CPV kód

45212100-7

Stavebné práce na stavbe zariadení pre voľný čas

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Mesto Malacky 1 72 522 EUR
Mesto Nová Baňa 1 62 973 EUR
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 1 569 381 EUR
SS-GROUPE, s.r.o. 1 3 061 830 EUR
Obec Kalná nad Hronom 1 518 902 EUR
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 1 316 545 EUR
S.E.M.I., s.r.o. 1 269 184 EUR
Obec Bajany 1 260 871 EUR
Obec Maršová - Rašov 1 118 932 EUR
Mesto Kežmarok 1 407 470 EUR
Obec Dolná Ždaňa 1 199 559 EUR
Obec Kameničany 1 138 895 EUR
Obec Družstevná pri Hornáde 2 413 710 EUR
Obec Prochot 2 102 078 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 1 455 053 EUR
Mesto Sereď 2 16 680 EUR
Mesto Banská Bystrica 1 2 499 376 EUR
Zoologická záhrada Košice 1 55 515 EUR
Obec Čechynce 1 187 800 EUR
Pavol Paluba 1 112 458 EUR
Obec Šoltýska 1 154 827 EUR
Obec Prašice 1 165 027 EUR
Obec Bartošova Lehôtka 1 94 522 EUR
Obec Geča 1 379 912 EUR
Obec Valkovce 1 81 094 EUR
Obec Vyšná Hutka 1 184 703 EUR
Liptovské múzeum v Ružomberku 1 169 436 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
EUROVIA SK, a.s. 1 379 912 EUR
PR QUERKUS s.r.o. 1 62 973 EUR
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad 1 569 381 EUR
3 Energy, s.r.o. 1 2 499 376 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 518 902 EUR
Intersystem EU s.r.o. 1 118 932 EUR
DKB-KS, s.r.o. 1 269 184 EUR
FUNNY SPORT SLOVENSKO, s.r.o. 1 94 522 EUR
TetraStav, s.r.o. 1 3 061 830 EUR
H.K.K. mont, s.r.o. 1 81 094 EUR
OMOSS spol. s r. o. 2 485 981 EUR
green project , s.r.o. 2 102 078 EUR
PŠP s.r.o. 1 184 703 EUR
LS spol. s r.o. 1 138 895 EUR
KANGO, spol. s r.o. 1 206 855 EUR
PUR - STAV KB, s.r.o. 1 199 559 EUR
Ing. Viliam Čech 1 455 053 EUR
STAVBY Nitra, s.r.o. 1 9 865 EUR
PLEX s.r.o. 1 154 827 EUR
AB-STAV s.r.o. 1 187 800 EUR
CONCO, s. r. o. 1 72 522 EUR
MAJO-STAV Košice s. r. o. 1 55 515 EUR
CESTY KOŠICE s.r.o. 1 407 470 EUR
ALIJOG s.r.o. 1 112 458 EUR
TOP-INTERIER Topoľčany s.r.o. 1 165 027 EUR
StaMi-a s.r.o. 1 260 871 EUR
ENERGOCOM PLUS, s.r.o. 1 206 855 EUR
jai group s.r.o. 1 6 815 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Vyhliadková veža Háj Mesto Nová Baňa 66 500 66500.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Výstavba celoročne využiteľného multifunkčného ihriska S.E.M.I., s.r.o. 269 200 269200.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Areál športu a oddychu Obec Maršová - Rašov 124 576 124576.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Komunitné centrum a zázemie pre letný kultúrny stánok - Rekonštrukcia Obec Kameničany 164 026 164026.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Úprava verejných priestranstiev v obci Prochot - Zóna "C" Obec Prochot 75 058 75058.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Vybudovanie náučného chodníka / živá a neživá príroda / Zoologická záhrada Košice 55 000 55000.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Fontána na Kláštornom námestí v Malackách Mesto Malacky 58 643 58643.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Zvýšenie konkurencieschopnosti penziónu GORAL vytvorením nových služieb cestovného ruchu Pavol Paluba 142 346 142346.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia CVĆ Čechynce Obec Čechynce 158 811 158811.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Wellness Florián Pleš SS-GROUPE, s.r.o. 3 073 179 3073179.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia objektu školy na centrum voľného času - Šoltýska Obec Šoltýska 134 227 134227.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Kultúrny dom - zateplenie kultúrneho domu v Prašiciach Obec Prašice 165 130 165130.0 EUR 2016 Práce Nie 1
VIACÚČELOVÉ IHRISKO A ODDYCHOVÁ ZÓNA Obec Bartošova Lehôtka 98 397 98397.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Voľnočasový priestor JAMA – Servisný objekt II. A etapa horná stavba Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 316 545 316545.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Úprava a tvorba verejného priestranstva v obci Valkovce Obec Valkovce 89 162 89162.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre komunitnú/spolkovú činnosť detí a mládeže Obec Dolná Ždaňa 199 559 199559.0 EUR 2017 Práce Áno 1
