 80 000,00 78 904,00 98.63% EUR 2016 Práce Nie 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy Mestského domu v Čadci 627 389,00 450 000,00 71.72% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Kompostáreň - Čadca - stavebné práce 260 891,00 184 588,00 70.75% EUR 2017 Práce Áno 1 Áno
Kompostáreň - Čadca - tovary 152 450,00 152 450,00 100.0% EUR 2017 Tovary Áno 2 Áno
Obstaranie nájomných bytov a technickej vybavenosti 6 150 714,00 6 150 714,00 100.0% EUR 2018 Práce Nie 1 Áno
Materská škola SNP 742 Čadca – zvýšenie kapacity, energetickej hospodárnosti a stavebno-technické úpravy areálu. 628 330,00 628 330,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Úprava a revitalizácia toku Čadečanka 2018 Práce Áno 0 Nie
REVITALIZÁCIA VNÚTROBLOKU KYČERKA V MESTE ČADCA 399 238,00 398 916,00 99.91% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Hurbanova v Čadci - stavebné práce 238 900,00 238 900,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca. 389 565,00 389 565,00 100.0% EUR 2018 Práce Áno 1 Áno
Zberové vozidlo s lineárnym lisovaním na zber odpadu 188 640,00 0,00 0.0% EUR 2017 Tovary Nie 1 Áno
Vozidlo na zber odpadu so zberovou nadstavbou s lineárnym lisom 140 000,00 77 847,22 55.6% EUR 2018 Tovary Nie 1 Áno
VYBAVENIE UČEBNÍ 2019 Tovary Áno 0 Nie
A0 materská škola Milošová, ČADCA 313 246,00 313 246,00 100.0% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Mestský dom v Čadci, Námestie Slobody 30 - stavebné úpravy 2019 Práce Áno 0 Nie
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 1. etapa 297 177,00 295 321,00 99.37% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Cyklistická komunikácia v meste Čadca – 2. etapa 334 922,00 332 560,00 99.29% EUR 2019 Práce Áno 1 Áno
Čadca - Úprava toku Rieka - stavebný objekt SO 200 - Most cez Rieku u Rebroša - horná stavba mosta 199 821,00 195 774,00 97.97% EUR 2019 Práce Nie 1 Áno
+421414302213
+421414332322
+421414302230
+421414302218


miloslav.sulgan@mestocadca.sk
frantisek.zatovic@mestocadca.sk

Zoznam všetkých zmlúv obstarávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena obstarávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných obstarávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 171 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily

Zoznam výberových konaní obstarávateľa podľa registra výberových konaní

Pozor! Zoznam obsahuje výberové konania, ktoré našiel podľa názvu obstarávateľa. V prípade, že existuje výberové konanie, kde bola použitá iná forma zápisu tohto obstarávateľa, výberové konanie sa tu nemusí zobraziť. Pre zoznam všetkých (aktuálne vyhlásených, aj uzavretých) výberových konaní prejdite na Zoznam výberových konaní.
Meno Stav Služobný úrad Organizačný útvar Druh výberového konania Dátum vyhlásenia Termín na podanie žiadosti

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávateľa. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×