Obstarávanie

Vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu: Diaľnica D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 480 205,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 480 205,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Účelom stavby je vybudovať kompletné rozšírenie diaľnice D1 vrátane výmeny konštrukcie vozovky v úseku Bratislava, Vajnory - Senec. Začiatok rozširovaného úseku diaľnice D1 je v km 13,6 D1 v priestore križovatky Vajnory. Koniec rozširovaného úseku diaľnice D1 je pred križovatkou Blatné v km 29,6 D1. Súčasťou návrhu stavby bude vybudovania kolektorov od križovatky Vajnory po križovatku Triblavina, koordinácia s diaľnicou D4 v križovatke Ivánka Sever a kompletná prestavba diaľničnej križovatky Senec z pôvodnej mimoúrovňovej križovatky osmičkového tvaru na štvorlístkovú vrátane kolektorov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske združenie AMBERG - BUNG 3 3 480 205,00 0% EUR 7. August 2014 57251

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0275-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957110/content/743604/download","filename":"ZM_2014_0275_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6-pruh 11. August 2014 11. August 2014 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570358/content/207017/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570358/content/207018/download","filename":"4 zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Kritériá 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570331/content/206735/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 18. Marec 2014 18. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208351/download","filename":"Odpoveď záujemcom BA - Senec pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208352/download","filename":"A_Sprievodná správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208353/download","filename":"B.2 Celková situácia stavby 10 000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208354/download","filename":"B5_ORTOFOTOMAPA_2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208355/download","filename":"C.1 Koordinačná situácia_2 000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208356/download","filename":"1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208357/download","filename":"2_SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208358/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208359/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208360/download","filename":"zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208361/download","filename":"1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208362/download","filename":"2_SITUACIA_SO 010-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208363/download","filename":"D_rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208364/download","filename":"rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208365/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208366/download","filename":"zoznam príloh_SO 010-01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208367/download","filename":"Zoznam príloh_010-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208368/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208369/download","filename":"rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208370/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208371/download","filename":"2_Situácia_010-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208372/download","filename":"1_Technická správa_010-02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208373/download","filename":"1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208374/download","filename":"2_Situácia_010-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208375/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208376/download","filename":"rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208377/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208378/download","filename":"zoznam príloh_010-03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208379/download","filename":"SO_011_00_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208380/download","filename":"SO_011_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208381/download","filename":"SO_011_titulne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208382/download","filename":"SO_011_titulne2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208383/download","filename":"SO_011_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208384/download","filename":"1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208385/download","filename":"2_Situacia_012-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208386/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208387/download","filename":"rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208388/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208389/download","filename":"zoznam príloh_012-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208390/download","filename":"1_Technická správa_013.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208391/download","filename":"2_Situacia_013-00.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208392/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208393/download","filename":"rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208394/download","filename":"ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208395/download","filename":"SO_020-00_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208396/download","filename":"SO_020-00_21_Situacia 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208397/download","filename":"SO_020-00_22_Situacia 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208398/download","filename":"SO_020-00_23_Situacia 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208399/download","filename":"SO_020-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208400/download","filename":"SO_020-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208401/download","filename":"SO_020-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208402/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208403/download","filename":"SO_101-00_1_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208404/download","filename":"SO_101-00_2_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208405/download","filename":"SO_101-00_3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208406/download","filename":"SO_101-00_4_Vzorovy_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208407/download","filename":"SO_101-00_6_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208408/download","filename":"SO_101-00_7_Situacia_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208409/download","filename":"SO_101-00_51_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208410/download","filename":"SO_101-00_52_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208411/download","filename":"SO_101-00_53_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208412/download","filename":"SO_101-00_54_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208413/download","filename":"SO_101-00_55_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208414/download","filename":"SO_101-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208415/download","filename":"SO_101-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208416/download","filename":"SO_101-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208417/download","filename":"102-00_6.1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208418/download","filename":"102-00_6.2.1_Prehladny_vykres_Podorys_Pozdlzne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208419/download","filename":"102-00_6.2.2_Prehladny_vykres_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208420/download","filename":"102-00_6.3_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208421/download","filename":"102-00_6.4.1_Vykres_tvaru_Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208422/download","filename":"102-00_6.4.2_Vykres_tvaru_Pozdlzne_rezy_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208423/download","filename":"102-00_6.5_Schema_vystuže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208424/download","filename":"102-00_6.6 Detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208425/download","filename":"102-00_6.7_Staticky_výpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208426/download","filename":"102-00_6_Obal_Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208427/download","filename":"102-00_6_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208428/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208429/download","filename":"SO_102-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208430/download","filename":"SO_102-00_2_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208431/download","filename":"SO_102-00_3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208432/download","filename":"SO_102-00_4_Vzorovy_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208433/download","filename":"SO_102-00_7_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208434/download","filename":"SO_102-00_8_Situacia_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208435/download","filename":"SO_102-00_51_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208436/download","filename":"SO_102-00_52_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208437/download","filename":"SO_102-00_Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208438/download","filename":"SO_102-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208439/download","filename":"SO_102-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208440/download","filename":"SO_102-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208441/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208442/download","filename":"SO_103_01_5.1_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208443/download","filename":"SO_103_01_5.3_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208444/download","filename":"SO_103-01_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208445/download","filename":"SO_103-01_2.1_SITUÁCIA 1 KM 0.000 - 1.100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208446/download","filename":"SO_103-01_2.2_SITUÁCIA 2 KM 1.100 - 1.792 (KÚ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208447/download","filename":"SO_103-01_3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208448/download","filename":"SO_103-01_4_Vzorovy_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208449/download","filename":"SO_103-01_6_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208450/download","filename":"SO_103-01_7_Situacia_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208451/download","filename":"SO_103-01_51_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208452/download","filename":"SO_103-01_52_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208453/download","filename":"SO_103-01_53_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208454/download","filename":"SO_103-01_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208455/download","filename":"SO_103-01_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208456/download","filename":"SO_103-01_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208457/download","filename":"D_rozpiska-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208458/download","filename":"SO_103_02_5.1_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208459/download","filename":"SO_103_02_5.2_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208460/download","filename":"SO_103-02_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208461/download","filename":"SO_103-02_2.1_SITUÁCIA 1 KM 0.000 - 1.100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208462/download","filename":"SO_103-02_2.2_SITUÁCIA 2 KM 1.100 - 1.750 (KÚ).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208463/download","filename":"SO_103-02_3_Pozdlzny_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208464/download","filename":"SO_103-02_4_Vzorovy_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208465/download","filename":"SO_103-02_6_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208466/download","filename":"SO_103-02_7_Situacia_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208467/download","filename":"SO_103-02_51_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208468/download","filename":"SO_103-02_52_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208469/download","filename":"SO_103-02_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208470/download","filename":"SO_103-02_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208471/download","filename":"SO_103-02_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208472/download","filename":"201-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208473/download","filename":"201-00_2_1_Prehľadný výkres-Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208474/download","filename":"201-00_2_2_Prehľadný výkres-Priečny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208475/download","filename":"201-00_2_3_Prehľadný výkres-Priečny rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208476/download","filename":"201-00_2_4_Prehľadný výkres-Pozdĺžny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208477/download","filename":"201-00_3_Vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208478/download","filename":"201-00_4_1_Stavebná jama a pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208479/download","filename":"201-00_4_2_Zakladanie_Zakladove pasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208480/download","filename":"201-00_5_Vykres tvaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208481/download","filename":"201-00_6_Schema vystuze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208482/download","filename":"201-00_7_Vykres detailov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208483/download","filename":"201-00_7_Vykres detailovt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208484/download","filename":"201-00_8_Postup Vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208485/download","filename":"201-00_9 Statický výpočet a výpočet odvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208486/download","filename":"201-00_Obal-Rozpiska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208487/download","filename":"201-00_Zoznam priloh_2012def.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208488/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 00 Cel_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208489/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 00 Zoznam príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208490/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 01 Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208491/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 02 Prehladný vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208492/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 03 Vytycovaci vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208493/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 04_1 Zakladanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208494/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 04_2 Vystuž piloty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208495/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 05_1 Tvar opora 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208496/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 05_2 Tvar opora 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208497/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 06 Vystuz opory a prechod_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208498/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 07 Tvar NK a výstuž spriah_dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208499/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 08 Prislusenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208500/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 09 Postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208501/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 10 Vztazne a pozorovacie body.