Obstarávanie

Modernizácia a prestavba tréningového centra MMŠ Radvaň, Banská Bystrica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Banská Bystrica
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 558 804,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 499 376,00
Zaplatené:
97.67%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45212100-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Jedná sa o je stavebné práce na stavbe MMŠ Radvaň, ktoré zahŕňajú prestavbu hlavného futbalového ihriska na štadión I. kategórie, výstavbu objektu zázemia a šatní, výstavbu dvoch objektov s pokladňami, bufetmi a WC pre divákov, prestavbu jestvujúcej betónovej tribúny, výstavbu novej tribúny, realizáciu nových inžinierskych sietí a výstavbu spevnených plôch vrátane parkovísk. Podrobný opis prác je uvedený v Projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré je prílohou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
3 Energy, s.r.o. 9 2 499 376,00 Neuvedené EUR 19. Jún 2020 279612

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.3 7. Apríl 2020 7. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086804/content/1048596/download","filename":"List uchádzačom_vysvetl.a dopln.SP3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.2 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097602/content/1070809/download","filename":"Ponuka č.2__SimKor s.r.o..zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.1 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097601/content/1070808/download","filename":"Ponuka č.1__Doprastav, a.s..zip"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 25. Jún 2020 25. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097401/content/1070471/download","filename":"Zápisnica z vyhod.podm.účasti.pdf"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.6 Vyhlásenie k vypracovaniu ponuky 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082472/content/1039670/download","filename":"Priloha SP č.6-Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky.docx"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP.č.5 20. Máj 2020 20. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092532/content/1059635/download","filename":"List-vysvetlenie SP č.5+4x príloha.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.8 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097610/content/1070819/download","filename":"Ponuka č.8__SOAR sk,a.s..zip"}]
Súťažné podklady SP-Vysvetlenie SP č.2 3. Apríl 2020 3. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086303/content/1047552/download","filename":"List-vysvetlenie SP č.2+4x príloha.pdf"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.5 Súhlas so spracovaním OÚ 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082471/content/1039669/download","filename":"Priloha SP č.5-Suhlas so spracovanim OÚ.docx"}]
Súťažné podklady Prílohy k Vysvetleniu SP č.2 3. Apríl 2020 3. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086304/content/1047553/download","filename":"Príloha č.1 k Vysvetleniu SP č.2_VV SO 07-kamerový systém opr1.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086304/content/1047554/download","filename":"Príloha č.2 k Vysvetleniu SP č.2_Uzemnenie osvetlovacích stožiarov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086304/content/1047555/download","filename":"Príloha č.3 k Vysvetleniu SP č.2_SO 01 Objekt zázemia a šatne-pohľady.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086304/content/1047556/download","filename":"Príloha č.4 k Vysvetleniu SP č.2_SO 01 Objekt zázemia a šatní-Vizualizácie.zip"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.1 Krycí list ponuky 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082466/content/1039665/download","filename":"Priloha SP č.1-Kryci list ponuky.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 55 ods.2 ZVO 20. Máj 2020 20. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092533/content/1059636/download","filename":"Info o výsl. -PROFIL.docx"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke podľa § 24 ZVO 30. Jún 2020 30. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097947/content/1071502/download","filename":"SPRAVA o ZAKAZKE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082465/content/1039664/download","filename":"Sutazne podklady .docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082465/content/1039768/download","filename":"Sutazne podklady .docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.9 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097611/content/1070820/download","filename":"Ponuka č.9__INPEK HOLDING, a.s..zip"}]
Zmluva ZoD č.931/2020/ORA-IP 25. Jún 2020 25. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097399/content/1070469/download","filename":"ZoD č._2020_931.ZV..PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.4 25. Jún 2020 25. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097403/content/1070475/download","filename":"1. v poradí_3Energy-Ponuka MMŠ Radvaň.zip"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.7 Čestné vyhlásenie k podmienkam účasti 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082474/content/1039672/download","filename":"Priloha SP č.7-ČV podmienky učasti.docx"}]
Súťažné podklady SP-vysvetlenie SP č.4+3 x príloha 16. Apríl 2020 16. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087626/content/1050305/download","filename":"List uchádzačom_vysvetl.a dopln.SP4.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087626/content/1050308/download","filename":"Príloha č. 2 k Vysvetleniu SP č. 4 Odvodnovacie zlaby opr.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087626/content/1050309/download","filename":"Príloha č. 3 k Vysvetleniu SP č. 4 Súbor Ozvučenie_PS01_výkaz upr.xls"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3087626/content/1050310/download","filename":"Prílohe č. 1 k Vysvetleniu SP č. 4 Oprava výkazov výmer.zip"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k ZoD č.931/2020/ORA-IP 22. Júl 2020 22. Júl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3101292/content/1077802/download","filename":"Dodatok č.1 k ZoD_2020_931.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.7 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097609/content/1070815/download","filename":"Ponuka č.7_Trade FIDES, a.s..zip"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 25. Jún 2020 25. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097400/content/1070470/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk_29.4.2020.pdf"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.8 Čestné vyhlásenie podľa §32 ods.1 ZVO 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082475/content/1039673/download","filename":"Priloha SP č.8_ČV podľa §32 ods.2 písm.f.docx"}]
Súťažné podklady OPRAVA Súťažných podkladov-zmena termínov predkladania a otvárania ponúk 20. Marec 2020 20. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084772/content/1044392/download","filename":"Sútažne podklady_Oprava2-termíny predkla.a otvárania ponúk.docx"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.2 Výkaz výmer 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082467/content/1039666/download","filename":"Príloha č.2 SP-Výkaz výmer.zip"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 25. Jún 2020 25. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097402/content/1070472/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097402/content/1070473/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk2-záver.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA SP č.3-zmena v časti Predkladanie a otváranie ponúk 3. Apríl 2020 3. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3086313/content/1047568/download","filename":"Sútažne podklady_Oprava3-termíny predkla.a otvárania ponúk.docx"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.3 Zmluva o dielo 4. Marec 2020 4. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3082468/content/1039667/download","filename":"Príloha č.3 SP-ZoD_stavba MMŠ RadvanBB.docx"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie SP č.1 16. Marec 2020 16. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084182/content/1043142/download","filename":"List-vysvetlenie SP č.1.pdf"}]
Súťažné podklady OPRAVA súťažných podkladov-zmena termínov a oprava bodu 12. 20. Apríl 2020 20. Apríl 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3088019/content/1051006/download","filename":"List uchádzačom_Oprava SP5-oznámenie.pdf"}]
Súťažné podklady SP-príloha č.4 Projektová dokumentácia 4. Marec 2020 4. Marec 2020 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o zmenách vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch 20. Marec 2020 20. Marec 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3084773/content/1044393/download","filename":"List uchádzačom-zmena Výzvy a SP.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.6 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097606/content/1070813/download","filename":"Ponuka č.6__KAPA s.r.o..zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.5 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097604/content/1070811/download","filename":"Ponuka č.5__RANDA+R,s.r.o..zip"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č.3 26. Jún 2020 26. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3097603/content/1070810/download","filename":"Ponuka č.3__MV staving, a.s..zip"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×