Obstarávanie

Nepravidelná preprava osôb vozidlom s počtom miest na sedenie od 21 do 30 osôb


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 752,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 123,60
Zaplatené:
64.13%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60100000-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Áno
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1. Nepravidelná preprava osôb a batožiny na vyžiadanie prostriedkom osobnej cestnej dopravy (ďalej len „vozidlom“) na území Slovenskej republiky.; 2. Preprava osôb z miesta na miesto na základe objednávky objednávateľa s časovým harmonogramom.; 3. Prenájom vozidla s vodičom.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. Minimálne požiadavky na vozidlo a jeho vybavenie:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 1.1. Vozidlo v čase prepravy musí mať platné osvedčenie o technickej kontrole a emisnej kontrole., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.2. Dodávateľ musí mať platné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie vozidla v čase prepravy., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.3. Požaduje sa, aby bol dodávateľ poistený počas celej doby platnosti tejto rámcovej dohody pre prípad zodpovednosti za škodu na zdraví a majetku spôsobenú cestujúcim., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.4. Požaduje sa výborný technický stav vozidla, čistý a uprataný interiér aj exteriér vozidla, s klimatizáciou a s funkčným vykurovaním., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.5. Požaduje sa, aby vozidlo použité na prepravu osôb bolo vybavené samostatnými sedadlami, bezpečnostnými pásmi, tónovanými sklami so záclonkami a vo vozidle na prepravu väčšieho počtu osôb alebo na dlhšie vzdialenosti bola možnosť polohovať sedadlá a nachádzal sa v nich funkčný DVD prehrávač., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.6. Požaduje sa, aby vek vozidla nepresiahol 10 rokov., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 1.7. Požaduje sa, aby vozidlo malo dostatočný batožinový priestor zodpovedajúci počtu prepravovaných osôb mimo priestoru cestujúcich., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2. Minimálne požiadavky na prepravu:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 2.1. Pristaviť dohodnuté vozidlo na určené miesto najneskôr:, Hodnota / charakteristika: 30 minút pred plánovaným odchodom, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.; Technické vlastnosti: 2.2. Dodávateľ zabezpečí, aby vodič zaparkoval vozidlo na mieste príchodu tak, aby bolo zabezpečené bezpečné vystúpenie a zhromaždenie prepravovaných osôb dopravy mimo cestnej komunikácie., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.3. Dodávateľ zabezpečí, aby počas prepravy na dlhšie vzdialenosti boli dodržiavané bezpečnostné prestávky podľa platnej legislatívy a na miestach s možnosťou vykonania osobnej hygieny., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.4. Dodávateľ je povinný zabezpečiť náhradné vozidlo v prípade poruchy dopravného prostriedku najneskôr do 3 hod. od nahlásenia poruchy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 2.5. Požaduje sa trasa pri využití prednostne:, Hodnota / charakteristika: diaľnic, rýchlostných ciest a ciest 1. triedy.; Technické vlastnosti: 2.6. Všetci vodiči podieľajúci sa na plnení zmluvy musia spĺňať požiadavky: , Hodnota / charakteristika: príslušnú odbornú spôsobilosť na výkon požadovanej služby, slušné a čisté ošatenie, profesionálny a diskrétny prístup, slušné a zdvorilé vystupovanie.

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. A) Preprava osôb a batožiny vozidlom s počtom miest na sedenie od 21 do 30 osôb, Jednotka: km , Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500; Technické vlastnosti: 1. B) Stojné pre vozidlo s počtom miest na sedenie od 21 do 30 osôb, Jednotka: hodina, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Viliam Turan TURANCAR 2 1 348,32 20% EUR 15. Február 2018 155516

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×