Dodávateľ

Mixxer Medical s.r.o.

Martin
Podrobné finančné dáta nájdete na FinState
Index úspešnosti

Záznam v registri hospodárskych subjektov


Názov: Mixxer Medical s.r.o.

IČO: 36380725

Adresa: Kollárova 49, Martin

Registračné číslo: 2015/5-PO-D7381

Stav: Zapísaný

Záznam platný od: 29. Máj 2015

Záznam platný do: 29. Máj 2018

Posledná zmena: 3. December 2015


Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 363,67 EUR 10 10
2017 1 010,32 EUR 10 10
2018 2 220,31 EUR 5 5
Keďže dátum uverejnenia výsledku obstarávania vo vestníku môže byť veľmi odlišný od dátumu podpísania samotnej zmluvy k obstarávaniu, sumár zobrazuje obe možnosti.

Zúčastnil sa obstarávaní

Rok Suma obstarávaní Mena Počet obstarávaní Počet uzavretých zmlúv
2016 3 363,67 EUR 10 10
2017 1 010,32 EUR 10 10
2018 2 220,31 EUR 5 5

Najpoužívanejšie výrazy v obstarávaniach


Slúžia na celkovú vizualizáciu dát z uzavretých zmlúv verejného obstarávania. Je možné filtrovať výsledky kliknutím na položku(rok, deň, typ), alebo si vybrať na časovej osi potiahnutím myši a nazoomovať kolieskom.

Graf zobrazuje len obstarávania v mene EUR. Časová os zobrazuje dátumy podpisov zmlúv, nie dátumy uverejnenia výsledku vo vestníku. Tieto údaje môžu byť odlišné.

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Hodnota uzavretých zmlúv

Hodnota zmlúv podľa rokov

Hodnota zmlúv podľa typu

Hodnota zmlúv podľa dní

Zmluvy verejných obstarávaní

vybraných záznamov z celkovo | Reset filtrov


Počet uzavretých zmlúv

Počet zmlúv podľa rokov

Počet zmlúv podľa typu

Počet zmlúv podľa dní

Dodával pre týchto obstarávateľov

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet zmlúv s obstarávateľom Celková suma Celková suma_hidden Mena
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 5 111,65 111.65 EUR
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 1 208,00 208.00 EUR
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 6 2 052,31 2052.31 EUR
Technická univerzita v Košiciach 2 281,66 281.66 EUR
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 1 223,00 223.00 EUR
Slovenské národné múzeum 1 223,00 223.00 EUR
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 7 3 185,00 3185.00 EUR
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 1 59,68 59.68 EUR
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 1 250,00 250.00 EUR

Zoznam obstarávaní kde sa dodávateľ zúčastnil

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Fonendoskopy Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 28,80 28.8 EUR 2016 Tovary Nie 1
Tlakomer , Detský tlakomer, Mechanický tlakomer Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 620,00 620.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Osobná váha s výškomerom Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 920,00 920.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Binokulárny svetelný mikroskop Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 400,00 400.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Teplomer Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Operačná lampa stojanová Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 860,00 860.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Mikroskop s LCD displejom Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach 250,00 250.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Bezdrôtový tlakomer iHealth FEEL BP5 Technická univerzita v Košiciach 98,00 98.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Ortuťový tlakomer Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 270,00 270.0 EUR 2016 Tovary Nie 1
Testovacie prúžky do glukomera 1x50 ks /Accu-Chek Active Glucose 50 / Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica 65,65 65.65 EUR 2016 Tovary Nie 1
Neurologické kladivko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 144,00 144.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Nerezová kazeta na nástroje s rukoväťou Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 35,00 35.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Chodítko s opornou doskou, 4-kolieskové Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok 300,00 300.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Spotrebný materiál – ihly a striekačky 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 104,00 104.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
náplne standard do lekárničiek Slovenské národné múzeum 230,00 230.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Osobný telesný analyzátor iHealth CORE HS6 Technická univerzita v Košiciach 240,00 240.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer nástenný izbový alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 4,00 4.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer s vlhkomerom alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 40,00 40.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Teplomer vonkajší alebo ekvivalent Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra 10,00 10.0 EUR 2017 Tovary Nie 1
Manometrický tlakomer, elektronický tlakomer, glukomer na meranie glykémie z prsta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 432,00 432.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Kaliper mechanický Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 900,00 900.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Tonometer s adaptérom Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 435,98 435.98 EUR 2018 Tovary Nie 1
Ručný dynamometer Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Rektorát 522,00 522.0 EUR 2018 Tovary Nie 1
Nerezová miska na nástroje Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta Martin 312,00 312.0 EUR 2018 Tovary Nie 1

