Obstarávanie

Budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v obci Drienovská Nová Ves


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Drienovská Nová Ves
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
458 025,00
Konečná suma(Bez DPH):
455 053,00
Zaplatené:
99.35%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Projekt zahŕňa tri územia v obci Drienovská Nová Ves. Projekt sa zameriava na rozšírenie a vytvorenie kvalitnejšieho zázemia pre každodenný odpočinok miestnych obyvateľov, zvýšením estetickej, architektonickej a aj hygienickej hodnoty riešených plôch budovaním prvkov zelenej infraštruktúry spolu so zavedením prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku. Zákazka je členená na: a) Lokalita č. 1 - Oddychová zóna b) Lokalita č. 2 - Detské ihrisko Lokalita č. 2 - Chodník c) Lokalita č. 3 - Oddychovo špotrová zóna d) Elektromontážne práce (verejné osvetlenie)

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ing. Viliam Čech 2 455 053,00 Neuvedené EUR 5. September 2019 257557

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. September 2019 11. September 2019 []
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012141/content/890089/download","filename":"15.2_Oznámenie k zverejneniu ponuky Čech - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Súťažné podklady Oprava SP 10. September 2018 10. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030436/content/810417/download","filename":"8.1_Oznámenie k oprave SP - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. August 2018 22. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1024238/content/832104/download","filename":"6.1_Oznámenie k SP - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. Október 2018 2. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1039223/content/832105/download","filename":"14_Oznámenie k inf. o výsledku VO - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012142/content/890091/download","filename":"15.3_Oznámenie k zverejneniu zápsinice z otv. ponúk - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012144/content/890094/download","filename":"15.5_Oznámenie k zverejneniu zápsinice z vyhodn. ponúk - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3056408/content/984966/download","filename":"Zmluva-o-dielo Čech DNV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012138/content/890088/download","filename":"15.1_Oznámenie k zverejneniu ponuky STAV-MAJO - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012143/content/890093/download","filename":"15.4_Oznámenie k zverejneniu zápsinice z vyhodn. spln. podm. účasti - DNV_zelená infraštr..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. September 2019 11. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3012145/content/890095/download","filename":"15.6_Oznámenie k zverejneniu správy podľa § 24 ZoVO - DNV_zelená infraštr..pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×