Obstarávanie

Plášťovce, protipovodňové opatrenia na toku Litava a Krupinica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
900 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
553 698,00
Zaplatené:
61.52%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45246400-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Stavba sa nachádza prevažne v intraviláne obce Plášťovce. Je rozčlenená na štyri časti. Ľavostranná ochranná zemná hrádza toku Krupinica od sútoku s tokom Litava v dĺžke 1059,00 m. Pravostranná ochranná hrádza toku Litava smerovo sleduje tok celým intravilánom obce Plášťovce a končí nad obcou zaviazaním do vyššieho terénu. Táto zemná hrádza je kombinovaná s nábrežnými múrmi. Múry sú navrhnuté v stiesnených pomeroch. Celková dĺžka hrádze je 2 300,65 m, z toho je 765,35 m zemná hrádza a dĺžku 1 535,30 m majú nábrežné múry. V úseku križovania miestnej komunikácie k mostu ľavostrannou ochranou hrádzou toku Krupinica a v mieste križovania komunikácie k brodu cez potok Litava budú vynechané prechody. Tieto prechody budú počas povodňových prietokov prehradené mobilným protipovodňovým hradením typu Ekosystém. Práce pozostávajú z úpravy koryta približne v objeme 1800m3, výkopov a odkopov 11000m3, zemnej hrádze 11000m3, rozprestretia ornice na ploche 17000 m2, založenia trávnika 16000m2, betónových a železobetónových konštrukcií v približnom objeme 680 m3 a dodávky hradenia Ekosystém.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
INPEK, s.r.o. 15 553 698,00 0% EUR 18. Máj 2015 52355

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 ZVO 18. Marec 2015 18. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280143/content/125101/download","filename":"PLASTOVCE - info § 136 c OSTATNE.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280058/content/124667/download","filename":"ZMLUVA _ Plášťovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia podľa § 136 písm. e) ZVO 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280040/content/124619/download","filename":"PLASTOVCE - info § 136 e OSTATNE.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 7. November 2014 7. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280132/content/309464/download","filename":"Plastovce_vysvetlenie SP.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 27. Máj 2015 27. Máj 2015 []
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280146/content/125328/download","filename":"Oznamenie o predlzeni lehoty viazanosti ponuky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Október 2014 17. Október 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280030/content/125148/download","filename":"Sutazne podklady_Plastovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "OSTATNÉ" 4. November 2014 4. November 2014 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280064/content/124669/download","filename":"INO - § 41 OSTATNE.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Máj 2015 4. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280033/content/309025/download","filename":"Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk a poradie uchadzacov.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. Máj 2016 26. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/669051/content/547134/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 - Plastovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov MAKE TECHNOLOGY, s.r.o. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280091/content/124849/download","filename":"PONUKA Kriteria - MAKE TECHNOLOGY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280104/content/125307/download","filename":"PONUKA Kriteria - COMBIN.pdf"}]
Ponuky uchádzačov M-SILNICE, a.s. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280067/content/124961/download","filename":"PONUKA Kriteria - M-SILNICE.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280113/content/125525/download","filename":"Preberaci protokol_Plastovce Litava a Krupinica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lesné a vodné stavby s.r.o. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280088/content/125146/download","filename":"PONUKA Kriteria - LESNE A VODNE STAVBY.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie časti ponúk "Kritériá" 26. Marec 2015 26. Marec 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280149/content/309478/download","filename":"INO 6590 - § 41 KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PSJ HYDROTRANZIT, a.s. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280101/content/125071/download","filename":"PONUKA Kriteria - PSJ HYDROTRANZIT (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke § 136 b) ZVO - doručené oznámenia o vylúčení uchádzačov 5. Máj 2015 5. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280043/content/124875/download","filename":"PLASTOVCE - info § 136 b ZVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Doprastav, a.s." v reštrukturalizácii" 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280076/content/309079/download","filename":"PONUKA Kriteria - Doprastav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia ponúk po otváraní časti ponúk "Kritériá" 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280126/content/125109/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk casti KRITERIA - Plastovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EUROVIA SK, a.s., Závod Bratislava 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280110/content/125319/download","filename":"PONUKA Kriteria - EUROVIA.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 8. Február 2016 8. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280123/content/125084/download","filename":"Zápisnica z posudenia podmienok ucasti - Plastovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov OMOSS spol. s.r.o 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280082/content/124668/download","filename":"PONUKA Kriteria - OMOSS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STRABAG s.r.o. - vedúci člen a TMG a.s., Priemyselná 9A, 971 01 Prievidza – člen skupiny 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280070/content/125242/download","filename":"PONUKA Kriteria - STRABAG.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280049/content/125140/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponuk uplna - Plastovce.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnica z otvárania časti ponúk "Ostatné" 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280046/content/125037/download","filename":"Zápisnica z otvarania ponuk OSTATNE - Plastovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov EKOFORM spol. s.r.o, 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280079/content/125501/download","filename":"PONUKA Kriteria - EKOFORM.pdf"}]
Ponuky uchádzačov AVA-stav. s.r.o. - vedúci člen skupiny, A-HídÉpito Zrt, Kariku. 20, 1138 Budapešť, Maďarská republika - člen skupiny 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280061/content/125035/download","filename":"PONUKA Kriteria - AVA STAV.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. Február 2016 9. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280129/content/125331/download","filename":"Sprava o zakazke § 21 - Plastovce.pdf"}]
Ponuky uchádzačov CESTY NITRA, a.s. 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280085/content/124957/download","filename":"PONUKA Kriteria - CESTY NITRA.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 15. Január 2016 15. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280116/content/125674/download","filename":"Suma skutocne uhradeneho plnenia - Plastovce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280116/content/125675/download","filename":"Zaverecna faktura_Plastovce Litava a Krupinica.pdf"}]
Ponuky uchádzačov INPEK, s.r.o. - vedúci člen skupiny a STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o., Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava - člen skupiny 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280073/content/309074/download","filename":"PONUKA Kriteria - ZIPP INPEK.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Vedúci člen združenia: SOAR, spol. s r.o. a člen združenia: STAVBY MOSTOV SLOVAKIA, a.s., Janka Kráľa 1/231, 974 01 Banská Bystrica 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280094/content/125003/download","filename":"PONUKA Kriteria - SOAR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ing. Jozef Horniak VIALLE 27. Máj 2015 27. Máj 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/280107/content/125093/download","filename":"PONUKA Kriteria - VIALLE.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×