Zoznam všetkých zmlúv dodávateľa podľa centrálneho registra zmlúv (CRZ)

Pozor! Zoznam obsahuje aj zmluvy, ktoré nesúvisia s verejnými obstarávaniami. Zmluvy z CRZ sú párované podľa IČO, alebo mena dodávateľa. Keďže dáta na CRZ nie sú vždy vyplnené na 100% správne, nie je možné zaručiť vyhľadanie všetkých zmlúv, resp. môžu sa v tabuľke objaviť zmluvy iných/podobných dodávateľov. Ak zmluvu nie je možné nájsť v tejto tabuľke, je nutné vyhľadávať vo všetkých zmluvách z CRZ.

Zoznam obsahuje 60 zmlúv.

Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Dodávateľ Objednávateľ Vec zmluvy Číslo zmluvy Stav Suma Dátum podpísania Dátum účinnosti Detaily
Sledovať profil v RPVS

Dáta z registra partnerov verejného sektora

Podľa novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní bol zavedený inštitút s pomenovaním „konečný užívateľ výhod“ s cieľom identifikovať vlastnícku štruktúru subjektov vo verejnom obstarávaní až po úroveň fyzických osôb. Všetky údaje o konečných užívateľoch výhod pochádzajú z Registra partnerov verejného sektora, prevádzkovaným Ministerstvom spravodlivosti, ktoré ich poskytuje na základe iniciatívy OpenData na ďalšie spracovanie. Osobné údaje sú spracúvané na základe oprávneného záujmu v rámci GDPR. Ak potrebujete niektoré informácie upraviť, kontaktujte správcu registra, ktorým je Ministerstvo spravodlivosti.

Koneční užívatelia výhod (KUV)

Kto je KUV?

Meno:
Bc. Ľubor Jurčák
Adresa:
Tajovského 5 Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Meno:
Ing. Natália Jurčáková
Adresa:
Stavbarska 5846/2A Martin 03601
Krajina:
Slovenská republika
Verejná osoba:
Nie
Záznam od:
31. Január 2017
Záznam do:
24. September 2017
Viac údajov:
RPVS

Oprávnené osoby

Kto je oprávnená osoba?

Oprávnená osoba nenájdená na RPVS

Verifikačné dokumenty

Verifikačný dokument nenájdený na RPVS

Dáta z registra právnických osôb

Prístupné vďaka slovensko.digital

Porovnanie tržieb a ziskov so sumami verejných obstarávaní

Graf bolo možné vytvoriť vďaka dátam od Finstat.sk

Graf zobrazuje porovnanie súm verejných obstarávaní a tržieb, či ziskov v priebehu rokov (ak ku danému roku nie je údaj o tržbách, či ziskoch, tak sa tento údaj nenachádza na portáli Finstat). V prípade, že suma obstarávaní za rok je vyššia než tržby, pravdepodobne bola v danom roku uzavretá rámcová dohoda na viac rokov alebo sumy vo vestníku nie sú uvedené správne. Porovnanie má len informatívny charakter.

Priame rokovacie konania

Názov rokovacieho konania Suma Mena Typ Predpokladaný dátum uzatvorenia Obstarávateľ Oslovení dodávatelia

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch obstarávaní, ktorých sa zúčastnil dodávateľ. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×