Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 390 941,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 390 941,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Najnižšia cena

Opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Mníchova Lehota - Ruskovce

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 4 2 390 941,00 0% EUR 4. August 2014 64380

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 29. Január 2016 29. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570954/content/204882/download","filename":"ZM_2014_0267_UVO.pdf"}]
Zmluva Zmluva 15. Apríl 2015 15. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570945/content/205003/download","filename":"DZM_2014_0267_0001_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205424/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205425/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205426/download","filename":"Harmonogram prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205427/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205428/download","filename":"Obsah.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205429/download","filename":"Opis systému riadenia kvality.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205430/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205431/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570921/content/205432/download","filename":"Vyhlásenie skupiny subdodávateľov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM/2014/0267 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937074/content/739948/download","filename":"Zoznam subdodávateľov za rok 2017 k ZM_2014_0267.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Apríl 2014 19. Apríl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859063/download","filename":"B_2_Celkova situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859064/download","filename":"Stavebné povolenie_právoplatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859065/download","filename":"B_3_Pozdlzny profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859066/download","filename":"B_1_Prehladna_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859067/download","filename":"C_1_1_Koord_vykres_km_0,000 - 0,800.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859068/download","filename":"C_1_2_Koord_vykres_km_0,800 - 2,100.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859069/download","filename":"titulna obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859070/download","filename":"Sprievodna_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859071/download","filename":"Priloha 4.2 Bilancia zemnych prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859072/download","filename":"Priloha 4.1 Nakladanie s odpadmi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859073/download","filename":"BILANC~1.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859074/download","filename":"mosty 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859075/download","filename":"mosty 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859076/download","filename":"mosty 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859077/download","filename":"mosty_A3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859078/download","filename":"A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859079/download","filename":"B1 Priloha 6.6_Územné rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859080/download","filename":"3.4.2_Pozdlzny_profil_f30-5A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859081/download","filename":"3.4.1_Pozdlzny_profil_f60-10A4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859082/download","filename":"B1 Priloha 6.4_Prehladna situacia sirsich vztahov_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859083/download","filename":"3.2.2_SITUACIA_STAVBY_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859084/download","filename":"3.2.1_SITUACIA_STAVBY_dur.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859085/download","filename":"B2_Vypocet_smeroveho_vedenia_trasy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859086/download","filename":"B1_Prehladne_tabulky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859087/download","filename":"B_TECHNICKA_SPRAVA_2_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859088/download","filename":"B_TECHNICKA_SPRAVA_1_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859089/download","filename":"B_Predna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859090/download","filename":"R2_VIZUALIZACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859091/download","filename":"A_SRIEVODNA_SPRAVA_DUR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859092/download","filename":"A_Predna_strana.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859093/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859094/download","filename":"B1 Priloha 5.3 Orientačný rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859095/download","filename":"B1 Priloha 5.2 Štruktura pre ESID.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859096/download","filename":"B1 Priloha 5.1 Tabulky k MPV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859097/download","filename":"B1 Priloha 4 Podrobny inzinierskogeologicky prieskum IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859098/download","filename":"B1 Priloha 3 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859099/download","filename":"B1 Priloha 2e Základné náležitosti ZNC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859100/download","filename":"B1 Priloha 2d Rozsah prac AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859101/download","filename":"B1 Priloha 2c Zakladne nalezitosti DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859102/download","filename":"B1 Priloha 2b Zakladne nalezitosti DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859103/download","filename":"B1 Priloha 2a Zakladne nalezitosti DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859104/download","filename":"B1 Priloha 1 Podklady a poziadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570918/content/859105/download","filename":"1_Pokyny pre uchadzacov.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 5 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918730/content/785465/download","filename":"DZM_2014_0267_0005_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205290/download","filename":"Časový harmonogram postupu prác.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205291/download","filename":"Doklady a dokumenty preukazujúce splnenie podmienok účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205292/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205293/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205294/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205295/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205296/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570924/content/205297/download","filename":"Zábezpeka.pdf"}]
Zmluva Zmluva 4. August 2014 4. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570960/content/204950/download","filename":"ZM_2014_0267_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570927/content/205361/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Júl 2014 4. Júl 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570957/content/859106/download","filename":"44ods2.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. August 2014 6. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570966/content/859250/download","filename":"SpravaOzakazkach_9_6.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570975/content/205009/download","filename":"zapisnica o vyhodnoteni ponuk.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. August 2014 6. August 2014 []
Iný dokument k zákazke vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 20. Máj 2014 20. Máj 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570951/content/204949/download","filename":"vysvetlenie a doplnenie sút. podkladov.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov za rok 2016 k ZM/2014/0267 31. Január 2017 31. Január 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/774361/content/560484/download","filename":"ZM_2014_0267_zoznam subdodávateľov za rok 2016.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 4 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 23. November 2016 23. November 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/740968/content/492625/download","filename":"DZM_2014_0267_0004_podpisana erzia.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570969/content/204900/download","filename":"Zápisnica z podmienok ucasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570939/content/204896/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Zmluva Dodatok č. 3 k Zmluve č. ZM/2014/0267 na vypracovanie DSP, DP a AD - R2 Mníchova Lehota - Ruskovce 22. Február 2016 22. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/625517/content/436494/download","filename":"DZM_2014_0267_0003_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Valbek s.r.o. - časť Kritériá 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570930/content/204883/download","filename":"Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205248/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205249/download","filename":"Harmonogram prác zhotoviteľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205250/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205251/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205252/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570933/content/205253/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zmluva Zmluva 13. Január 2016 13. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570948/content/204880/download","filename":"DZM_2014_0267_0002_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570972/content/204955/download","filename":"zapisnice z otvarania ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov R - PROJECT INVEST s. r. o. - časť Ostatné 12. August 2014 12. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206068/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206069/download","filename":"Formulár na predloženie ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206070/download","filename":"Harmonogram prác zhotoviteľa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206071/download","filename":"Návrh riešenia predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206072/download","filename":"Návrh zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206073/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206074/download","filename":"Prepočty meny v dokumentoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206075/download","filename":"Splnomocnenie na konanie v mene skup. dodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570936/content/206076/download","filename":"Titulný list.pdf"}]
Zoznam subdodávateľov Zoznam subdodávateľov 30. Január 2015 30. Január 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/570942/content/204951/download","filename":"ZM_2014_0267.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×