Komunitné centrum Družstevná pri Hornáde Obec Družstevná pri Hornáde 206 855 206855.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Úprava areálu vo VÚZ Bystrina NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 528 400 528400.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zhotovenie nového krytu na ihrisku Mesto Sereď 19 984 19983.88 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Zhotovenie nového krytu na ihrisku Mesto Sereď 8 240 8240.0 EUR 2016 Stavebné práce Nie 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Geča Obec Geča 385 104 385104.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Centrum funkčného tréningu v obci Kalná nad Hronom Obec Kalná nad Hronom 579 734 579734.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Vyšná Hutka Obec Vyšná Hutka 184 703 184703.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Revitalizácia vnútrobloku Sever, Kežmarok Mesto Kežmarok 415 762 415762.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 458 025 458025.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Liptovské múzeum v Ružomberku – Múzeum liptovskej dediny v Pribyline – vybudovanie oddychovej zóny Liptovské múzeum v Ružomberku 169 436 169436.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Výstavba obecného komunitného centra - Bajany Obec Bajany 260 871 260871.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica Mesto Banská Bystrica 2 558 804 2558804.0 EUR 2020 Práce Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu pre komunitnú / spolkovú činnosť seniorov, vrátane riešenia OZE Obec Dolná Ždaňa 199 798 199797.55 EUR 25. Február 2016 15. Marec 2016 Áno 2016-02-25 00:00:00 UTC 2016-03-15 10:00:00 UTC
Adrenalínová veža – rekreačný rezort Villa BETULA S HOTEL, s.r.o. 516 068 516068.29 EUR 21. September 2015 9. Október 2015 Áno 2015-09-21 00:00:00 UTC 2015-10-09 10:45:00 UTC
Prestavba plážového kúpaliska Morské oko v Tornali – 1. etapa Mesto Tornaľa 372 398 372398.32 EUR 10. Júl 2018 3. August 2018 Nie 2018-07-10 00:00:00 UTC 2018-08-03 10:00:00 UTC
Komunitné centrum Očová Obec Očová 233 460 233459.75 EUR 15. August 2019 9. September 2019 Neuvedené 2019-08-15 00:00:00 UTC 2019-09-09 10:00:00 UTC
Komunitné centrum Očová Obec Očová 233 460 233459.75 EUR 14. Február 2020 6. Marec 2020 Neuvedené 2020-02-14 00:00:00 UTC 2020-03-06 10:00:00 UTC
Komunitné centrum Nitrianske Pravno Obec Nitrianske Pravno 277 049 277049.09 EUR 17. December 2018 14. Január 2019 Áno 2018-12-17 00:00:00 UTC 2019-01-14 10:00:00 UTC
Zabudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v meste Krompachy Mesto Krompachy 346 011 346011.22 EUR 29. November 2019 7. Január 2020 Neuvedené 2019-11-29 00:00:00 UTC 2020-01-07 10:00:00 UTC
KC Senohrad stavba Obec Senohrad 187 926 187926.24 EUR 6. Február 2020 27. Február 2020 Neuvedené 2020-02-06 00:00:00 UTC 2020-02-27 10:00:00 UTC
Revitalizácia vnútrobloku s prvkami zelenej infraštruktúry v obci Nemce Obec Nemce 264 574 264574.02 EUR 2. Marec 2020 31. Marec 2020 Neuvedené 2020-03-02 00:00:00 UTC 2020-03-31 10:30:00 UTC
Komunitné centrum Zvolenská Slatina Obec Zvolenská Slatina 227 741 227740.53 EUR 18. Máj 2020 8. Jún 2020 Neuvedené 2020-05-18 00:00:00 UTC 2020-06-08 10:00:00 UTC
Zateplenie strechy a časti fasády na streche v objekte DK Zrkadlový Háj na Rovniankovej ul. 3 Mestská časť Bratislava - Petržalka 110 000 110000.0 EUR 15. September 2014 7. Október 2014 Nie 2014-09-15 00:00:00 UTC 2014-10-07 12:00:00 UTC
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Infocentrum Kaluža TRR centrum Kaluža, s.r.o. 294 536 294536.18 EUR 10. December 2014 7. Január 2015 Áno 2014-12-10 00:00:00 UTC 2015-01-07 10:00:00 UTC
Vyhliadková veža s oddychovou zónou a prístupový chodník. Obec Tuhár 446 255 446254.68 EUR 8. Máj 2017 1. Jún 2017 Áno 2017-05-08 00:00:00 UTC 2017-06-01 10:00:00 UTC
Prístavba, nadstavba a stavebné úpravy Infocentrum Kaluža TRR centrum Kaluža, s.r.o. 294 536 294536.18 EUR 16. Január 2015 5. Február 2015 Áno 2015-01-16 00:00:00 UTC 2015-02-05 10:00:00 UTC
Rekonštrukcia a dobudovanie zážitkového penziónu Jánošíkov Dvor Juraj Málik - JÁNOŠÍKOV DVOR 229 920 229919.55 EUR 12. Február 2015 2. Marec 2015 Áno 2015-02-12 00:00:00 UTC 2015-03-02 12:00:00 UTC
Prestavba a dostavba Tálskej bašty - JUH GLORAL DEVELOPMENT, s.r.o. 366 456 366456.07 EUR 12. December 2014 7. Január 2015 Áno 2014-12-12 00:00:00 UTC 2015-01-07 10:00:00 UTC
Banícka útulňa - faleska Peter Vaněk - DOBRÉ SLUŽBY 120 137 120137.0 EUR 11. December 2014 7. Január 2015 Áno 2014-12-11 00:00:00 UTC 2015-01-07 10:30:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×