Obstarávanie

Preprava osôb na pracovný seminár


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
270,00
Konečná suma(Bez DPH):
175,00
Zaplatené:
64.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60100000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Preprava osôb s príručnou batožinou z Nitry do Piešťan dňa 19.10.2016 a späť z Piešťan do Nitry dňa 21.10.2016.; 2. Počas pobytu v Piešťanoch autobus nebude využitý.; 3. Prenájom autobusu s vodičom.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Trasa autobusu dňa 19.10.2016, Hodnota / charakteristika: Nitra - Piešťany; Technické vlastnosti: 1.1. Odchod autobusu, Hodnota / charakteristika: o 15.30 hod. z parkoviska pred budovou objednávateľa, resp. jeho pracoviska v Nitre; Technické vlastnosti: 1.2. Cieľová stanica, Hodnota / charakteristika: Park Hotel Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany; Technické vlastnosti: 2. Trasa autobusu dňa 21.10.2016, Hodnota / charakteristika: Piešťany - Nitra; Technické vlastnosti: 2.1. Odchod autobusu, Hodnota / charakteristika: o 13.30 hod. Park Hotel Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 2, 921 01 Piešťany; Technické vlastnosti: 2.2. Cieľová stanica, Hodnota / charakteristika: parkovisko pred budovou objednávateľa, resp. jeho pracoviska v Nitre; Technické vlastnosti: 3. Presnú adresu miesta odchodu a príchodu upresní kontaktná osoba objednávateľa., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 4. Požaduje sa výborný technický stav autobusu, čistý a uprataný, s klimatizáciou a s funkčným vykurovaním., Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5. Vek autobusu nepresiahne 10 rokov., Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Počet prepravovaných osôb, Jednotka: osoba, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24; Technické vlastnosti: 2 Počet batožiny (typ - príručný kufrík), Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 24

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 1 210,00 20% EUR 19. September 2016 118149

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×