CPV kód

71311220-9

Inžinierske služby pre oblasť diaľnic

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122 119 345 379 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
HAKOM, s.r.o. 19 766 300 EUR
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 23 42 490 225 EUR
PROMA, s.r.o. 2 372 392 EUR
Stapring, a.s. 1 59 285 EUR
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 7 18 698 590 EUR
GEOCONSULT, spol. s r.o. 2 8 076 830 EUR
HBH Projekt spol. s r.o. 3 1 428 852 EUR
Alfa 04 a.s. 13 9 233 305 EUR
ESP Consult, s.r.o. 4 3 846 955 EUR
TICHÝ, s.r.o. 19 740 500 EUR
Valbek, s.r.o. 4 13 965 357 EUR
H+L Project s.r.o. 1 165 640 EUR
R-PROJECT INVEST, s.r.o. 2 5 143 585 EUR
Basler & Hofmann Slovakia s.r.o. 1 2 449 405 EUR
PRAGOPROJEKT, a.s. 1 1 519 872 EUR
CESTPROJEKT, spol. s r.o. 15 684 345 EUR
UTIBER Közúti Beruházó Kft. 1 3 199 101 EUR
UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1 3 199 101 EUR
TUNROAD Engineering, s. r. o. 1 2 376 939 EUR
AF-CITYPLAN s.r.o. 1 464 400 EUR
SAGASTA s.r.o. 1 464 400 EUR

Zoznam výsledkov obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Diaľničný hraničný priechod Čunovo - Rekonštrukcia a stavebné úpravy HP. Vypracovanie projektovej dokumentácie na ponuku (DP) ktorej súčasťou je dokumentácia pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), činnosť au Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 100 000 100000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Diaľnica D2 križovatka Bratislava – Čunovo, technická štúdia a Zámer EIA Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 125 000 125000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 90 000 90000.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 480 205 3480205.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 894 776 2894776.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) a Dodatku stavebného zámeru (dSZ) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec - Bratislava Prievoz a vypracovanie dokumentácie pre územné r Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 665 793 1665793.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 728 6728.0 EUR 2015 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 728 6728.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebný zámer v podrobnosti dokumentácie na územné rozhodnutie (DSZ), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) na stavbu Rýchlostná cesta R4 Košice - Milhosť, odpočí Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 122 888 122888.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 390 941 2390941.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR) pre stavbu: R1 Banská Bystrica, Kremnička - dobudovanie križovatky. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 165 640 165640.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Diaľnica D2 Protihluková stena Lamač Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 204 929 204929.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 400 000 400000.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie technickej štúdie stavby R2 Privádzač Ludvikov Dvor - Červený Rak. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 83 397 83397.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D1 Blatné - Trnava, rozšírenie na 6-pruh Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 944 484 1944484.0 EUR 2014 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 398 8398.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 3
Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) , dokumentácie pre ponuku (DP Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 449 405 2449405.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na po Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 519 872 1519872.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie pre ponuku (DP) Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 7 599 895 7599895.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Privádzač Spišská Nová Ves - Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 479 855 479855.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie Doplnok stavebného zámeru (Doplnok SZ) a dokumentácie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) pre stavby Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka sever, Diaľnica D4 Bratisla Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 4 690 603 4690603.0 EUR 2015 Služby Nie 1
Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná c Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 308 568 308568.0 EUR 2016 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 34 453 34453.0 EUR 2016 Služby Neuvedené 5
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Koši Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 872 245 6872245.0 EUR 2017 Služby Neuvedené 1
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 199 101 3199101.0 EUR 2017 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 183 872 183872.0 EUR 2017 Služby Nie 5
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 40 561 40561.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 64 365 64365.0 EUR 2018 Služby Nie 4
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 11 496 11496.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač - DSP,DP,AD,KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 476 935 476935.0 EUR 2018 Služby Nie 1
R1 Ružomberok, juh – križovatka I/18, DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po DÚR, DSP, Oznámenie 8a po DSP, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 376 939 2376939.0 EUR 2018 Služby Áno 1
Rýchlostná cesta R1 Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, DSP, Oznámenie 8a, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 695 000 3695000.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR stavby: Rýchlostná cesta R2 Moldava nad Bodvou - Šaca Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 131 469 2131469.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 8 305 8305.0 EUR 2018 Služby Nie 2
Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 363 386 1363386.0 EUR 2018 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R7 Dolný Bar - Zemné, Rýchlostná cesta R7 Zemné - Nové Zámky, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 119 999 3119999.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R8 Nitra - križovatka R2, štúdia realizovateľnosti Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 464 400 464400.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a) po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS, Oznámenia 8a) po vypracovaní DSP, DP, výkon AD a výkon KD stavby Rýchlostná cesta R3 Krupina – obchvat. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 3 598 257 3598257.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 530 619 1530619.0 EUR 2019 Služby Áno 1
Rýchlostná cesta R2 Zvolen západ - Zvolen východ, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 943 944 1943944.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD. Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 743 070 1743070.0 EUR 2019 Služby Áno 1
D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, vypracovanie DÚR, Oznámenie 8a po DÚR, DSP v podrobnosti DRS, Oznámenie 8a po DSP, dSZ, DP, výkon AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 526 080 2526080.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 688 866 688866.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Hasičská stanica Prešov - Vydumanec, DÚR v podrobnosti DSP vrátane IGHP, DP, DSZ, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 246 300 246300.0 EUR 2019 Služby Nie 1
R2 Trenčianska Turná - Mníchova Lehota, vypracovanie DSP, Oznámenie 8a, dSZ, DP, výkon AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 891 922 891922.0 EUR 2019 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 557 572 557572.0 EUR 2019 Služby Nie 5
Rýchlostná cesta R4 SSÚD – vysunuté pracovisko, Veľký Šariš DSP, 8a, DP, AD, KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 162 531 162531.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 111 640 111640.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 92 974 92974.0 EUR 2020 Služby Nie 5
Diaľnica D2 – križovatka Rohožník, DÚR, DSZ, DSP v podrobnosti DRS, DP, AD a KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 391 953 391953.0 EUR 2020 Služby Nie 1
Diaľnica D3 Kysucké Nové Mesto - Oščadnica, vypracovanie DSP v podrobnosti DRS, dSZ, DP, výkon AD a výkon KD Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 1 436 768 1436768.0 EUR 2020 Služby Nie 1

Zoznam vyhlásených obstarávaní bez zverejneného výsledku s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden
Rýchlostná cesta R3 Martin - Rakovo, vypracovanie dokumentácie TP-DÚR, Zámer, SoH, DÚR, DSZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 2 135 000 2135000.0 EUR 19. November 2020 17. December 2020 Nie 2020-11-19 00:00:00 UTC 2020-12-17 09:00:00 UTC
R3 Nižná nad Oravou - Dlhá nad Oravou a R3 Dlhá nad Oravou - Sedliacka Dubová, DSP, Projekčný podklad k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti, DP, AD, KD, dSZ Národná diaľničná spoločnosť, a.s. 6 165 000 6165000.0 EUR 26. Február 2020 7. Apríl 2020 Nie 2020-02-26 00:00:00 UTC 2020-04-07 09:00:00 UTC

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×