Obstarávanie

Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
90 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
55 715,00
Zaplatené:
61.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vypracovanie technickej štúdie pre stavbu R1 Tekovské Nemce - Banská Bystrica, dobudovanie zaraďovacích a vyraďovacích pruhov križovatiek

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4 55 715,00 0% EUR 4. Jún 2014 55312

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585298/content/283056/download","filename":"zapisnica splnenie podmienok.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585229/content/282935/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Kritériá 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585250/content/282972/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585250/content/282973/download","filename":"Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Marec 2014 3. Marec 2014 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 12. Máj 2014 12. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585286/content/283080/download","filename":"oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 11. Jún 2014 11. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585295/content/283045/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585235/content/282950/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585238/content/282966/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585262/content/283021/download","filename":"Časový harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585262/content/283022/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585262/content/283023/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585262/content/283024/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585262/content/283026/download","filename":"Zmluva na vypracovanie technickej štúdie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 5. Jún 2014 5. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585292/content/283020/download","filename":"ZM_2014_0165_podpisana verzia.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585274/content/283013/download","filename":"ZM_2014_0165.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Ostatné 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585241/content/282993/download","filename":"Časový harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585241/content/282994/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585241/content/282995/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585241/content/282996/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585241/content/282997/download","filename":"Zmluva na vypracovanie technickej štúdie.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Marec 2014 3. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585280/content/283057/download","filename":"B 1 4 - Cena verejnej práce.xlsx"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 4. December 2014 4. December 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585271/content/283073/download","filename":"Preberací protokol k ZM_2014_0165 z 28.11.2014.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HBH Projekt spol. s r.o. - časť Kritériá 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585244/content/283015/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585244/content/283016/download","filename":"Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Kritériá 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585256/content/283030/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585256/content/283031/download","filename":"Spôsob určenia ceny.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 3. Marec 2014 3. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585259/content/282989/download","filename":"SP R1 Tekovské Nemce - B.Bystrica l.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585259/content/282990/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny FINALL-27.1.2014.xlsx"}]
Zmluva Zmluva 28. Október 2014 28. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585268/content/283059/download","filename":"DZM_2014_0165_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585265/content/283048/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585265/content/283049/download","filename":"Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 5. Jún 2014 5. Jún 2014 []
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 3. Marec 2014 3. Marec 2014 []
Suma skutočne uhradeného plnenia Skutočne uhradené plnenie zo zmluvy ZM/2014/0165 za rok 2014 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585277/content/283043/download","filename":"ZM_2014_0165_skutočne uhradené plnenie za rok 2014.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 13. Jún 2014 13. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585232/content/282953/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. - časť Ostatné 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585247/content/283038/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585247/content/283039/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585247/content/283040/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585247/content/283041/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585247/content/283042/download","filename":"Zmluva na vypracovanie technickej štúdie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Ostatné 19. Jún 2014 19. Jún 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585253/content/283004/download","filename":"Časové harmonogramy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585253/content/283005/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585253/content/283006/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585253/content/283007/download","filename":"Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585253/content/283008/download","filename":"Zmluva na vypracovanie technickej štúdie.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×