Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Koši


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 872 245,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 872 245,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca - Košické Oľšany, I. a II. úsek.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Zmluva uzavretá s viacerými dodávateľmi 2 6 872 245,00 Neuvedené EUR 9. Jún 2017 84458

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834063/content/629098/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834063/content/629099/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834063/content/629100/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 3.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834067/content/629166/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834067/content/629167/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie ponúk - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834067/content/629168/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Zmluva na vypracovanie DSP, Oznámenia 8a, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek 9. Jún 2017 9. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/831749/content/613289/download","filename":"ZM_2017_0199_podpisana verzia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681952/content/477214/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681952/content/477215/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. Marec 2016 8. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631167/content/506029/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/631167/content/506030/download","filename":"Oznámenie o vyhodnotení 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836444/content/642808/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 5. Jún 2015 5. Jún 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218668/download","filename":"Súťažné podklady_R2 Šaca-Koš.Oľšany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218669/download","filename":"B1 1.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP 8a DP I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218670/download","filename":"B1 1.2 Základné náležitosti DSP I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218671/download","filename":"B1 1.2a Základné náležitosti 8a I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218672/download","filename":"B1 1.3 Základné náležitosti DP I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218673/download","filename":"B1 1.4 Základné náleżitosti DRS I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218674/download","filename":"B1 1.5 Rozsah prác AD I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218675/download","filename":"B1 1.6 Rozsah prác KD I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218676/download","filename":"B1 1.7 Tabuľky pre časti G a H I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218677/download","filename":"B1 1.8 Požiadavky na pIGHP I_úsek_rev2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218678/download","filename":"B1 1.9 Poverenie pre KD I_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218679/download","filename":"B1 2.1 Podklady a požiadavky na vypracovanie DSP 8a DP II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218680/download","filename":"B1 2.2 Základné náležitosti DSP II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218681/download","filename":"B1 2.2a Základné náležitosti 8a II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218682/download","filename":"B1 2.3 Základné náležitosti DP II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218683/download","filename":"B1 2.4 Základné náleżitosti DRS II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218684/download","filename":"B1 2.5 Rozsah prác AD II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218685/download","filename":"B1 2.6 Rozsah prác KD II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218686/download","filename":"B1 2.7 Tabuľky pre časti G a H II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218687/download","filename":"B1 2.8 Požiadavky na pIGHP II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218688/download","filename":"B1 2.9 Poverenie pre KD II_úsek.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218689/download","filename":"B1 Príl. 3.1 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218690/download","filename":"B1 Príl. 3.2 Územné rozhodnutie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218691/download","filename":"B technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218692/download","filename":"Ortofotomapa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218693/download","filename":"Prehladna situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218694/download","filename":"R2 Saca sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218695/download","filename":"D04_1 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218696/download","filename":"D04_2 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218697/download","filename":"D04_3 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218698/download","filename":"D04_4 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218699/download","filename":"D04_5 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218700/download","filename":"D04_6 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218701/download","filename":"D04_7 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218702/download","filename":"D04_8 Situacia stavby na podklade katastralnej mapy.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578099/content/218703/download","filename":"B2 Špecifikácia ceny prác.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681912/content/477055/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke č. 2 14. Jún 2017 14. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/833075/content/624591/download","filename":"Správa o zákazke č. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Šaca – Košické Oľšany, I. a II. úsek 12. Jún 2017 12. Jún 2017 []
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 16. Jún 2017 16. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834065/content/629102/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/834065/content/629103/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk - časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836463/content/642932/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681956/content/477234/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenie ponúk - časť Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681956/content/477235/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk - časť Kritériá.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681956/content/477236/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Žiadosť o účasť 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836456/content/642848/download","filename":"Žiadosť o účasť.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836460/content/642904/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836450/content/642830/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 22. Jún 2017 22. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836454/content/642844/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 3. December 2015 3. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578108/content/218705/download","filename":"Doplnenie súťažných podkladov.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 „Ostatné“ 2. December 2015 2. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578102/content/218704/download","filename":"INO[2].pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 41 ods. 1 „Kritériá“ 17. December 2015 17. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/578111/content/218706/download","filename":"INO[1].pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 28. Jún 2016 28. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681954/content/477222/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681954/content/477223/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/681954/content/477224/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PÚ 3.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×