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208502/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 08 Prislusenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208503/download","filename":"D1 TRIBLAVINA SO202-00 11 Statický výpočet a výpočet odvodnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208504/download","filename":"203-01_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208505/download","filename":"203-01_1_Technicka sprava_def.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208506/download","filename":"203-01_2_1_Prehľadný výkres-Pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208507/download","filename":"203-01_2_2_Prehľadný výkres-Priečny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208508/download","filename":"203-01_2_3_Prehľadný výkres-Priečny rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208509/download","filename":"203-01_2_4_Prehľadný výkres- pozdĺžny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208510/download","filename":"203-01_3_Vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208511/download","filename":"203-01_4_1_Stavebná jama a pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208512/download","filename":"203-01_4_2_Zakladanie_Zakladove pasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208513/download","filename":"203-01_5_Vykres tvaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208514/download","filename":"203-01_6_Schema vystuze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208515/download","filename":"203-01_7_Vykres detailov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208516/download","filename":"203-01_8_Postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208517/download","filename":"203-01_Obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208518/download","filename":"203-01_Statický výpočet a výpočet odvodnenia (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208519/download","filename":"203-01_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208520/download","filename":"203-02_1_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208521/download","filename":"203-02_2_1_Prehľadný výkres-pôdorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208522/download","filename":"203-02_2_2_Prehľadný výkres-Priečny rez A-A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208523/download","filename":"203-02_2_3_Prehľadný výkres-Priečny rez B-B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208524/download","filename":"203-02_2_4_Prehľadný výkres- pozdĺžny rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208525/download","filename":"203-02_3_Vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208526/download","filename":"203-02_4_1_Stavebná jama a pilóty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208527/download","filename":"203-02_4_2_Zakladanie_Zakladove pasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208528/download","filename":"203-02_5_Vykres tvaru.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208529/download","filename":"203-02_6_Schema vystuze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208530/download","filename":"203-02_7_Vykres detailov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208531/download","filename":"203-02_8_Postup vystavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208532/download","filename":"203-02_9_Statický výpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208533/download","filename":"203-02_Obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208534/download","filename":"203-02_Zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208535/download","filename":"0-OBALKA-TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208536/download","filename":"0-OBALKA-ZOZNAM_PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208537/download","filename":"1-TECHNICKA_SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208538/download","filename":"1-TS-TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208539/download","filename":"2-PODORYS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208540/download","filename":"3-POZDLZNE_REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208541/download","filename":"4-PRIECNE_REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208542/download","filename":"5-DETAILY_PHS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208543/download","filename":"6-STATICKY_VYPOCET.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208544/download","filename":"6-SV-TITULKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208545/download","filename":"SO_301-00_0_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208546/download","filename":"SO_301-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208547/download","filename":"SO_301-00_2.1_Situacia_oplotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208548/download","filename":"SO_301-00_2.2_Situacia_oplotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208549/download","filename":"SO_301-00_3_Vykres_oplotenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208550/download","filename":"SO_301-00_4.1_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208551/download","filename":"SO_301-00_4.2_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208552/download","filename":"SO_301-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208553/download","filename":"SO_301-00_Titulna_strana_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208554/download","filename":"SO_501-00_1_Technicka_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208555/download","filename":"SO_501-00_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208556/download","filename":"SO_501-00_3_Vzorove_priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208557/download","filename":"SO_501-00_4_Priecne_rezy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208558/download","filename":"SO_501-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208559/download","filename":"SO_501-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208560/download","filename":"SO_501-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208561/download","filename":"SO_502_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208562/download","filename":"SO_502_03_poz_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208563/download","filename":"SO_502_04_uloz_potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208564/download","filename":"SO_502_05_kanal_šachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208565/download","filename":"SO_502_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208566/download","filename":"SO_502_titulne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208567/download","filename":"SO_502_titulne2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208568/download","filename":"SO_502_zoznam_príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208569/download","filename":"SO_503_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208570/download","filename":"SO_503_03_poz_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208571/download","filename":"SO_503_04_uloz_potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208572/download","filename":"SO_503_05_kan_sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208573/download","filename":"SO_503_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208574/download","filename":"SO_503_titulne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208575/download","filename":"SO_503_titulne2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208576/download","filename":"SO_503_zoznam_príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208577/download","filename":"SO_510_511_01_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208578/download","filename":"SO_510_511_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208579/download","filename":"SO_510_511_titulne1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208580/download","filename":"SO_510_511_titulne2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208581/download","filename":"SO_510_511_zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208582/download","filename":"SO_511_03_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208583/download","filename":"SO_511_4_vs.