Dodávateľ

KRAJSPOL SK, s.r.o.

Žilina
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: KRAJSPOL SK, s.r.o.

IČO: 36712736

Adresa: Závodská cesta 14, Žilina

Registračné číslo: 2017/11-PO-E6708

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 13. November 2017

Záznam platný do: 13. November 2020

Posledná zmena: 18. December 2019


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 443,33 EUR 6 6
2017 65 450,00 EUR 9 9
2018 50 574,18 EUR 20 20
2019 7 600,00 EUR 1 1
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 29 443,33 EUR 6 6
2017 65 450,00 EUR 9 9
2018 50 574,18 EUR 20 20
2019 7 600,00 EUR 1 1

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 930,00 EUR
Obec Čierny Balog 1 7 000,00 EUR
Obec Lazany 1 0,00 EUR
Obec Sečianky 1 830,00 EUR
Univerzitná nemocnica Bratislava 1 7 600,00 EUR
Obec Veľká Čalomija 1 840,00 EUR
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 1 12 300,00 EUR
Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 1 12 200,00 EUR
Obec Dolné Orešany 1 2 290,00 EUR
Obec Dedina Mládeže 1 1 099,00 EUR
Mesto Hnúšťa 1 2 700,00 EUR
Štátny veterinárny a potravinový ústav 1 3 850,00 EUR
Obec Lesenice 1 835,00 EUR
Obec Bešeňová 1 7 666,67 EUR
Zoologická záhrada 1 1 833,33 EUR
Obec Brehy 1 2 291,67 EUR
Národný onkologický ústav 1 1 800,00 EUR
Obec Beladice 1 10 950,00 EUR
Obec Hontianske Moravce 2 14 583,33 EUR
Obec Ožďany 1 835,00 EUR
Obec Bohdanovce nad Trnavou 1 8 500,00 EUR
Obec Záhorce 1 990,00 EUR
Mesto Hriňová 1 13 454,17 EUR
Ústav na výkon trestu odňatia slobody 2 660,00 EUR
Obec Čaklov 1 0,00 EUR
Obec Sečovská Polianka 1 0,00 EUR
Obec Zemplínska Teplica 1 1 791,67 EUR
Obec Vinica 1 826,00 EUR
Združenie obcí Kľakovskej doliny 1 2 291,67 EUR
Obec Balog nad Ipľom 1 990,00 EUR
Obec Lúčky 1 8 000,00 EUR
Obec Fričovce 2 19 750,00 EUR
VUP, a.s. 1 3 380,00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Technika pre triedený zber v obci Beladice Obec Beladice 172 594,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojno-technologické vybavenie pre Zberný dvor v obci Ožďany Obec Ožďany 192 826,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Záhorce Obec Záhorce 181 984,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technika pre triedený zber v obci Vinica Obec Vinica 189 464,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Zvýšenie triedeného zberu v obci Lesenice Obec Lesenice 183 230,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Strojno-technologické vybavenie Zberného dvora v obci Balog nad Ipľom Obec Balog nad Ipľom 183 640,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Sečianky Obec Sečianky 94 610,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Intenzifikácia triedeného zberu v obci Veľká Čalomija Obec Veľká Čalomija 175 480,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Obstaranie strojno-technologického vybavenia – Obec Dedina Mládeže (VO2) Obec Dedina Mládeže 139 742,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Cestná mostová váha - nová Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja 12 800,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Diagnostická osobná váha s výškomerom a diagnostická osobná váha s výškomerom a s tlačiarňou. Národný onkologický ústav 2 490,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Váha mostíková Ústav na výkon trestu odňatia slobody 400,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Cestná mostová váha - nová Obec Čierny Balog 8 470,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárna prenosná cestná váha Obec Hontianske Moravce 24 760,00 EUR 2016 Tovary Áno 1
Poštová váha do 16kg, Plošinová váha do 150kg, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 1 128,00 EUR 2016 Tovary Nie 1
Modulárna prenosná cestná váha Obec Hontianske Moravce 24 760,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektronická plošinová váha - prenosná, Elektronická cestná váha nadúrovňová - demontovateľná Obec Bešeňová 33 544,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Cestná mostová váha Obec Bohdanovce nad Trnavou 10 788,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Obec Fričovce 14 426,32 EUR 2017 Tovary Áno 1
Nákup technológie na zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci. Obec Fričovce 14 441,20 EUR 2017 Tovary Áno 1
Váha v zbernom dvore Obec Lazany 11 437,60 EUR 2017 Tovary Áno 1
Elektronická plošinová váha - prenosná, Elektronická cestná váha nadúrovňová demontovateľná Obec Lúčky 12 000,00 EUR 2017 Tovary Áno 1
Tlaková váha (197_2017) Zoologická záhrada 3 173,42 EUR 2017 Tovary Nie 1
Oceľová mostová nájazdová váha. Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik 13 000,00 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nápravová váha Združenie obcí Kľakovskej doliny 8 779,99 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nápravová váha Obec Brehy 8 332,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Váhy Obec Čaklov 13 290,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Prenosná nájazdová automobilová váha Obec Sečovská Polianka 12 400,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Plošinová váha. Obec Zemplínska Teplica 4 733,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Analytické váhy Štátny veterinárny a potravinový ústav 5 880,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Mobilná nápravová váha minimálne od 20t Mesto Hnúšťa 3 274,80 EUR 2018 Tovary Áno 1
Nákup technického vybavenia pre zberný dvor, Automobilová mostová váha Mesto Hriňová 16 952,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Technologické vybavenie zberného dvora v obci Dolné Orešany Obec Dolné Orešany 220 403,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Váha plošinová Ústav na výkon trestu odňatia slobody 440,00 EUR 2018 Tovary Nie 1
Obstaranie inovatívneho strojno-technologického vybavenia - VUP, a.s. VUP, a.s. 221 355,00 EUR 2018 Tovary Áno 1
Kojenecké digitálne váhy Univerzitná nemocnica Bratislava 10 695,00 EUR 2019 Tovary Nie 1

krajci@krajspol.sk

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 45 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Ing. Stanislav Krajči
Adresa:
Bitarová 110 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Pavol Krajči
Adresa:
Bitarová 110 Žilina 01004
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Neuvedené
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×