CPV kód

45246400-7

Protipovodňové práce

Zoznam všetkých obstarávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Obstarávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použítým CPV Celková suma Mena
Obec Hraničné 1 118 664 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 1 118 143 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 16 92 704 898 EUR
Obec Lysica 1 89 833 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 4 232 114 EUR
Obec Bzenica 1 480 060 EUR
Obec Danišovce 1 429 941 EUR
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 8 6 505 869 EUR
Obec Hraň 1 156 823 EUR
Obec Bacúrov 1 148 893 EUR
Obec Drienovská Nová Ves 1 210 096 EUR
Obec Liptovský Ondrej 1 1 780 500 EUR
Obec Lužianky 2 1 667 466 EUR
Obec Kozárovce 1 238 799 EUR
Obec Smižany 1 385 000 EUR
KASE plus, s.r.o. 1 436 495 EUR
Obec Kyjov 1 338 943 EUR
Obec Oščadnica 1 668 848 EUR
Obec Svidnička 1 999 746 EUR
Obec Pruské 1 127 682 EUR
Obec Lesnica 1 1 444 500 EUR
Obec Prašice 1 167 655 EUR
Obec Slovinky 1 2 165 670 EUR
Obec Krajná Bystrá 1 230 550 EUR

Zoznam všetkých dodávateľov, ktorí použili daný CPV kód

V prípade, že jedna uzavretá zmluva v rámci obstarávania obsahovala viacero dodávateľov, UVO neuvádza akým pomerom bola suma rozdelená, preto v niektorých prípadoch čísla (hodnoty zmlúv) nemusia sedieť na 100%.
Dodávateľ Počet uzatvorených zmlúv v obstarávaniach s použitým CPV Celková suma Mena
Ing. Milan Štupák – IVS 1 118 664 EUR
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. 2 1 744 402 EUR
PEhAES, a.s. 1 210 096 EUR
STRABAG s.r.o. 2 23 415 128 EUR
HYDROSERVICE, spol. s.r.o. 1 113 195 EUR
Hydromeliorácie a.s. 1 83 813 EUR
SKLÁDKY a ODPADY s.r.o. 2 135 999 EUR
K + K servis, s.r.o. 1 118 143 EUR
LUMA - SK, spol. s r.o. 1 238 799 EUR
MOLDA stavebná firma, s.r.o. 1 436 495 EUR
MIGI, spol. s r.o. 2 814 941 EUR
Lesné a vodné stavby s.r.o. 1 182 935 EUR
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 5 8 934 144 EUR
STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. 3 21 899 439 EUR
ENZA, s.r.o. 1 668 848 EUR
VÁHOSTAV - SK, a.s. 4 11 533 197 EUR
REMOPEL, s.r.o. 2 1 479 806 EUR
BLS com. s.r.o. 1 156 823 EUR
Chladiace veže Bohunice, s.r.o 2 1 586 211 EUR
T M G , a.s. 6 2 345 004 EUR
INPEK, s.r.o. 1 553 698 EUR
Dušan Ondrišík 1 230 910 EUR
Ekologické stavby . s r. o. 1 127 682 EUR
TuCon, a. s. 2 7 744 950 EUR
HYDRO Topoľčany s.r.o. 1 167 655 EUR
INPEK HOLDING, a.s. 1 21 488 913 EUR
ROSSETA s.r.o. 1 4 747 805 EUR
Združenia Kyjov PPO, ARKO – EKOSVIP Vedúci účastník: ARKO TECHNOLOGY, a.s. 1 338 943 EUR
BEXER s.r.o. 1 230 550 EUR

