Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 199 101,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 199 101,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom vypracovania dokumentácie DSP, 8a, dSZ, DzÚR, DP, výkonu AD a KD bude vybudovanie rýchlostnej cesty R2 Križovatka D1 -Trenčianska Turná ako kapacitnej, smerovo rozdelenej štvorprúdovej rýchlostnej cesty kategórie R24,5/120 (100) dĺžky 5,7 km.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 4 3 199 101,00 Neuvedené EUR 5. Október 2017 87735

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900501/content/702152/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687631/content/498368/download","filename":"zapisnica kritériá 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687631/content/498369/download","filename":"zapisnica kritériá2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687631/content/498370/download","filename":"zapisnica vyhodnotenie ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687631/content/498371/download","filename":"zapisnica vyhod.ponuk - Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900526/content/702694/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900518/content/702674/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900510/content/702639/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848282/content/557478/download","filename":"1. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848282/content/557479/download","filename":"2. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848282/content/557480/download","filename":"3. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848282/content/557481/download","filename":"4. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke informácia podľa § 41 časť "Kritériá" 10. December 2015 10. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579731/content/215784/download","filename":"INO[1] Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900493/content/702137/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900514/content/702645/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900504/content/702165/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681723/content/476190/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Júl 2015 15. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218571/download","filename":"A Pokyny pre uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218572/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218573/download","filename":"Príloha č. 1a k časti B1 Objektová skladba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218574/download","filename":"Príloha č. 2 k časti B1 Základné náležitosti DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218575/download","filename":"Príloha č. 1 k časti B1 1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP 8a dSZ DzÚR DP AD KD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218576/download","filename":"Príloha č. 2a k časti B1 Základné náležitosti 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218577/download","filename":"Príloha č. 2b k časti B1 Základné náležitosti Dodatku SZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218578/download","filename":"Príloha č. 2c k časti B1 Základné náležitosti DzÚR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218579/download","filename":"Príloha č. 3 k časti B1 Požiadavky na vypracovanie DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218580/download","filename":"Príloha č. 3a k časti B1 Základné náleżitosti DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218581/download","filename":"Príloha č. 4 k časti B1 Rozsah prác AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218582/download","filename":"Príloha č. 5 k časti B1 Rozsah prác KD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218583/download","filename":"Príloha č. 6 k časti B1 Požiadavky na vypracovanie pIGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218584/download","filename":"Príloha č. 7 k časti B1 Tabuľky pre časti G a H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218585/download","filename":"Príloha č. 8 k časti B1 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218586/download","filename":"Analyza_technickeho_riesenia-textova_cast.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218587/download","filename":"priloha_01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218588/download","filename":"priloha_03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218589/download","filename":"priloha_04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218590/download","filename":"priloha_05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218591/download","filename":"priloha_08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218592/download","filename":"A_SPRIEVODNA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218593/download","filename":"B_TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218594/download","filename":"B_TITULNY LIST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218595/download","filename":"D.1_PREHLADNA SITUACIA M1-50000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218596/download","filename":"D.2_SITUACIA STAVBY M1-10000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218597/download","filename":"D.3_ORTOFOTOMAPA M1-10000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218598/download","filename":"D.4.1_KOORDINACNY VYKRES STAVBY M1-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218599/download","filename":"D.4.2_KOORDINACNY VYKRES STAVBY M1-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218600/download","filename":"D.4.3_KOORDINACNY VYKRES STAVBY M1-2000.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218601/download","filename":"D.6.0_ZOZNAM PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218602/download","filename":"D.6.1_POZDLZNY PROFIL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218603/download","filename":"D.6.2_VZOROVE PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218604/download","filename":"D.6.3.1_PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218605/download","filename":"D.6.3.2_PRIECNE REZY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218606/download","filename":"D.7.1.0_OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218607/download","filename":"D.7.1.0_ZOZNAM_PRILOH.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218608/download","filename":"D.7.1.1_POZDLZNE PROFILY TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218609/download","filename":"D.7.1.2_VZOROVE PRIECNE REZY TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218610/download","filename":"D.7.1.3_PRIECNE REZY TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218611/download","filename":"A_Sprievodna sprava_SR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218612/download","filename":"B.2.1_Situacia variantov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218613/download","filename":"B.3.1_Pozdlzny profil - 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218614/download","filename":"B.3.2_Pozdlzny profil - 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218615/download","filename":"B.6.1_Ortofotomapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218616/download","filename":"B.8.1 Schemy krizovatiek_1_var.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579719/content/218617/download","filename":"B.8.2 Schemy krizovatiek_2_var.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900488/content/702124/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900516/content/702665/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900522/content/702689/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 11. November 2015 11. November 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579725/content/215718/download","filename":"Doplnenie SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579725/content/215719/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny upravená.pdf"}]
Zmluva Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenie 8a, dSZ, DzÚR, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 - Trenčianska Turná 5. Október 2017 5. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/883920/content/607305/download","filename":"ZM_2017_0321_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900520/content/702677/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), Dodatku stavebného zámeru (dSZ), dokumentácie na zmenu územného rozhodnutia (DzÚR), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Križovatka D1 – Trenčianska Turná 6. Október 2017 6. Október 2017 []
Správa o zákazke Správa o zákazke č. 2 12. Október 2017 12. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/887322/content/621634/download","filename":"správa o zákazke 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687624/content/498339/download","filename":"zapisnica splnenie podm. účasti 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687624/content/498340/download","filename":"zapisnica splnenie podm.účasti 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke vysvetlenie podmienok účasti 31. Júl 2015 31. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579722/content/215687/download","filename":"vysvetlenie podmienok účasti.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2017/0321 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937300/content/740346/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2017_0321.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 11. Júl 2016 11. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687628/content/498358/download","filename":"zapisnica otv. ponúk - Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687628/content/498359/download","filename":"Zapisnica otvarania ponúk - Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/687628/content/498360/download","filename":"zapisnica otv. žiadosti o účasť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 10. November 2017 10. November 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/900498/content/702146/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 časť "Ostatné" 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579728/content/215764/download","filename":"INO[1] časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/579728/content/215765/download","filename":"INO[1] časť Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×