CPV kód

38310000-1

Presné váhy

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 2 3 287 EUR
Obec Čierny Balog 1 7 000 EUR
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 2 113 290 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 4 1 469 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 3 7 222 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 600 EUR
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 1 37 416 EUR
Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 1 399 EUR
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 9 5 466 EUR
Technická univerzita v Košiciach 3 1 283 EUR
Správa ciest Košického samosprávneho kraja 1 44 000 EUR
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 3 365 EUR
Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 1 1 866 EUR
M- HUNT s.r.o. 4 125 960 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 12 300 EUR
Mesto Ilava 1 7 417 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 3 2 376 EUR
Mesto Myjava 1 0 EUR
Mesto Vranov nad Topľou 1 8 500 EUR
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 2 8 216 666 EUR
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 1 195 EUR
Národný onkologický ústav 1 850 EUR
Obec Veľké Pole 1 15 400 EUR
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 1 504 EUR
Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 1 541 EUR
Mgr.art. Martin Rosenberger 1 167 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
KVANT spol. s r.o. 1 4 990 000 EUR
MAXI Group Slovakia, s.r.o. 4 125 960 EUR
AMEDIS spol. s r.o. 1 3 226 666 EUR
BIOTECH s.r.o. 1 690 EUR
ITES Vranov, s.r.o. 1 37 416 EUR
ECOTEST spol. s r.o. 2 554 EUR
FISHER Slovakia, spol. s r.o. 3 1 421 EUR
VWR International GmbH 1 399 EUR
LIBRA spol. s.r.o. 2 850 EUR
LABO - SK, s. r. o. 1 1 866 EUR
PENTIMEX, s.r.o. 2 44 167 EUR
TENZONA Slovakia s.r.o. 3 24 404 EUR
KRAJSPOL SK, s.r.o. 3 26 900 EUR
Ekotechnika spol s.r.o. 1 109 000 EUR
Ing. Robert Lukoťka REL 19 19 150 EUR
Slavka Ivanová-Štýl 1 7 417 EUR
Mixxer Medical s.r.o. 1 920 EUR
MEDIMPRAX, spol. s r.o. 1 766 EUR
Aloquence, s. r. o. 1 3 075 EUR
LOVTEK, s.r.o. 1 50 EUR
UNIPRO - ALPHA C.S., spol. s r.o. 1 868 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Moderná výroba M- HUNT s.r.o. M- HUNT s.r.o. 125 942 EUR 2015 Tovary Áno 4
Nákup ornitologických pomôcok Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 37 446 EUR 2015 Tovary Áno 1
Technická infraštruktúra výskumného pracoviska Chemický ústav Slovenskej akadémie vied 8 216 666 EUR 2015 Tovary Áno 2
Cestná mostová váha - nová Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 800 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Technická univerzita v Košiciach 650 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 360 EUR 2016 Tovary Nie 1
Presná váha Národný onkologický ústav 850 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestná mostová váha - nová Mesto Vranov nad Topľou 13 500 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 348 EUR 2016 Tovary Nie 1
Kompaktné stolné váhy Valor 4000 - certifikované váhy Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom 732 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórna váha Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 684 EUR 2016 Tovary Nie 1
Prístroje pre kvantifikáciu rastových a kvalitatívnych parametrov energetických plodín Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 109 976 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestná mostová váha - nová Obec Čierny Balog 8 470 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestná elektronická váha - komplexná dodávka Obec Veľké Pole 16 615 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná váha s výškomerom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mostová zapustená oceľová váha Mesto Ilava 9 600 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná váha s výškomerom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920 EUR 2016 Tovary Nie 1
Elektronické váhy - technické, váhy digitálne Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 256 EUR 2016 Tovary Nie 1
Analytická váha Technická univerzita v Košiciach 1 608 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita v Košiciach 110 EUR 2016 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Žilinská univerzita v Žiline - Rektorát 400 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 468 EUR 2017 Tovary Nie 1
Analytické váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 816 EUR 2017 Tovary Nie 1
Presné váhy s citlivosťou 0,001 g Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 348 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne vybavenie Prešovská univerzita v Prešove - Rektorát 2 664 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 294 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váhy presné Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 415 EUR 2017 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum 6 388 EUR 2017 Tovary Nie 1
Váhy, predvážky, adaptéry Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 12 630 EUR 2017 Tovary Nie 1
Prenosná váha pre výkon úradného merania celkovej hmotnosti a zaťažení náprav cestných vozidiel Správa ciest Košického samosprávneho kraja 45 000 EUR 2018 Tovary Nie 1
Dodanie techniky na vybavenie zberného dvora-časť 3 ( Plošinová váha ) Mesto Myjava 3 440 EUR 2018 Tovary Áno 1
Laboratórna váha Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 700 EUR 2018 Tovary Nie 1
Analytické laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 480 EUR 2018 Tovary Nie 1
53. Chemikálie, laboratórny spotrebný materiál a presné váhy Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 694 EUR 2018 Tovary Nie 1
Magnetické miešadlo s ohrevom, presné váhy Slovenská technická univerzita v Bratislave, Účelové zariadienia Študentské domovy a jedálne 1 550 EUR 2018 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 231 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 256 EUR 2019 Tovary Nie 1
Závesné váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 98 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany 650 EUR 2019 Tovary Nie 1
Kojenecké digitálne váhy Univerzitná nemocnica Bratislava 10 695 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne prístroje a zariadenia Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 738 EUR 2019 Tovary Nie 1
Presné laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 960 EUR 2019 Tovary Nie 1
Stojan na váženie pod váhou, sada na meranie hustoty Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 600 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 446 EUR 2019 Tovary Nie 1
Laboratórne váhy Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát 1 250 EUR 2019 Tovary Nie 1
váha Mgr.art. Martin Rosenberger 335 EUR 2020 Tovary Áno 1
Laboratórne váhy Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 288 EUR 2020 Tovary Nie 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×