Zoznam všetkých obstarávaní s použitým CPV kódom

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv uzatvorených v obstarávaní Detaily
Protipovodňové úpravy v obci Hraničné Obec Hraničné 195 035 EUR 2014 Práce Nie 1
PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA NA TOKU V OBCI LYSICA Obec Lysica 89 833 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana v obci Danišovce na toku Odorica Obec Danišovce 358 484 EUR 2015 Práce Áno 1
Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 4 911 004 EUR 2015 Práce Áno 1
Ochrana urbanizovaného územia Bratislavy na úpätí Malých Karpát, poder na Pieskovom potoku I SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 417 604 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia v obci Bacúrov Obec Bacúrov 124 922 EUR 2016 Práce Nie 1
Nováky – vodozádržné opatrenia na toku Nitra SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 1 034 504 EUR 2016 Práce Áno 1
Opatrenia na prítokoch Handlovky – Račí potok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 405 515 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia na miestnych vodných tokoch v intraviláne obce Kozárovce Obec Kozárovce 198 998 EUR 2014 Práce Áno 1
Liptovský Ondrej potok Brestovina r.km 0,000 0,363 a Konský potok r.km 0,400 0,850 protipovodňová ochrana - realizačný projekt a autorský dozor Obec Liptovský Ondrej 1 485 133 EUR 2014 Práce Áno 1
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 52 000 EUR 2014 Práce Áno 1
Lúčky, Zemplínska Šírava-oprava pravej strany dnovej výpuste SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Košice 120 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Stavebné práce na zlepšení vodného hospodárstva lesov v správe KASE plus, s.r.o. KASE plus, s.r.o. 460 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňová ochrana Obce Smižany úprava potoka Brusník Obec Smižany 325 840 EUR 2015 Práce Áno 1
Rekonštrukcia regulácie toku obce Drienovská Nová Ves Obec Drienovská Nová Ves 199 800 EUR 2015 Práce Áno 1
Bzenica časť Bukovina, protipovodňové opatrenia na Bielom potoku Obec Bzenica 408 552 EUR 2015 Práce Áno 1
VS Vyškovce nad Ipľom, sanácia hrádzového telesa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 120 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Poltár - ochranné opatrenia na potoku Poltarica, r.km 3,0 5,0 SO.03 a SO.04 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 27 221 EUR 2015 Práce Áno 1
Ochrana urbanizovaného územia BA na úpätí Malých Karpát, polder na Banskom potoku I SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 220 260 EUR 2015 Práce Áno 1
Projekt protipovodňovej ochrany intravilánu obce Svidnička Obec Svidnička 1 004 772 EUR 2015 Práce Áno 1
Protipovodňové opatrenia - vsakovací systém, vetva D a E Obec Pruské 192 638 EUR 2015 Práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia v obci Lesnica - úprava Lesníckeho -potoka Obec Lesnica 1 248 913 EUR 2015 Práce Áno 1
VS Teplý Vrch, rekonštrukcia bezpečnostného priepadu SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 150 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 900 000 EUR 2015 Práce Áno 1
Vodná stavba Dolnohodrušská - rekonštrukcia, zabezpečenie stability a zvýšenie bezpečnosti hrádzového telesa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Banská Bystrica 55 000 EUR 2015 Práce Nie 1
Prečerpávacia stanica vnútorných vôd Hraň Obec Hraň 156 823 EUR 2016 Práce Áno 1
Prašice, ochrana intravilánu pred škodiacimi splachmi z polí Obec Prašice 180 126 EUR 2016 Práce Nie 1
Výstavba protipovodňovej infraštruktúry v obciach Rajcza a Oščadnica. Obec Oščadnica 728 535 EUR 2015 Práce Áno 1
Prevencia pred povodňami v k.ú. Lužianky Obec Lužianky 1 415 061 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
Protipovodňové opatrenia v obci Slovinky Obec Slovinky 2 165 670 EUR 2014 Stavebné práce Nie 1
KANALIZÁCIA OBCE LUŽIANKY - dodatočné práce Obec Lužianky 252 405 EUR 2015 Práce Áno 1
Rybany – Bebrava, vodozádržné objekty SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 625 731 EUR 2016 Práce Áno 1
Protipovodnové opatrenia v meste Nováky - DOPLNOK SO-1 Brod SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 283 465 EUR 2016 Práce Áno 1
OPATRENIA NA PRÍTOKOCH HANDLOVKY – JALOVSKÝ POTOK SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 60 811 EUR 2017 Práce Áno 1
Borša, Viničky - čerpacie stanice vnútorných vôd SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 688 038 EUR 2017 Práce Áno 1
ČS Ladislav rekonštrukcia technologických zariadení SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 878 385 EUR 2017 Práce Áno 1
ČS Kamenná Moľva - rekonštrukcia technologických zariadení SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 707 826 EUR 2017 Práce Áno 1
Veľké Uherce – Drahožica, vodná nádrž SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 173 695 EUR 2017 Práce Áno 1
Povodňové zabezpečovacie práce na VS Hričov, VS Nosice a VS Dolné Kočkovce - zahádzka lomového kameňa, zmena podmienok SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 230 910 EUR 2017 Práce Nie 1
Zvolen, úprava toku Neresnica, r. km 0,293-2,403, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 926 215 EUR 2018 Práce Áno 1
Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 21 488 913 EUR 2018 Práce Áno 1
Makov - úprava toku Kysuca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 186 944 EUR 2018 Práce Áno 1
POTOK HRADLOVÁ – PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA INTRAVILÁNU OBCE KYJOV Obec Kyjov 348 736 EUR 2018 Práce Áno 1
Vitanová - Oravica, úprava toku v intraviláne SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 1 185 472 EUR 2019 Práce Áno 1
Úprava Hlbokého potoka v obci Krajná Bystrá Obec Krajná Bystrá 230 550 EUR 2019 Práce Nie 1
Povodňové zabezpečovacie práce na toku Trstená, k. ú. Raková, rkm 0,0 - 6,5 SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, odštepný závod Piešťany 4 596 567 EUR 2019 Práce Nie 1
Zvýšenie bezpečnosti územia proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu, I. etapa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 7 492 545 EUR 2019 Práce Áno 1

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×