Dodávateľ

AB-STAV s.r.o.

Malý Cetín
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: AB - STAV, s.r.o.

IČO: 36548707

Adresa: 157, Malý Cetín

Registračné číslo: 2020/3-PO-F2586

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 23. Marec 2020

Záznam platný do: 23. Marec 2023

Posledná zmena: 3. Jún 2020


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2014 187 800,00 EUR 1 1
2015 401 335,00 EUR 2 2
2016 428 857,00 EUR 4 4
2018 19 600,00 EUR 1 1
2019 331 664,00 EUR 1 1
2020 1 010 879,00 EUR 2 2
2021 1 053 397,00 EUR 2 2
2022 1 868 548,00 EUR 3 3
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2015 589 135,00 EUR 3 3
2016 428 857,00 EUR 4 4
2018 19 600,00 EUR 1 1
2019 331 664,00 EUR 1 1
2020 1 010 879,00 EUR 2 2
2021 1 053 397,00 EUR 2 2
2022 1 868 548,00 EUR 3 3

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Nitriansky samosprávny kraj 1 331 664,00 331664.00 EUR
Obec Výčapy - Opatovce 1 926 073,00 926073.00 EUR
Obec Malý Cetín 1 83 329,00 83329.00 EUR
Horská záchranná služba 1 19 600,00 19600.00 EUR
Obec Bojná 1 630 339,00 630339.00 EUR
Základná škola s materskou školou 1 239 602,00 239602.00 EUR
Obec Čechynce 1 187 800,00 187800.00 EUR
Obec Malé Chyndice 1 147 843,00 147843.00 EUR
Obec Sasinkovo 2 268 353,00 268353.00 EUR
Obec Vinodol 3 943 135,00 943135.00 EUR
Obec Veľký Kýr 1 241 713,00 241713.00 EUR
Obec Ivanka pri Nitre 1 769 166,00 769166.00 EUR
SINE METU 1 513 463,00 513463.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Obec Malý Cetín 83 296,00 83296.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Oprava strešného plášťa Základná škola s materskou školou 199 997,00 199997.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Materská škola - zníženie energetickej náročnosti Obec Sasinkovo 135 855,00 135855.0 EUR 2015 Práce Nie 1
Rekonštrukcia a modernizácia CVĆ Čechynce Obec Čechynce 158 811,00 158811.0 EUR 2014 Práce Nie 1
Odstránenie havarijného stavu objektu kultúrneho domu v obci Malé Chyndice Obec Malé Chyndice 124 999,00 124999.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Obnova budovy Kultúrneho domu v obci Vinodol - Zvyšovanie energetickej účinnosti Obec Vinodol 91 065,00 91065.0 EUR 2016 Práce Nie 1
Rekonštrukcia domu smútku a obnova cintorína v obci Sasinkovo Obec Sasinkovo 106 151,00 106151.0 EUR 2016 Práce Áno 1
Skladový kontajner stohovateľný Horská záchranná služba 23 670,00 23670.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Rekonštrukcia plochej strechy Polikliniky v Štúrove Nitriansky samosprávny kraj 384 958,00 384958.0 EUR 2019 Práce Nie 1
Modernizácia a rozšírenie Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v obci Ivanka Pri Nitre Obec Ivanka pri Nitre 769 166,00 769166.0 EUR 2020 Práce Áno 1
ROZŠÍRENIE KAPACÍT MŠ VO VEĽKOM KÝRE Obec Veľký Kýr 241 713,00 241713.0 EUR 2020 Práce Áno 1
Zariadenie pre seniorov v obci Vinodol Obec Vinodol 624 658,00 624658.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Rekonštrukcia kúrie Andrássyovcov v Gombaseku SINE METU 513 463,00 513463.0 EUR 2021 Práce Áno 1
Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti – Výčapy-Opatovce Obec Výčapy - Opatovce 926 073,00 926073.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Materská škola v obci Vinodol – rozšírenie kapacity Obec Vinodol 312 136,00 312136.0 EUR 2022 Práce Áno 1
Rekonštrukcia budovy bývalej kláštornej školy na detské jasle v obci Bojná Obec Bojná 630 339,00 630339.0 EUR 2022 Práce Áno 1

ab-stav@ab-stav.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 136 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Alžbeta Borbélyová
Adresa:
679 Veľký Cetín 95105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Borbély
Adresa:
679 Veľký Cetín 95105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Dávid Borbély
Adresa:
Mlynská 679 Veľký Cetín 95105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alexander Borbély
Adresa:
679 Veľký Cetín 95105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Alžbeta Borbélyová
Adresa:
679 Veľký Cetín 95105
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
21. Jún 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Meno:
PROFINAM Tax, k.s.
Adresa:
Piaristická 10 Nitra 94901

Verifikačné dokumenty


Záznam platný od: 21.06.2017 do:

Stiahni


Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×