Obstarávanie

Výstavba obecného komunitného centra - Bajany


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Bajany
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
260 871,00
Konečná suma(Bez DPH):
260 871,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s výstavbou obecného komunitného centra v obci Bajany.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
StaMi-a s.r.o. 3 260 871,00 Neuvedené EUR 15. Máj 2020 277676

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2019 15. Júl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965923/download","filename":"sutazne podklady_KC Bajany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965924/download","filename":"Príloha č. 1 - Cenová kalkulácia - Výkaz výmer.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965925/download","filename":"Príloha č. 2 - Projektová dokumentácia.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965927/download","filename":"Priloha 3 - Zmluva o dielo (navrh).docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965928/download","filename":"Priloha 4 - Jednotný Európsky Dokument - formulár.rtf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965929/download","filename":"Priloha 5 - Prirucka na vyplnenie JEDu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965930/download","filename":"Priloha 6 - Etický kódex uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965931/download","filename":"Priloha 7 - Identifikacne udaje uchadzaca - formular.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965932/download","filename":"Priloha 8 - Navrh uchadzaca na plnenie kriterii.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965933/download","filename":"Priloha 9 - Informácie o subdodávateľoch.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965934/download","filename":"Priloha 10 - Cestve vyhlasenie o pravdivosti a uplnosti.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3047804/content/965935/download","filename":"Priloha 11 - Plnomocenstvo.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c.1 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092729/content/1059970/download","filename":"ponuka_stami-a.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092723/content/1059961/download","filename":"sprava o zakazke.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059953/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059954/download","filename":"priloha č.1 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059955/download","filename":"Príloha č.2 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059956/download","filename":"príloha č.3 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059957/download","filename":"Príloha č.4 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059958/download","filename":"Priloha č.5 k ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092719/content/1059959/download","filename":"Priloha č.6 ZoD.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092725/content/1059962/download","filename":"zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. September 2019 12. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056627/content/985339/download","filename":"informácia o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092726/content/1059964/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia obalok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c.2 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092731/content/1059971/download","filename":"ponuka constructor.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka c. 3 21. Máj 2020 21. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092732/content/1059972/download","filename":"ponuka_kimod.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×