Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 390 941,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 390 941,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4 2 390 941,00 0% EUR 4. August 2014 64380

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570954/content/204882/download","filename":"ZM_2014_0267_UVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570945/content/205003/download","filename":"DZM_2014_0267_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205424/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205425/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205426/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205427/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205428/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205429/download","filename":"Opis systému riadenia kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205430/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205431/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205432/download","filename":"Vyhlásenie skupiny subdodávateľov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0267 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937074/content/739948/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0267.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Apríl 2014 19. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859063/download","filename":"B_2_Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859064/download","filename":"Stavebné povolenie_právoplatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859065/download","filename":"B_3_Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859066/download","filename":"B_1_Prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859067/download","filename":"C_1_1_Koord_vykres_km_0,000 - 0,800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859068/download","filename":"C_1_2_Koord_vykres_km_0,800 - 2,100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859069/download","filename":"titulna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859070/download","filename":"Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859071/download","filename":"Priloha 4.2 Bilancia zemnych prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859072/download","filename":"Priloha 4.1 Nakladanie s odpadmi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859073/download","filename":"BILANC~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859074/download","filename":"mosty 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859075/download","filename":"mosty 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859076/download","filename":"mosty 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859077/download","filename":"mosty_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859078/download","filename":"A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859079/download","filename":"B1 Priloha 6.6_Územné rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859080/download","filename":"3.4.2_Pozdlzny_profil_f30-5A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859081/download","filename":"3.4.1_Pozdlzny_profil_f60-10A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859082/download","filename":"B1 Priloha 6.4_Prehladna situacia sirsich vztahov_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859083/download","filename":"3.2.2_SITUACIA_STAVBY_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859084/download","filename":"3.2.1_SITUACIA_STAVBY_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859085/download","filename":"B2_Vypocet_smeroveho_vedenia_trasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859086/download","filename":"B1_Prehladne_tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859087/download","filename":"B_TECHNICKA_SPRAVA_2_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859088/download","filename":"B_TECHNICKA_SPRAVA_1_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859089/download","filename":"B_Predna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859090/download","filename":"R2_VIZUALIZACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859091/download","filename":"A_SRIEVODNA_SPRAVA_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859092/download","filename":"A_Predna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859093/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859094/download","filename":"B1 Priloha 5.3 Orientačný rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859095/download","filename":"B1 Priloha 5.2 Štruktura pre ESID.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859096/download","filename":"B1 Priloha 5.1 Tabulky k MPV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859097/download","filename":"B1 Priloha 4 Podrobny inzinierskogeologicky prieskum IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859098/download","filename":"B1 Priloha 3 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859099/download","filename":"B1 Priloha 2e Základné náležitosti ZNC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859100/download","filename":"B1 Priloha 2d Rozsah prac AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859101/download","filename":"B1 Priloha 2c Zakladne nalezitosti DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859102/download","filename":"B1 Priloha 2b Zakladne nalezitosti DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859103/download","filename":"B1 Priloha 2a Zakladne nalezitosti DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859104/download","filename":"B1 Priloha 1 Podklady a poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859105/download","filename":"1_Pokyny pre uchadzacov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918730/content/785465/download","filename":"DZM_2014_0267_0005_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205290/download","filename":"Časový harmonogram postupu prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205291/download","filename":"Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205292/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205293/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205294/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205295/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205296/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205297/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570960/content/204950/download","filename":"ZM_2014_0267_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570927/content/205361/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570957/content/859106/download","filename":"44ods2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570966/content/859250/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570975/content/205009/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. August 2014 6. August 2014 []
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570951/content/204949/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie sút. podkladov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0267 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774361/content/560484/download","filename":"ZM_2014_0267_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740968/content/492625/download","filename":"DZM_2014_0267_0004_podpisana erzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570969/content/204900/download","filename":"Zápisnica z podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570939/content/204896/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625517/content/436494/download","filename":"DZM_2014_0267_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570930/content/204883/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205248/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205249/download","filename":"Harmonogram prác zhotoviteľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205250/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205251/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205252/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205253/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570948/content/204880/download","filename":"DZM_2014_0267_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570972/content/204955/download","filename":"zapisnice z otvarania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206068/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206069/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206070/download","filename":"Harmonogram prác zhotoviteľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206071/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206072/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206073/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206074/download","filename":"Prepočty meny v dokumentoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206075/download","filename":"Splnomocnenie na konanie v mene skup. dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206076/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570942/content/204951/download","filename":"ZM_2014_0267.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×