Obstarávanie

Nepravidelná preprava osôb vozidlom s počtom miest na sedenie od 31 do 49 osôb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 091,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 270,82
Zaplatené:
60.77%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60100000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nepravidelná preprava osôb a batožiny na vyžiadanie prostriedkom osobnej cestnej dopravy (ďalej len „vozidlom“) na území Slovenskej republiky.; 2. Preprava osôb z miesta na miesto na základe objednávky objednávateľa s časovým harmonogramom.; 3. Prenájom vozidla s vodičom.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Minimálne požiadavky na vozidlo a jeho vybavenie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Vozidlo v čase prepravy musí mať platné osvedčenie o technickej kontrole a emisnej kontrole., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.2. Dodávateľ musí mať platné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla v čase prepravy., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.3. Požaduje sa, aby bol dodávateľ poistený počas celej doby platnosti tejto rámcovej dohody pre prípad zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku spôsobenú cestujúcim., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.4. Požaduje sa výborný technický stav vozidla, čistý a uprataný interiér aj exteriér vozidla, s klimatizáciou a s funkčným vykurovaním., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.5. Požaduje sa, aby vozidlo použité na prepravu osôb bolo vybavené samostatnými sedadlami, bezpečnostnými pásmi, tónovanými sklami so záclonkami a vo vozidle na prepravu väčšieho počtu osôb alebo na dlhšie vzdialenosti bola možnosť polohovať sedadlá a nachádzal sa v nich funkčný DVD prehrávač., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.6. Požaduje sa, aby vek vozidla nepresiahol 10 rokov., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.7. Požaduje sa, aby vozidlo malo dostatočný batožinový priestor zodpovedajúci počtu prepravovaných osôb mimo priestoru cestujúcich., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2. Minimálne požiadavky na prepravu:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. Pristaviť dohodnuté vozidlo na určené miesto najneskôr:, Hodnota / charakteristika: 30 minút pred plánovaným odchodom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.; Technické vlastnosti: 2.2. Dodávateľ zabezpečí, aby vodič zaparkoval vozidlo na mieste príchodu tak, aby bolo zabezpečené bezpečné vystúpenie a zhromaždenie prepravovaných osôb dopravy mimo cestnej komunikácie., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.3. Dodávateľ zabezpečí, aby počas prepravy na dlhšie vzdialenosti boli dodržiavané bezpečnostné prestávky podľa platnej legislatívy a na miestach s možnosťou vykonania osobnej hygieny., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť náhradné vozidlo v prípade poruchy dopravného prostriedku najneskôr do 3 hod. od nahlásenia poruchy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.5. Požaduje sa trasa pri využití prednostne:, Hodnota / charakteristika: diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy.; Technické vlastnosti: 2.6. Všetci vodiči podieľajúci sa na plnení zmluvy musia spĺňať požiadavky: , Hodnota / charakteristika: príslušnú odbornú spôsobilosť na výkon požadovanej služby, slušné a čisté ošatenie, profesionálny a diskrétny prístup, slušné a zdvorilé vystupovanie.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. A) Preprava osôb a batožiny vozidlom s počtom miest na sedenie od 31 do 49 osôb, Jednotka: km , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: 1. B) Stojné pre vozidlo s počtom miest na sedenie od 31 do 49 osôb, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 2 1 524,99 20% EUR 15. Február 2018 155521

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×