Obstarávanie

Autobusová preprava osôb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Technická univerzita vo Zvolene - Rektorát
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
675,00
Konečná suma(Bez DPH):
441,66
Zaplatené:
65.43%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60100000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
služba
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Zabezpečenie autobusovej dopravy osôb s vodičom podľa presne určenej trasy s dohodnutým časovým harmonogramom.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: - termín cesty:, Hodnota / charakteristika: 14.12.2018 (piatok); Technické vlastnosti: - trasa cesty:, Hodnota / charakteristika: Zvolen - Bratislava - Zvolen; Technické vlastnosti: - pristavenie autobusu a nástup cestujúcich:, Hodnota / charakteristika: cca o 6.30 hod. Zvolen (presná adresa pristavenia a podrobnejšie informácie o programe budú oznámené zazmluvnenému dodávateľovi); Technické vlastnosti: - predpokladaný časový harmonogram: 14.12.2018 (piatok), Hodnota / charakteristika: cca 10:30 hod. príchod do Bratislavy (Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina); Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: cca 17.00 odchod z Bratislavy; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: cca 20.00 hod. príchod do Zvolena; Technické vlastnosti: - požiadavky na autobus a jeho vybavenie:, Hodnota / charakteristika: vek autobusu nepresiahne 10 rokov, autobus bude k dispozícii počas celej doby poskytovanej služby, úložný priestor na batožinu zodpovedajúci počtu prepravovaných osôb; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: vozidlo v čase prepravy musí mať platné osvedčenie o technickej kontrole a emisnej kontrole, dobrý technický stav vozidla, funkčnú klimatizáciu, funkčné vykurovanie, funkčné bezpečnostné pásy; Technické vlastnosti: - požiadavky na vodiča/posádku:, Hodnota / charakteristika: spôsobilá posádka (vodiči/vodič) s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon požadovanej služby, slušné vystupovanie; Technické vlastnosti: - požiadavky na poskytovateľa služby:, Hodnota / charakteristika: poskytovateľ musí mať oprávnenie vykonávať cestnú motorovú dopravu – vnútroštátnu a medzinárodnú autobusovú dopravu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: poskytovateľ musí mať v čase vykonávania prepravy platné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet prepravovaných osôb, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 45

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 3 530,00 20% EUR 4. December 2018 249793

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×