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208584/download","filename":"601_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208585/download","filename":"601_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208586/download","filename":"601_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208587/download","filename":"601_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208588/download","filename":"601_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208589/download","filename":"602_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208590/download","filename":"602_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208591/download","filename":"602_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208592/download","filename":"602_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208593/download","filename":"602_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208594/download","filename":"603_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208595/download","filename":"603_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208596/download","filename":"603_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208597/download","filename":"603_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208598/download","filename":"603_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208599/download","filename":"603_4_schemaTS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208600/download","filename":"603_5_rozvadzacNN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208601/download","filename":"603_6_uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208602/download","filename":"604_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208603/download","filename":"604_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208604/download","filename":"604_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208605/download","filename":"604_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208606/download","filename":"604_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208607/download","filename":"604_4_schemaTS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208608/download","filename":"604_5_rozvadzacNN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208609/download","filename":"604_6_uzemnenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208610/download","filename":"610_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208611/download","filename":"610_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208612/download","filename":"610_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208613/download","filename":"610_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208614/download","filename":"610_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208615/download","filename":"611_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208616/download","filename":"611_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208617/download","filename":"611_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208618/download","filename":"611_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208619/download","filename":"611_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208620/download","filename":"612_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208621/download","filename":"612_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208622/download","filename":"612_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208623/download","filename":"612_2_sit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208624/download","filename":"612_3_vyt.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208625/download","filename":"620_0_rozpisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208626/download","filename":"620_1_ts.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208627/download","filename":"620_1_zp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208628/download","filename":"620_2_sit1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208629/download","filename":"620_3_sit2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208630/download","filename":"620_4_vyt1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208631/download","filename":"620_5_vyt2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208632/download","filename":"620_6_stoziar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208633/download","filename":"00 Stitok PD_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208634/download","filename":"00 Zoznam PD_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208635/download","filename":"01 TS Stitok_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208636/download","filename":"01 TSpráva_ISD Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208637/download","filename":"02_1 Situacia ISD_Triblavina 02_2012_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208638/download","filename":"02_2 Situácia ISD D1 Vajnory_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208639/download","filename":"03 SchemaZapISD_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208640/download","filename":"04 VzReKabVyk_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208641/download","filename":"05 VzorRezyKriž_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208642/download","filename":"06 SchemaRN_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208643/download","filename":"07 SchemaRK_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208644/download","filename":"08 Základ stoz KD_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208645/download","filename":"09 Základ TU_Triblavina_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208646/download","filename":"1-651-00 Rozpiska_k TS DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208647/download","filename":"1-651-00_TS text_DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208648/download","filename":"2-651-00 Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208649/download","filename":"3-651-00 Priečny rez pretláčania.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208650/download","filename":"4-651-00 Schématický plán metalickej siete.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208651/download","filename":"651-00_Zoznam_príloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208652/download","filename":"Obálka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208653/download","filename":"1-Vyjadrenie LPS ku preložke.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208654/download","filename":"1-Vyjadrenie LPS ku preložke_príloha 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208655/download","filename":"3-vyjadrenie LPS ku DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208656/download","filename":"0_rozpiska na obal.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208657/download","filename":"01_Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208658/download","filename":"2_situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208659/download","filename":"3_priečny rez komunikáciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208660/download","filename":"4_detail prepoja.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208661/download","filename":"5_detaily.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208662/download","filename":"6_Katodická ochrana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208663/download","filename":"7_vytyčovací výkres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208664/download","filename":"701_zoznam priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208665/download","filename":"SO_801-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208666/download","filename":"SO_801-00_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208667/download","filename":"SO_801-00_3_Pozdlzny_profil .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208668/download","filename":"SO_801-00_4_Vzorovy_rez .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208669/download","filename":"SO_801-00_5_Priecne_rezy .