Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a vytyčovacích prác (VP) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 894 776,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 894 776,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Účelom stavby je vybudovanie rýchlostnej cesty v kategórii R 24,5/100 v optimálnej trase z hľadiska plynulej a bezpečnej dopravy, ako aj z hľadiska vplyvu výstavby a prevádzky na obyvateľstvo a prírodné prostredie. Trasa rýchlostnej cesty R2 sa v predmetnom úseku začína v staničení 0,000 00 za mimoúrovňovou križovatkou Kriváň, ktorá je súčasťou predchádzajúceho úseku R2 Pstruša - Kriváň. Trasa končí pred krížením rýchlostnej cesty R2 cestou II/595. Dĺžka trasy 22,568 km.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 3 2 894 776,00 0% EUR 7. August 2014 57298

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. August 2014 11. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585211/content/282915/download","filename":"prijima ponuku,neuspeli.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282907/download","filename":"Banková záruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282908/download","filename":"Časový harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282909/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282910/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282911/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282912/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585190/content/282913/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie SP 27. Marec 2014 27. Marec 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585175/content/282951/download","filename":"vysvetlenie SP.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 1 k Zmluve č. ZM/2014/0276 na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce 1. Apríl 2016 1. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/640125/content/729956/download","filename":"DZM_2014_0276_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585217/content/282939/download","filename":"2 zapisnica splnenie podmienok 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585217/content/282940/download","filename":"3 zapisnica splnenie podmienok 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585217/content/282941/download","filename":"4 zapisnica splnenie podmienok 3.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 2 k Zmluve č. ZM/2014/0276 na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce 5. Apríl 2017 5. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/801702/content/601134/download","filename":"DZM_2014_0276_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zmluva Zmluva 8. August 2014 8. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585202/content/282932/download","filename":"ZM_2014_0276_podpísaná verzia.pdf"}]
Odkaz na dokument zverejnený pred zriadením elektronického úložiska R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovcem DSP, DP, AD, VP 11. August 2014 11. August 2014 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 11. August 2014 11. August 2014 []
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0276 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774333/content/560449/download","filename":"ZM_2014_0276_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585196/content/282887/download","filename":"ZM_2014_0276.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2014/0276 na vypracovanie dokumentácie pre DSP, DP, AD a VP pre R2 Kriváň - Lovinobaňa, Tomášovce 10. August 2017 10. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/862383/content/618977/download","filename":"DZM_2014_0276_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 13. August 2014 13. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585214/content/282917/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585193/content/282934/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Kritériá 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585187/content/282881/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Ostatné 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282979/download","filename":"Časové harmonogramy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282980/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282981/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282982/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282983/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585178/content/282984/download","filename":"Splnomocnenie na konanie v mene skupiny dodávateľov.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2014_0276_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794795/content/667364/download","filename":"ZM_2014_0276_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585223/content/282969/download","filename":"6 zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585220/content/282954/download","filename":"1 zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585220/content/282955/download","filename":"5 zápisnica otv. ponúk - Kritériá.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2014/0276-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 21. Marec 2018 21. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957073/content/743469/download","filename":"ZM_2014_0276_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Kritériá 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585181/content/282812/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Ostatné 14. August 2014 14. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282845/download","filename":"Časový harmonogram postupu prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282846/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282847/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282848/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282849/download","filename":"Zábezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585184/content/282850/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/585199/content/282904/download","filename":"ZM_2014_0276.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×