Obstarávanie

Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar, vypracovanie DÚR, DSZ, Oznámenie 8a po vypracovaní DÚR


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 363 386,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 363 386,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DÚR (8a) pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Holice - Mliečany, a pre stavbu: Rýchlostná cesta R7 Mliečany - Dolný Bar.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Valbek, s.r.o. 7 1 363 386,00 Neuvedené EUR 13. November 2018 239709

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka Alfa 04 a.s. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026625/content/921825/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009317/content/884409/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. November 2018 22. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009045/content/883951/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 19. Apríl 2018 19. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687291/download","filename":"A.1 0 Súťažné podklady R7 Holice - Mliečany, R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687292/download","filename":"A.1 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687293/download","filename":"A.2 1 Návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687294/download","filename":"A.3 0 Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687295/download","filename":"A.3 1 Zoznam členov pracovnej skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687296/download","filename":"A.3 2 JED - formulár.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687297/download","filename":"B.1 1.1 Podklady a požiadavky DSZ DÚR 8a R7 Holice - Mliečany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687298/download","filename":"B.1 1.2 Základné náležitosti DSZ DÚR R7 Holice - Mliečany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687299/download","filename":"B.1 1.3 Základné náležitosti 8a R7 Holice - Mliečany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687300/download","filename":"B.1 1.4 Požiadavky na orientačný IGP R7 Holice - Mliečany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687301/download","filename":"B.1 1.4a Odporúčania pre podrobný IGP R7 Holice - Mliečany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687302/download","filename":"B.1 2.1 Podklady a požiadavky DSZ DÚR 8a R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687303/download","filename":"B.1 2.2 Základné náležitosti DSZ DÚR R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687304/download","filename":"B.1 2.3 Základné náležitosti 8a R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687305/download","filename":"B.1 2.4 Požiadavky na orientačný IGP R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687306/download","filename":"B.1 2.4a Odporúčania pre podrobný IGP R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687307/download","filename":"B.1 3.1 Požiadavky na spracovanie dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687308/download","filename":"B.1 3.2 Tabuľky pre časti G a H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687309/download","filename":"B.1 3.3 Cena verejnej práce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687310/download","filename":"B.1 3.8 Poziadavka na technicke a odborne predpoklady spracovatelov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687311/download","filename":"B.2 1 Špecifikácia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687312/download","filename":"B.3 1 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687315/download","filename":"Všeobecné technické a právne požiadavky Doplnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687316/download","filename":"Všeobecné technické a právne požiadavky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687317/download","filename":"tesp cestne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687318/download","filename":"tesp mostne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687319/download","filename":"tesp objekty odvodnenia v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687320/download","filename":"tesp ostatne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687321/download","filename":"tesp tunely v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687322/download","filename":"B.1 3.4 Situácia stavby R7 Holice - Dunajská Streda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972823/content/687323/download","filename":"B.1 3.5 Prehľadná situácia širších vzťahov R7 HO-DS, DS-NZ, doriešenia napojenia stavieb.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo na vypracovanie DUR, DSZ, Oznámenia 8a pre R7 Holice - Mliečany a pre R7 Mliečany - Dolný Ba 15. November 2018 15. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3007662/content/880470/download","filename":"ZM_2018_0384_podpisana verzia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HBH Projekt spol. s r.o. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026636/content/921852/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 24. August 2018 24. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025411/content/834615/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009313/content/884404/download","filename":"Zápisnica zo splnenia požiad. na predmet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009313/content/884405/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PU 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009313/content/884406/download","filename":"Zápisnica zo splnenia PU 2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986434/content/752188/download","filename":"Vysvetlenie informácií - R7 Holice - Mliečany, R7 Mliečany - Dolný Bar.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka ESP Consult, s.r.o. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026632/content/921839/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Združenie AFSAG 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026626/content/921826/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Valbek s.r.o. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026629/content/921831/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009315/content/884407/download","filename":"Zápisnica z otvárania.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Amberg Engineering Slovakia, s.r.o. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026633/content/921842/download","filename":"Ponuka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka DOPRAVOPROJEKT, a.s. 25. Február 2019 25. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3026511/content/921656/download","filename":"Ponuka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×