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208670/download","filename":"SO_801-00_6_Vytycovak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208671/download","filename":"SO_801-00_7_Situacia_TDZ .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208672/download","filename":"SO_801-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208673/download","filename":"SO_801-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208674/download","filename":"SO_801-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208675/download","filename":"SO_802-00_1_Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208676/download","filename":"SO_802-00_2_Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208677/download","filename":"SO_802-00_3_Pozdlzny_profil .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208678/download","filename":"SO_802-00_4_Vzorovy_rez .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208679/download","filename":"SO_802-00_5_Priecne_rezy .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208680/download","filename":"SO_802-00_6_Vytycovaci_vykres.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208681/download","filename":"SO_802-00_7_Situacia_TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208682/download","filename":"SO_802-00_Titulka_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208683/download","filename":"SO_802-00_Titulna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208684/download","filename":"SO_802-00_Zoznam_priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208685/download","filename":"DSP_portalyDZ_00-tit.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208686/download","filename":"DSP_portalyDZ_00-zop.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208687/download","filename":"DSP_portalyDZ_01-tes.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208688/download","filename":"DSP_portalyDZ_02.1-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208689/download","filename":"DSP_portalyDZ_02.2-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208690/download","filename":"DSP_portalyDZ_02.3-prv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208691/download","filename":"DSP_portalyDZ_03-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208692/download","filename":"DSP_portalyDZ_04-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208693/download","filename":"DSP_portalyDZ_05-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208694/download","filename":"DSP_portalyDZ_06-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208695/download","filename":"DSP_portalyDZ_07-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208696/download","filename":"DSP_portalyDZ_08-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208697/download","filename":"DSP_portalyDZ_09-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208698/download","filename":"DSP_portalyDZ_10-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208699/download","filename":"DSP_portalyDZ_11-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208700/download","filename":"DSP_portalyDZ_12-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208701/download","filename":"DSP_portalyDZ_13-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208702/download","filename":"DSP_portalyDZ_14-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208703/download","filename":"DSP_portalyDZ_15-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208704/download","filename":"DSP_portalyDZ_16-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208705/download","filename":"DSP_portalyDZ_17-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208706/download","filename":"DSP_portalyDZ_18-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208707/download","filename":"DSP_portalyDZ_19-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208708/download","filename":"DSP_portalyDZ_20-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208709/download","filename":"DSP_portalyDZ_21-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208710/download","filename":"DSP_portalyDZ_22-prr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208711/download","filename":"DSP_portalyDZ_23-vtv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208712/download","filename":"DSP_portalyDZ_24-stv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208713/download","filename":"DSP_portalyDZ_25-vyv.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570316/content/208714/download","filename":"Objektová skladba.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570349/content/206146/download","filename":"prijima ponuku,neuspeli.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Ostatné 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570328/content/206590/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570328/content/206591/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570328/content/206592/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570328/content/206593/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570328/content/206594/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0275 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774389/content/560532/download","filename":"ZM_2014_0275_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570337/content/206271/download","filename":"ZM_2014_0275_UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570325/content/206193/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570340/content/206192/download","filename":"ZM_2014_0275_podpísaná verzia.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0275_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 23. Marec 2017 23. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793444/content/661146/download","filename":"ZM_2014_0275_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2014 11. August 2014 []
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206853/download","filename":"Časové harmonogramy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206854/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206855/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206856/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206857/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570322/content/206858/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0275 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939038/content/743444/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0275.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570355/content/206817/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570355/content/206818/download","filename":"3 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570355/content/206819/download","filename":"5 zapisnica splnenie podmienok Kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570355/content/206820/download","filename":"6 zapisnica splnenie podmienok Kritériá 2.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve na vypracovanie Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), DSP, DP a AD pre stavbu D1 Bratislava - Senec, rozšírenie na 6 - pruh č. ZM/2014/0275 16. August 2016 16. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/704040/content/439395/download","filename":"DZM_2014_0275_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570361/content/207130/download","filename":"7 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 16. November 2015 16. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570334/content/206179/download","filename":"DZM_2014_0275_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570352/content/206253/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. - časť Ostatné 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208715/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208716/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208717/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208718/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208719/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570319/content/208720/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×