Obstarávanie

Vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Neuvedené
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 398,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 397,00
Zaplatené:
99.98%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
3

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie dopravného značenia (dočasného, trvalého) prepotreby Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. na existujúcich úsekoch diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedyv majetku a správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. ako aj súvisiace a nadväzujúce komunikácie (napr.cesty II., III. triedy, miestne komunikácie).

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DOPRAVOPROJEKT, a.s. 5 4 300,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74724
HAKOM, s.r.o. 5 2 198,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74725
Alfa 04 a.s. 5 1 899,00 Neuvedené EUR 30. September 2016 74726

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 23. Február 2015 23. Február 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574092/content/860318/download","filename":"Ozn. o výsledku vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574068/content/211594/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574107/content/211146/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk pred EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574107/content/211147/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk po EA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574107/content/211148/download","filename":"Zápisnica o vyhodnotení ponúk.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Marec 2015 27. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574095/content/210893/download","filename":"ZM_2015_0124_podpisana verzia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 21. Apríl 2015 21. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov HAKOM, s.r.o. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211455/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211456/download","filename":"Informácia o zodpovednej osobe.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211457/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211458/download","filename":"Návrh rámcovej zmluvy o dielo vrátane prílohy č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211459/download","filename":"Potvrdenie o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211460/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574065/content/211461/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574101/content/211173/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 1..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574101/content/211174/download","filename":"Zápisnica o posúdení splnenia PU 2..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574098/content/860322/download","filename":"SpravaOzakazkach.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TICHÝ, s.r.o. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574080/content/210742/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211596/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211597/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211599/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211600/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211601/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574110/content/211602/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FIDOP s.r.o. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574086/content/210863/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0124-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957916/content/746511/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574071/content/211943/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574071/content/211944/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo s opisom predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574071/content/211945/download","filename":"Súpis predložených dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574071/content/211946/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574071/content/211947/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0124-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_3 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957918/content/746512/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_3.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0124-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_5 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957924/content/746516/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov FIDOP s.r.o. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211369/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211370/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211371/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211372/download","filename":"Plná moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211373/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211374/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574083/content/211375/download","filename":"Zmluva o združení.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211514/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211515/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211516/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211517/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211518/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211519/download","filename":"Plnomocenstvo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211520/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574059/content/211521/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0124-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957914/content/746449/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAQE Slovakia s.r.o. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212149/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212150/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212151/download","filename":"Návrh rámcovej dohody.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212152/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212153/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574053/content/212154/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 30. Marec 2015 30. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574104/content/210971/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574104/content/210972/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk č. Kritériá.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2014 21. August 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574041/content/860312/download","filename":"Priloha c 2 - Navrh na plnenie kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574041/content/860313/download","filename":"Príloha č 1-Všeob inf o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574041/content/860314/download","filename":"SP final_PD dopr značky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov TICHÝ, s.r.o. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212297/download","filename":"Čestné vyhlásenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212298/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212299/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212300/download","filename":"Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212301/download","filename":"Rámcová dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212302/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574077/content/212303/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie SP 9. September 2014 9. September 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574074/content/860317/download","filename":"Vysvetlenie a doplnenie SP_PD dopr značenia_web.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2015/0124-skutočne uhradené plnenie za rok 2017_4 22. Marec 2018 22. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/957921/content/746515/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2017_4.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 22. Marec 2017 22. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/793159/content/658866/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTPROJEKT, spol. s r.o. - časť Ostatné 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211715/download","filename":"Čestné vyhlásenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211716/download","filename":"Čestné vyhlásenie osôb z pracovnej skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211717/download","filename":"Doklad o zložení zábezpeky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211718/download","filename":"Návrh riešenia predmetu súťaže.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211719/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211720/download","filename":"Obsah ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211721/download","filename":"Prehlásenie o údajoch.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211722/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574047/content/211723/download","filename":"Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DOPRAVOPROJEKT, a.s. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574062/content/210729/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Alfa 04 a.s. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574044/content/210715/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2016 27. Marec 2017 27. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/794637/content/666724/download","filename":"ZM_2015_0124_skutočne uhradené plnenie za rok 2016.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTPROJEKT, spol. s r.o. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574050/content/211800/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov DAQE Slovakia s.r.o. - časť Kritériá 31. Marec 2015 31. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/574056/content/212227/download","filename":"Návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×