Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu Rýchlostná c


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
308 568,00
Konečná suma(Bez DPH):
308 568,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Účelom predmetnej stavby je navrhnúť protihlukové opatrenia s cieľom zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy rýchlostnej cesty R1, prechádzajúcej intravilánom mesta Banská Bystrica, ktoré zabezpečia dodržanie hygienických limitov stanovených technickými normami, predpismi a zákonmi. Návrh bude vychádzať zposúdenia miery prekročenia prípustnej hlukovej záťaže na okolitú zástavbu. Protihluková stena je situovaná pozdĺž rýchlostnej cesty R1 v úseku km cca 160,0 (križovatka Radvaň) 164,0 (začiatok severného obchvatu), bude umiestnená na cestnom telese na rôznych podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Alfa 04 a.s. 1 308 568,00 0% EUR 11. Február 2016 77193

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Iný dokument k zákazke informácia - § 41 ods. 1 zákona o VO - časť "Ostatné" 28. Júl 2015 28. Júl 2015
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu 18. Január 2016 18. Január 2016
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 18. Február 2016 18. Február 2016
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2016_0076_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017
Zmluva Dodatok č. 2 k ZM/2016/0076 na vypracovanie DSZ, DÚR, DSP, DP, výkon AD, KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica 23. November 2016 23. November 2016
Súťažné podklady Súťažné podklady 22. Jún 2015 22. Jún 2015
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 18. Február 2016 18. Február 2016
Iný dokument k zákazke informácia - § 41 ods. 1 zákona o VO - časť "Kritériá" 21. August 2015 21. August 2015
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 16. Júl 2015 16. Júl 2015
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 18. Február 2016 18. Február 2016
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Január 2016 18. Január 2016
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2016/0076 na vypracovanie DSZ, DÚR, DSP, DP, výkon AD, KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica 14. August 2017 14. August 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica 16. Február 2016 16. Február 2016
Zmluva Zmluva na vypracovanie DSZ, DÚR, DSP, DP, výkon AD, KD pre R1 - Protihluková stena Banská Bystrica 15. Február 2016 15. Február 2016
Zmluva Dodatok č. 1 k ZM/2016/0076 na vypracovanie DSZ, DÚR, DSP, DP, výkon AD, KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 - Protihluková stena Banská Bystrica 17. Október 2016 17. Október 2016
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 18. Február 2016 18. Február 2016
Správa o zákazke správa o zákazke 17. Február 2016 17. Február 2016
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 18. Február 2016 18. Február 2016
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2016/0076 31. Január 2017 31. Január 2017

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×