Obstarávanie

Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DSZ, DÚR, Oznámenie 8a


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
688 866,00
Konečná suma(Bez DPH):
688 866,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 5 688 866,00 Neuvedené EUR 12. August 2019 257467

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva na vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8a po vypracovaní DÚR pre stavbu R2 Jablonov na Turňou - Včeláre 21. August 2019 21. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053395/content/977901/download","filename":"ZM_2019_0261_podpisana verzia.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885193/download","filename":"A1 0 SP R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre, DÚR, DSZ, 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885194/download","filename":"A1 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885195/download","filename":"A2 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885196/download","filename":"A3 0 Podmienky účasti uchádzačov R2 Jablonov nad Turňou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885197/download","filename":"A3 1 Zoznam členov pracovnej skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885198/download","filename":"A3 2 JED - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885199/download","filename":"B1 1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSZ DUR 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885200/download","filename":"B1 2 Zakladne nalezitosti DSZ, DUR prip..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885201/download","filename":"B1 3 Základné náležitosti 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885202/download","filename":"B1 4 Požiadavky oIGHP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885203/download","filename":"B1 4a Odporúčania pre podrobný IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885204/download","filename":"B1 5 Požiadavky na spracovanie dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885205/download","filename":"B1 6 Tabuľky pre časti G a H aktualne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885206/download","filename":"B1 7 Prehľadná situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885207/download","filename":"B1 8 Cena verejnej práce DSZ a DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885208/download","filename":"B1 9 Zaverecne_stanovisko_Gombasek - Včeláre.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885209/download","filename":"B1 11 Požiadavka na technické a odborné predpoklady spracovateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885210/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny DSZ DUR 8a_28122017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885211/download","filename":"B3 4 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885212/download","filename":"tesp cestne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885213/download","filename":"tesp mostne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885214/download","filename":"tesp objekty odvodnenia v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885215/download","filename":"tesp ostatne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009787/content/885216/download","filename":"tesp tunely v.A.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie informácií 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015282/content/896365/download","filename":"vysvetlenie informácií.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 8. Január 2019 8. Január 2019 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 16. Apríl 2019 16. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034513/content/937229/download","filename":"1 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034513/content/937230/download","filename":"2 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034513/content/937231/download","filename":"3 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034513/content/937232/download","filename":"4 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3034513/content/937233/download","filename":"5 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke správa o zákazke 22. August 2019 22. August 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3053666/content/978685/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva na vypracovanie DSZ, DÚR Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR pre stavbu R2 Jablonov nad Turňou - Včeláre 21. August 2019 21. August 2019 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 19. Marec 2019 19. Marec 2019 []

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×