Dodávateľ

Ing. Viliam Čech

Prešov
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Ing. Viliam Čech

IČO: 34347470

Adresa: K Surdoku 7668/9, Prešov

Registračné číslo: 2019/12-FO-D2056

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 17. December 2019

Záznam platný do: 17. December 2022

Posledná zmena: 14. Február 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 146 343,00 EUR 1 1
2015 173 996,00 EUR 1 1
2016 241 387,00 EUR 1 1
2017 5 622 378,00 EUR 8 8
2018 3 187 571,00 EUR 6 6
2019 2 079 718,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 146 343,00 EUR 1 1
2015 173 996,00 EUR 1 1
2016 241 387,00 EUR 1 1
2017 4 974 219,00 EUR 7 7
2018 3 835 730,00 EUR 7 7
2019 2 079 718,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Mesto Prešov 1 364 984,00 364984.00 EUR
Mesto Žilina 1 1 797 000,00 1797000.00 EUR
Mesto Rajec 1 1 276 050,00 1276050.00 EUR
Stredná odborná škola 1 537 594,00 537594.00 EUR
Obec Gregorovce 1 182 007,00 182007.00 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 2 696 440,00 696440.00 EUR
Mesto Podolínec 1 512 955,00 512955.00 EUR
PREMETAL MON, s.r.o. 1 146 343,00 146343.00 EUR
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 1 193 935,00 193935.00 EUR
Obec Malcov 1 1 318 856,00 1318856.00 EUR
Obec Gemerská Poloma 1 277 454,00 277454.00 EUR
Obec Víťaz 1 342 461,00 342461.00 EUR
Mesto Jelšava 1 1 465 001,00 1465001.00 EUR
Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 1 305 809,00 305809.00 EUR
Obec Cernina 1 173 996,00 173996.00 EUR
Obec Terňa 1 181 742,00 181742.00 EUR
Obec Vyšný Žipov 1 444 050,00 444050.00 EUR
Obec Oľka 1 586 557,00 586557.00 EUR
Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 1 648 159,00 648159.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia verejnej budovy v obci Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti Obec Drienovská Nová Ves 238 627,00 238627.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti PREMETAL MON, s. r. o. PREMETAL MON, s.r.o. 180 209,00 180209.0 EUR 2014 Práce Áno 1
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v obci Cernina. Obec Cernina 157 500,00 157500.0 EUR 2015 Práce Áno 1
Nájomný bytový dom ( 6 bytových jednotiek ) Gemerská Poloma Obec Gemerská Poloma 344 721,00 344721.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Nájomné bytové domy ( 2x6 bytových jednotiek ) Oľka Obec Oľka 655 480,00 655480.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Nájomný bytový dom ( 6 bytových jednotiek ) Víťaz Obec Víťaz 383 195,00 383195.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia priestorov nebytovej budovy na nájomné byty Mesto Podolínec 512 955,00 512955.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Rekonštrukcia Kultúrneho domu v obci Terňa Obec Terňa 182 112,00 182112.0 EUR 2017 Práce Nie 1
VÝSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S NÁSLEDNÝM PREVODOM VLASTNÍCKYCH PRÁV Mesto Rajec 1 276 050,00 1276050.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline Mesto Žilina 1 797 000,00 1797000.0 EUR 2017 Práce Nie 1
Domov sociálych služieb, Giraltovce Domov sociálnych služieb v Giraltovciach 657 649,00 657649.0 EUR 2017 Práce Nie 1
PRESTAVBA A NADSTAVBA BUDOVY NA BYTOVÝ DOM V OBCI VYŠNÝ ŽIPOV Obec Vyšný Žipov 486 846,00 486846.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prešov, PKO – Obnova pamiatky – obnova fasády budovy Mesto Prešov 364 984,00 364984.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Prestavba bytového domu na Armádnej ul. č.277 v meste Jelšava Mesto Jelšava 1 549 909,00 1549909.0 EUR 2018 Práce Nie 1
VIACÚČELOVÁ SÁLA GREGOROVCE – REKONŠTRUKCIA A PRÍSTAVBA OBJEKTU OcÚ A MŠ Obec Gregorovce 192 411,00 192411.0 EUR 2018 Práce Nie 1
SOŠ KEŽMAROK: HLAVNÁ BUDOVA – ZATEPLENIE OBVODOVÉHOA STREŠNÉHO PLÁŠŤA, ODSTRÁNENIE ZATEKANIA STRECHY A SYSTÉMOVÝCH PORÚCH NA OBJEKTE A REKONŠTRUKCIA KOTOLNE V OBJEKTE Stredná odborná škola 505 833,00 505833.0 EUR 2018 Práce Áno 1
Gaštan – zateplenie obvodového a strešného plášťa, odstránenie systémových porúch a vlhkosti základov a muriva, CSS Batizovce Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 195 209,00 195209.0 EUR 2018 Práce Nie 1
Zmena spôsobu vykurovania a zlepšenie tepelno-technických vlastností budov OcÚ, KD a MŠ Malcov Obec Malcov 1 318 856,00 1318856.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 458 025,00 458025.0 EUR 2019 Práce Áno 1
Oprava striech a terás na hlavnej budove a pavilóne učební v škole v prírode Detský raj Škola v prírode "Detský raj" Tatranská Lesná 305 809,00 305809.0 EUR 2019 Práce Nie 1
+4217710088


info@cechsro.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 13 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Viliam Čech
Adresa:
Gorkého 3 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Viliam Čech
Adresa:
Gorkého 3 Prešov 08001
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
3. Júl 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
JUDr. Rastislav Demeter
Adresa:
Tkáčska 2 Prešov 080 01
Meno:
JUDr. Viera Čopáková
Adresa:
Tkáčska 2 Prešov 08001

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 1.03.2021 do:

StiahniZáznam platný od: 3.07.2017 do: 1.03.2021

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×