Obstarávanie

Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
130 674,00
Konečná suma(Bez DPH):
46 937,50
Zaplatené:
35.91%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 97 zákona č. 25/2006 Z. z.
Jednotka:
Predpokladaný maximálny počet km celkom A + B
Množstvo:
37550.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nepravidelná autobusová preprava osôb :; A. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatie celoslovenského významu; A. Objednávateľ požaduje:; A.1. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatie celoslovenského významu, ktoré sa koná 1x ročne v druhom štvrťroku a prebieha počas 2 pracovných dní ; A.2. každý deň, keď prebieha podujatie, je potrebné zabezpečiť prepravu osôb z pracovísk objednávateľa nachádzajúcich sa na rôznych miestach v rámci SR ; na miesto konania podujatia nachádzajúce sa v Nitre a späť; A.3. odchod z pracovísk objednávateľa bude prebiehať v ranných hodinách a príchod späť vo večerných hodinách; B. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatia regionálneho významu; B. Objednávateľ požaduje:; B.1. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatia regionálneho významu, ktoré sa môžu konať maximálne 46x ročne a každé podujatie regionálneho významu prebieha počas 1 pracovného dňa, pričom každé podujatie sa koná v iný deň; B.2. je potrebné zabezpečiť prepravu osôb z pracovísk objednávateľa nachádzajúcich sa na rôznych miestach v rámci SR na miesta konania podujatí v okresných mestách (každá jednotlivá preprava bude prebiehať len v rámci regiónu) a späť; B.3. odchod z pracovísk objednávateľa bude prebiehať v ranných hodinách a príchod späť vo večerných hodinách; A., B. Prenájom autobusu s vodičom; A., B. Poistenie prepravovaných osôb počas prepravy; A., B. Jednotlivé počty prepravovaných osôb, trasy v nadväznosti na miesta nástupov a výstupov a čas prepravy budú doložené na základe čiastkovej výzvy, pričom čiastková výzva bude doručená minimálne tri týždne vopred.; A., B. Čas stojného autobusov na mieste konania podujatia je približne 2 až 6 hod.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet autobusov/deň , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 68, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet osôb na prepravu / celkom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3536, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet kilometrov / celkom, Jednotka: km, Minimum: , Maximum: 29 550, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet autobusov/deň , Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet osôb na prepravu / celkom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet kilometrov / celkom, Jednotka: km, Minimum: , Maximum: 8000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 2 56 325,00 20% EUR 23. Marec 2016 105049

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×