Obstarávanie

„Nepravidelná autobusová preprava osôb v rámci SR (vrátane poistenia prepravovaných osôb počas prepravy)“


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
103 736,01
Konečná suma(Bez DPH):
60 008,33
Zaplatené:
57.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
Predpokladaný maximálny počet km celkom A+B
Množstvo:
37550.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

A. Zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatie celoslovenského významu; Objednávateľ požaduje:; A.l. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatie celoslovenského významu, ktoré sa koná lx ročne v druhom štvrťroku a prebieha počas 2 pracovných dní; A.2. každý deň, keď prebieha podujatie, je potrebné zabezpečiť prepravu osôb z pracovísk objednávateľa nachádzajúcich sa na rôznych miestach v rámci SR na miesto konania podujatia nachádzajúce sa v Nitre a späť; A.3. odchod z pracovísk objednávateľa bude prebiehať v ranných hodinách a príchod späť vo večerných hodinách; B. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatia regionálneho významu; Objednávateľ požaduje:; B.l. zabezpečenie autobusovej prepravy osôb na podujatia regionálneho významu, ktoré sa môžu konať maximálne 46x ročne a každé podujatie regionálneho významu prebieha počas 1 pracovného dňa; B.2. je potrebné zabezpečiť prepravu osôb z pracovísk objednávateľa nachádzajúcich sa na rôznych miestach v rámci SR na miesta konania podujatí v okresných mestách (každá jednotlivá preprava bude prebiehať len v rámci regiónu) a späť; B.3. odchod z pracovísk objednávateľa bude prebiehať v ranných hodinách a príchod späť vo večerných hodinách; A., B. Prenájom autobusu s vodičom.; Kapacita autobusu minimálne 40 miest na sedenie. Výborný technický stav, funkčné kúrenie, klíma, čisté a upratané vozidlá.; A., B. Poistenie prepravovaných osôb počas prepravy; A., B. Jednotlivé počty prepravovaných osôb, trasy v nadväznosti na miesta nástupov a výstupov a čas prepravy budú doložené na základe čiastkovej výzvy, pričom čiastková výzva bude doručená minimálne tri týždne vopred.; A., B. Čas stojného autobusov na mieste konania podujatia je približne 2 až 6 hod.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet autobusov/deň, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 68, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet osôb na prepravu / celkom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3536, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: A. Predpokladaný maximálny počet kilometrov / celkom, Jednotka: km, Minimum: , Maximum: 29 550, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet autobusov/deň, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet osôb na prepravu / celkom, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: 7 400, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: B. Predpokladaný maximálny počet kilometrov / celkom, Jednotka: km, Minimum: , Maximum: 8000, Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 3 72 010,00 20% EUR 19. Marec 2019 243255

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×